BÍ QUYẾT CHINH PHỤC ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH TƯỞNG KHÓ MÀ DỄ

Đại từ bất định (Indefinite pronouns) là những từ không chỉ cụ thể đến người hay vật nào đó, có tác dụng thay thế cho danh từ trong câu. Các đại từ trong tiếng anh bất định phổ biến gồm có: Some, any, none, everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, anybody, anything, anyone, nobody, nothing, no one,... Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng anh ngữ Athena tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của từng loại đại từ này nhé!

 

MẤT GỐC TIẾNG ANH MUỐN ÔN THI TOEIC? TỚI NGAY: KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

 

Chinh phục đại từ trong tiếng anh

 

1. Đại từ bất định Some và Any

 

- Hai từ some và any đều có thể là một tính từ và cũng có thể là một đại từ. Khi là tính từ some và any dùng với các danh từ số nhiều đếm được và có nghĩa là "vài". Tuy nhiên, some dùng trong câu xác định còn any dùng trong câu phủ định và nghi vấn.

There are some books on the boat.

+ Are there any books on the boat?

- Khi dùng với một danh từ số ít đếm được trong bất cứ loại câu nào, some có nghĩa là "một cái nào đó" và any có nghĩa là "bất cứ cái nào".

+ There must be some reason for me.

+ You can paint the house any color you like.

- Khi dùng như một đại từ, some và any có thể dùng một mình hoặc dùng với of và cũng theo nguyên tắc some trong câu xác định, any trong câu phủ định và nghi vấn.

Some of the guests are married, and some are single.

Have you met any of the books? - No, I haven't seen any yet.

Some có thể được dùng trong các câu thỉnh cầu (requests), hoặc đề nghị (offers)

+ Can I have some fruice, please?

+ Could you lend me some money?

+ I've just picked these banana. Would you like some?

- Trong một số cấu trúc, some và any có thể dùng như một trạng từ chỉ mực độ (adverb of degree)

+ Some three million tourists visit our country every summer.

Was the play any good?

 

Đại từ trong tiếng anh có quan trọng không?

 

2. Đại từ bất định No, Nothing và None trong tiếng Anh

 

Dưới đây là các xách sử dụng của đại từ bất định no, nothing và none:

No là dạng rút gọn của not a hay not any.

He's got no school.

+ There is no salt on the table.

Nothing là dạng rút gọn của not anything.

+ There was nothing in the shop that I wanted to buy.

- None là một đại từ. Nó có nghĩa tương đương với not one, not any.

+ None of his pupils failed their examination.

+ How many fish did you catch?  None!

- Sự khác biệt giữa nothing và none là trong các câu trả lời ngắn: nothing dùng để trả lời các câu hỏi bắt đầu bằng What hay Who; trong khi ấy none dùng để trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng How many/How muchNobody khác biệt với none cũng tương tự như vậy.

How many people are in the cooking-room?  None.

+ How much petrol is there in the car?  None.

 

SẴN SÀNG CHINH PHỤC NGAY: KHÓA HỌC THÀNH THẠO TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG TOEIC 

 

Trên đây là một số lưu ý khi sử dụng đại từ bất định. Hãy ghi nhớ và chủ động tìm thêm các bài tập trong tài liệu luyện thi toeic cùng các đề thi thử toeic, mẹo thi toeic trên trang chủ của anh ngữ Athena để có thể ôn tập và đạt kết quả cao nhất trong kì thi toeic chính thức, bạn nhé!

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn