Cách viết Positive/Negative IELTS Writing Task 2 kèm bài mẫu đầy đủ nhất

Dạng bài Positive/ Negative IELTS Writing Task 2 là dạng bài tương đối khó và có tần suất xuất hiện khá thường xuyên trong đề thi. Với dạng bài này, một số bạn vẫn còn gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian viết vì chưa nắm rõ được bố cục bài viết cũng như các bước viết bài. Hãy cùng Athena tìm hiểu sâu hơn cách viết Positive/Negative IELTS Writing Task 2 trong phần tiếp theo dưới đây! 

Tổng quan chung về dạng bài Positive/Negative trong IELTS Writing Task 2

1.1. Dạng bài Positive/Negative là gì?

Dạng bài Positive/Negative trong IELTS Writing Task 2 là dạng bàn về sự phát triển tích cực hoặc tiêu cực của một vấn đề/ chủ đề mà đề bài đề cập đến. Dạng bài này yêu cầu các bạn đánh giá xem một sự thay đổi hoặc một xu hướng trong xã hội hiện đang đem lại nhiều lợi ích hay tác hại hơn qua các lập luận và ví dụ liên quan.

 

1.2. Một số chú ý khi viết bài dạng Positive/Negative

Điểm khác biệt giữa dạng Positive/ Negative với các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2 là không hỏi ý kiến cá nhân của người học. Dạng bài Positive/Negative chỉ yêu cầu thí sinh phân tích tác động của vấn đề, đó có thể là một sự thật hoặc một quan sát, không phải một lập luận. Vì vậy, khi viết bài các bạn cần chú ý một số điểm sau:

 • Không nên đưa ra nhận định chủ quan về tính khả thi của vấn đề. Thay vào đó, các bạn nên tập trung đánh giá tác động của vấn đề, giải thích lý do tại sao sự phát triển đó là tích cực hay tiêu cực, đồng thời đưa ra những ví dụ có liên quan nhằm hỗ trợ các quan điểm của bạn.
 • Đọc kỹ đề bài để xác định tất cả các phần trong câu hỏi và nắm rõ quan điểm mà bạn ủng hộ. Điều này giúp bài viết của bạn đi đúng trọng tâm, tránh lan man vì không hiểu rõ đề bài và không thể thể hiện rõ quan điểm cá nhân của bạn đối với một trong hai phía.
 • Luôn lập dàn ý cho cấu trúc bài viết và các luận điểm chính trong bài của bạn trước khi bắt đầu viết, đảm bảo rằng thông tin trong bài được trình bày một cách mạch lạc. Có thể ghi chú lại một số từ vựng mà bạn dự định sử dụng khi viết bài, nhưng không nên dành quá nhiều thời gian cho việc này.

Đề bài dạng Positive/Negative IELTS Writing Task 2 thường sẽ có các câu hỏi như "Is this a positive or negative development?" hoặc "Do the advantages outweigh the disadvantages?". Tuy nhiên, nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác trong đề bài, bạn cũng cần đọc kỹ để đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu.

Cấu trúc dạng bài Positive/Negative trong IELTS Writing Task 2

Cấu trúc bài viết dạng Positive/Negative IELTS Writing Task 2 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng dạng đề bài. Thông thường đề bài sẽ chỉ có câu hỏi “Is this a positive or negative development?”. Tuy nhiên với một số đề bài có thể có thêm những yêu cầu khác.

 

Để đảm bảo trả lời đủ các yêu cầu mà đề bài đưa ra, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh cấu trúc bài viết, chẳng hạn thêm một đoạn trong thân bài để trả lời câu hỏi đó, hoặc để đưa ra ý kiến ​​của bạn. 

 

Thông thường cấu trúc dạng bài Positive/Negative IELTS Writing Task 2 sẽ gồm có 4 phần sau:

Phần Mở bài - Introduction

 • Giới thiệu chủ đề của bài bằng cách paraphrase lại câu hỏi.
 • Đánh giá tổng quan tác động của vấn đề (mặt lợi hay mặt hại nhiều hơn hay hai mặt ngang bằng nhau)

Thân bài 1 - Main body 1

 • Giới thiệu luận điểm chính của đoạn – topic sentence 1 (mặt tích cực hay tiêu cực).
 • Giải thích, diễn giải chi tiết cho câu chủ đề.
 • Ví dụ chứng minh.

Thân bài 2 - Main body 2

 • Giới thiệu luận điểm chính của đoạn – topic sentence 2 (mặt còn lại chưa nhắc đến ở đoạn trên).
 • Giải thích, diễn giải chi tiết cho câu chủ đề.
 • Ví dụ chứng minh.

Kết bài - Conclusion

 • Kết luận lại những ý bạn đã nêu phía trên.
 • Đưa ra ý kiến nhận xét cuối cùng về vấn đề đặt ra.

Cách viết dạng bài Positive/Negative trong IELTS Writing Task 2

3.1. Phần Mở bài (Introduction) - Dạng bài Positive/Negative 

Theo như cấu trúc dạng bài Positive/Negative IELTS Writing Task 2 ở phía trên, phần đầu tiên trong bài viết của bạn là phần giới thiệu. Khi viết đoạn văn này, bạn cần chú ý 2 yêu cầu sau: đoạn văn giới thiệu đầu tiên cần phải thu hút sự chú ý của người đọc và phải giới thiệu được luận điểm chính của bài viết. 

 

Trong phần này, các bạn có thể sử dụng cấu trúc các câu sau để tăng tính hấp dẫn cho bài viết của mình: 

 • Background sentence: Câu đầu tiên trong đoạn cung cấp một số ngữ cảnh hoặc những thông tin chung về chủ đề bài viết. 

          Ví dụ: bạn có thể giải thích vấn đề là gì, tại sao vấn đề này lại cần được bàn luận, tại sao nó lại quan trọng hoặc nó ảnh hưởng đến mọi người hoặc xã hội như thế nào.

 • Bridge sentence: Viết một câu tiếp theo để kết nối giữa thông tin nền và luận điểm. Những thông tin trong câu này có thể đồng tình hoặc đưa ra sự tương phản.
 • Câu tiếp theo sẽ giới thiệu chủ đề của bài viết bằng cách paraphrase lại đề bài với văn phong riêng của bạn.
 • Đưa ra luận điểm chính của bài viết rằng đây là xu hướng tiêu cực hay tích cực. Lưu ý khi viết câu luận điểm cần phải rõ ràng, ngắn gọn và phù hợp với hướng dẫn của câu hỏi.

Ví dụ đề bài: Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

 • Background sentence: câu này sẽ đưa ra nội dung bao quát đối với chủ đề Sports: Sports are an essential part of human culture.
 • Bridge sentence: giải thích nội dung nền: as they provide a wide array of physical, mental, and social benefits for both individuals and communities.
 • Xác lập mối liên hệ giữa thông tin nền và chủ đề trong câu hỏi về Sport facilities: However, not every citizen has equal access and opportunities to participate in this field.
 • Paraphrase đề bài: In order to achieve international success, several nations prioritize building specialized facilities to train their best performing athletes over providing sports establishments that most individuals can use.
 • Đánh giá đây là một xu hướng tiêu cực: This essay will assert that this trend is a negative development, as it promotes inequality in sports and diverts resources from more urgent issues in society.

3.2. Phần Thân bài (Main body) - Dạng bài Positive/Negative 

Phần thân bài của dạng Positive/ Negative IELTS Writing Task 2 thường bao gồm hai hoặc ba đoạn văn tùy thuộc vào yêu cầu đề bài. Phần này sẽ hỗ trợ cho luận điểm bằng cách đưa ra các lập luận rành mạch và ví dụ cụ thể, liên quan tới nội dung bài viết.

 

Cấu trúc sắp xếp nội dung của mỗi đoạn thân bài sẽ tương tự nhau như sau: 

 • Đưa ra câu chủ đề giới thiệu ý chính của đoạn văn. 
 • Sau đó xây dựng ý tưởng bằng cách đưa ra lập luận giải thích cùng các chi tiết ví dụ cụ thể. 
 • Có thể đưa ra thêm những chuyển biến hoặc hậu quả do những xu hướng này gây ra.

Đối với việc phân tích mặt đối lập, các bạn có thể đưa ra phản biện để minh chứng rằng những nội dung của mặt đối lập không có nhiều giá trị để cân nhắc so với mặt vượt trội chính. Trong trường hợp không đưa ra ý kiến phản biện, các bạn có thể tập trung phân tích các mặt tích cực, rồi so sánh với các mặt tiêu cực dựa trên những tiêu chí tương đương. 

 

Thân bài 1 (Main body 1) - Dạng bài Positive/Negative 

 • Topic sentence: The primary beneficial outcomes of establishing elite sports facilities are typically asserted to foster the development of talented athletes and improve their performance in global competitions.
 • Explanation: Exceptional individuals are a rarity and require refinement. By dedicating resources and financial support to support elite athletes, the government can provide them with a competitive advantage on the world stage.
 • Example: As an illustration, China has constructed cutting-edge training facilities for its Olympic athletes, resulting in the emergence of outstanding talents.
 • Effect: This rationale anticipates that achieving medals and setting new records will showcase the home country's excellence, instill a sense of pride, and bolster its reputation, serving as an inspiration for young individuals to follow suit.
 • Counter-argument: Nonetheless, these scenarios rest on misleading narratives, and empirical evidence indicates that the returns on investment in elite athletes are constrained. International competitions are dominated by wealthier nations with surplus resources to allocate to this domain. If a developing nation were to follow suit, it would likely divert attention from other pressing issues.

Thân bài 2 (Main body 2) - Dạng bài Positive/Negative 

 • Topic sentence: The suggestion to construct specialized facilities for elite athletes also has negative repercussions, as it exacerbates social inequality and fosters dissatisfaction.
 • Supporting Idea 1 + Explanation: To begin with, the introduction of venues exclusively accessible to the most exceptional athletes can widen the gap between the privileged and the average population. This exclusivity means that only those with innate talents can afford the costly training and equipment, leaving the majority with insufficient or no access to such facilities.
 • Effect: This situation can breed resentment and discontentment among those who lack such talents, leading them to feel marginalized and discriminated against.
 • Supporting Idea 2: Furthermore, critics may contend that athletic prowess, which is largely determined by fortunate genetic factors, is not a true measure of intrinsic worth.
 • Explanation 2: Therefore, the argument that athletes should receive greater attention and access to enhanced training conditions may not be morally justified. 

3.3. Phần Kết bài (Conclusion) - Dạng bài Positive/Negative 

Phần kết bài tóm tắt luận điểm bài viết và đưa ra nhận xét cuối cùng cho vấn đề. Lưu ý rằng trong lúc đưa ra nội dung tóm tắt, cần phải nhắc lại đầy đủ các chi tiết đã phát triển trong thân bài để có một kết bài cụ thể. Các bạn có thể tóm tắt luận điểm bài viết bằng cách sử dụng các từ vựng khác nhau để trình bày lại ngắn gọn những nội dung chính và hạn chế nêu ra những thông tin hoặc lập luận mới trong phần kết luận của mình. 

 

Việc tóm gọn thông tìn bài luận sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong việc đưa ra đánh giá cuối cho vấn đề. Để đưa ra nhận xét cuối cùng, các bạn có thể vận dụng những kiến thức xã hội để đưa ra khuyến nghị, dự đoán, cảnh báo hoặc nhận xét cá nhân liên quan đến chủ đề và luận điểm chính trong bài viết. Các bạn có thể tham khảo phần outline dưới đây: 

 • Đánh giá lại rằng xu hướng đang đề cập đến là một xu hướng tiêu cực: In conclusion, the decision to prioritize the construction of dedicated venues for top athletes, despite its noble intention to acquire international prestige for the home country, is a negative development because it fosters social inequality and depletes the national budget.
 • Đưa ra nhận xét và định hướng sau khi hoàn thành bài viết: Therefore, it is sensible to suggest that the government reconsider the alternative of focusing on generalized facilities for the people to enhance their health, as well as social harmony.

Bài mẫu dạng bài Positive/Negative trong IELTS Writing Task 2

Ví dụ đề bài: Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

 

Sports are an essential part of human culture, as they provide a wide array of physical, mental, and social benefits for both individuals and communities. However, not every citizen has equal access and opportunities to participate in this field. In order to achieve international success, several nations prioritize building specialized facilities to train their best performing athletes over providing sports establishments that most individuals can use. This essay will assert that this trend is a negative development, as it promotes inequality in sports and diverts resources from more urgent issues in society.

