Bài mẫu IELTS Writing Task 1 - How rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town

Athena gửi các bạn giải FULL đề thi thực tế IELTS Writing Task 1 - Diagram ngày 18/01/2024 - IDP NEU nhé. Hãy theo dõi nhiều những đề thi IELTS Writing gần đây cũng như các bài mẫu IELTS để có thể ôn luyện thật tốt nhé!

ielts writing task 1. how rainwater is collected

 

Topic Writing Task 1: The diagram shows how rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town. Summarise the information by selecting and reporting the main features of the graph and make comparisons where relevant.

 

The provided diagram depicts the process of harvesting and treating rainwater into clean water in an Australian town.

Overall, the procedure involves five key stages, starting with the collection of rainwater and culminating in the conversion into drinking water, with various purification steps in between.

The system commences as rainwater is collected from the rooftops of houses, funneled down through a drainage system. This water is then propelled into a filtration system, where larger particles and impurities are removed, preparing the water for the subsequent stages of purification. Post-filtration, the water is channeled into a larger storage tank, signifying the intermediary phase of storage. Within this phase, a crucial treatment process happens as targeted chemicals are introduced to the water safeguarding the water's purity and making it suitable for drinking. Upon the completion of the treatment, the now potable water is directed into the municipal distribution system. This final stage marks the transition of the water from treated storage to a state where it is accessible to the residents, ensuring the availability of safe drinking water throughout the town.

 

depict (v): miêu tả

procedure (n): quy trình

culminate (v): chuyển đổi

conversion (n): sự chuyển đổi

purification (n): sự thanh lọc 

commence (v): bắt đầu

funnel (v): chảy qua phễu

drainage (n): sự thoát nước

propel (v): đẩy

subsequent (a): tiếp theo

filtration (n): lọc

impurity (n): tạp chất

intermediary (a): trung gian

safeguard (v): bảo vệ

 

Dịch: 

Sơ đồ được cung cấp mô tả quá trình thu hoạch và xử lý nước mưa thành nước sạch tại một thị trấn của Australia.

Nhìn chung, quy trình này bao gồm năm giai đoạn chính, bắt đầu bằng việc thu thập nước mưa và đỉnh điểm là chuyển đổi thành nước uống, với các bước lọc khác nhau ở giữa.

Hệ thống bắt đầu khi nước mưa được thu thập từ mái nhà, dẫn xuống hệ thống thoát nước. Nước này sau đó được đẩy vào hệ thống lọc, nơi các hạt lớn hơn và tạp chất được loại bỏ, chuẩn bị nước cho các giai đoạn thanh lọc tiếp theo. Sau quá trình lọc, nước được dẫn vào bể chứa lớn hơn, biểu thị giai đoạn lưu trữ trung gian. Trong giai đoạn này, một quy trình xử lý quan trọng sẽ diễn ra khi các hóa chất được nhắm mục tiêu được đưa vào nước để bảo vệ độ tinh khiết của nước và làm cho nó phù hợp để uống. Sau khi hoàn thành việc xử lý, nước uống được sẽ được dẫn vào hệ thống phân phối của thành phố. Giai đoạn cuối cùng này đánh dấu sự chuyển đổi nước từ nơi lưu trữ đã qua xử lý sang trạng thái mà người dân có thể tiếp cận được, đảm bảo cung cấp nước uống an toàn trên toàn thị trấn.

 

Tổng kết 

Trên đây là bài giải của Athena cho đề IELTS Writing Task 1. Hãy tìm hiểu thêm nhiều bài mẫu IELTS Speaking và Writing của Athena trong bộ Dự đoán đề IELTS Quý 1/2024 để học hỏi và chinh phục tấm bằng IELTS với điểm số thật cao nhé!

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 7.0+ của Athena giúp bạn nâng điểm Speaking nhanh chóng: 

  • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 7.0+trong tầm tay.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 7.0+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước.

 

The diagram below shows a simple system that turn dirty water into clean water.     

Xem thêm:

 

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn