40 TỪ ĐỒNG NGHĨA HAY GẶP NHẤT TRONG TIẾNG ANH

40 TỪ ĐỒNG NGHĨA HAY GẶP NHẤT TRONG TIẾNG ANH

40 từ đồng nghĩa trong tiếng anh không phải là nhiều nhưng cũng đủ bạn nắm vững cách thức hoạt động hay trong hoàn cảnh, thời gian nào từ đồng nghĩa đó nên được sử dụng cho thích hợp nhất. Anh ngữ Athena sẽ chia sẻ tới bạn những từ đồng nghĩa hay gặp trong tiếng anh!


cap

 

ĐĂNG KÝ NGAY: KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC CHỈ 22 BUỔI!

 

1

2

ƯU ĐÃI LỚN: KHÓA ÔN THI TOEIC 0 – 500+ TẠI ANH NGỮ ATHENA

 

34

 

Anh Ngữ ATHENA - DARE TO CHANGE