 

The main positive effect of establishing elite sports centers is to foster talented athletes and enhance their performance in international competitions. Talented individuals are rare and need nurturing. By allocating resources and funds to cater to top athletes, the government can give them the best possible training and equipment, which can help them achieve their full potential. For example, Jamaica has built world-class training centers for its sprinters, resulting in outstanding individuals like Usain Bolt. This logic expects that winning medals and breaking records will display the home country’s talent, pride, and reputation, motivating young people to pursue their dreams. Accomplishments such as these could also advance the nation's tourism, economy, and diplomacy by inviting visitors, trade, or collaboration with the prosperous country.

 

The proposal to build specialized facilities for top athletes is also positive, as it promotes social cohesion and inclusion. Firstly, introducing venues that are exclusively for the best athletes may evoke a sense of belonging and identity among the elite group, making them feel esteemed and respected by their society. Once established, this sense of community may foster their loyalty and commitment to their country, as well as their gratitude and generosity to their fellow citizens. Furthermore, when specialist facilities are available for top athletes, the general public may have access to unoccupied general facilities, enhancing their participation and enjoyment of sports as they may have more choices and opportunities to engage in physical activities that suit their preferences and abilities. This can also improve their physical and mental well-being, as well as their social interaction and integration.

 

In conclusion, prioritizing the construction of dedicated venues for top athletes is a positive development because it supports excellence in sports and encourages social cohesion. Therefore, it is reasonable to suggest that the government invest in specialized facilities for elite athletes who can represent their country with pride and honor.

Mẹo nhỏ cải thiện cách viết dạng bài Positive/Negative trong IELTS Writing Task 2

Để bài viết Positive/Negative IELTS Writing Task 2 trở nên mạch lạc và chỉn chu hơn, các bạn có thể tham khảo một số các mẹo nhỏ sau:

 • Thiết lập các tiêu chí để so sánh giữa các đối tượng trong yêu cầu của đề bài: tránh việc đơn thuần liệt kê thông tin tích cực hoặc tiêu cực mà thiếu sự liên kết và đối chiếu giữa các thông tin trong bài. Có thể sử dụng các liên từ phù hợp để kết nối câu và đoạn văn, thể hiện sự mối quan hệ logic giữa chúng.
 • Tránh lặp từ và ý, các bạn có thể sử dụng từ đồng nghĩa, diễn giải khác hoặc đại từ để tránh sự lặp lại không cần thiết. 
 • Sử dụng ví dụ để chứng minh lập luận cũng là yếu tố quan trọng để làm cho bài viết trở nên rõ ràng và thuyết phục. Tuy nhiên, việc chọn ví dụ cần phải cẩn trọng để đảm bảo tính chính xác và liên quan của chúng, đồng thời tránh các lỗi logic như việc sử dụng ví dụ đơn lẻ mà không có sự tham khảo đa dạng.
 • Cần lập luận một cách khách quan, tránh sử dụng ngôn ngữ cảm xúc hoặc lựa chọn thiên vị có thể gây xúc phạm. Hãy thừa nhận sự đối lập trong các lập luận hoặc quan điểm và giải thích tại sao chúng có nhược điểm so với lập luận chính.
 • Kiểm tra lỗi chính tả, kiểm tra từ vựng được sử dụng để làm nổi bật lập luận, và kiểm tra các từ tham chiếu sau khi viết xong từng đoạn để đảm bảo không có lỗi trong quá trình viết bài.

Tổng kết

Trên đây là một số hướng dẫn giúp thí sinh có thể hoàn thành tốt dạng bài Positive/Negative IELTS Writing Task 2. Hy vọng với bài viết này, Athena sẽ giúp bạn nắm được cách viết dạng bài Positive/Negative IELTS Writing Task 2 một cách chính xác và đạt điểm cao nhất. Và đừng quên tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ 0 đạt 6.5-8.0+ dành cho người mất gốc tại Athena. 

 • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 6.5+ trong tầm tay.
 • Giáo trình và phương pháp được chính Ths. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  biên soạn và giảng dạy trực tiếp.
 • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 6.5+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước. 

Thông tin chi tiết về khoá học IELTS từ 0 đạt 6.5-8.0 của Athena TẠI ĐÂY.

Tìm hiểu thêm: 

 
Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn