Chủ đề Environment IELTS Writing Task 2: Cách viết + bài mẫu band 7+

Chủ đề Environment luôn là một chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm và mang tính thời sự cao. Chính vì lý do này nên tần suất xuất hiện của chủ đề này trong bài thi IELTS Writing Task 2 khá thường xuyên. Bài viết của Anh ngữ Athena dưới đây sẽ gợi ý đến bạn các cấu trúc ghi điểm, kèm bài mẫu tham khảo giúp bạn tự tin chinh phục chủ đề Environment IELTS Writing Task 2 với số điểm cao nhất.

Giới thiệu về chủ đề Environment IELTS Writing Task 2

1.1. Các vấn đề trong chủ đề Environment Writing Task 2

Chủ đề Environment IELTS Writing Task 2 có thể đề cập tới những nội dung sau đây:

 

 • Các hành vi của con người (doanh nghiệp và cá nhân) tác động đến môi trường và hậu quả của chúng.
 • Sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.
 • Vấn đề tuyệt chủng của nhiều loại động - thực vật.
 • Vấn đề phá hoại rừng và môi trường sống tự nhiên.
 • Vấn đề ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm không khí.
 • Vấn đề bùng nổ dân số tạo áp lực cho môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
 • Tốc độ tiêu thụ tăng nhanh và sự cạn kiệt của những nguồn nguyên - nhiên liệu.
 • Các biện pháp bảo vệ các loài động - thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.
 • Biện pháp tăng giá xăng dầu cho xe hơi và các loại phương tiện khác để bảo vệ môi trường.
 • Chính phủ cần đưa ra các luật để giới hạn lượng chất thải từ các nhà máy.
 • Biện pháp đầu tư vào các dạng năng lượng tái tạo từ mặt trời, gió và sức nước của doanh nghiệp và Chính phủ.
 • Nâng cao ý thức tái sử dụng và bảo vệ môi trường của con người.

1.2. Đề bài mẫu chủ đề Environment Writing Task 2

 • Đề bài 1: Nowadays, many animal species are becoming extinct. Some people believe that countries and individuals must solve this problem. Others believe that human beings are more important. Discuss both views and give your own opinion.
 • Đề bài 2: Human activity has had a negative impact on plants and animals around the world. Some people say that it is too late to do something, while others think that actions can be taken to improve the situation. Discuss both views and give your own opinion.
 • Đề bài 3: To solve the ever-increasing environmental hazards throughout the world, the best way is to increase the price of fuel. What is your opinion on the above assumption?
 • Đề bài 4: The natural resources such as oil, forests and freshwater are being consumed at an alarming rate. What problems does it cause? How can we solve these problems?
 • Đề bài 5: Global warming is one of the most serious issues that the world is facing today. What are the causes of global warming and what measures can governments and individuals take to tackle the issue?

1.3. Gợi ý một số từ vựng chủ đề Environment Writing Task 2

Các ý tưởng cho chủ đề Environment IELTS Writing Task 2

Trong phần dưới đây, Athena sẽ gợi ý cho các bạn những ý tưởng có thể triển khai trong bài viết qua một số chủ đề sau:

2.1. Sự cần thiết của việc tăng giá xăng dầu cho các loại phương tiện để bảo vệ môi trường

 • Agree:
 • Implementing an increase in natural gas prices could lead to the decrease in the utilization of private transportation.

          (Thực hiện việc tăng giá khí tự nhiên có thể dẫn đến việc giảm sử dụng phương tiện giao thông cá nhân).

 • As people still need to travel, they might use public transportation in order to spend less money on commuting, which reduces emissions being produced by vehicles. 

         (Vì nhu cầu di chuyển, mọi người sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhằm tiết kiệm chi phí đi lại, góp phần giảm lượng khí thải từ xe cộ).

 • In terms of freight service, more goods will be shipped by rail rather than by truck, which cuts down on emissions. 

          (Nhiều hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng đường ray thay vì đường bộ, góp phần giảm lượng khí thải).

 

 • Disagree:
 • Raising fuel’s price is just a short gap measure, and the government should adopt more sustainable transport policies. 

          (Việc tăng giá xăng dầu chỉ là giải pháp tạm thời, Chính Phủ nên có những biện pháp kiểm soát giao thông bền vững hơn).

 • As the increased use of public transport would alleviate pollution from private vehicles, free bus and train passes should be offered. 

         (Vé xe buýt và tàu hỏa nên được hỗ trợ miễn phí để tăng mức sử dụng giao thông công cộng, giúp giảm lượng ô nhiễm từ phương tiện cá nhân).

 • The authorities can enforce multiple rules to tightly manage the ownership of private cars.

          (Chính quyền có thể áp đặt nhiều quy định để nghiêm ngặt kiểm soát số lượng xe ô tô cá nhân).

2.2. Vấn đề tuyệt chủng của nhiều loài động vật

 • Causes:
 • The land is used for housing, agriculture, and mining. Animals are then forced out of their natural habitats.

         (Đất đai được sử dụng cho mục đích đất đai, nông nghiệp và khai thác mỏ. Điều này khiến cho động vật phải bị đẩy ra khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng.)

 • Large numbers of animals are also hunted with little regulation and often illegally.

         (Một lượng lớn động vật cũng bị săn bắt mà ít có sự quản lý và thường là bất hợp pháp.)

 • Pollution has also made the environment toxic for animals, whether in the air, water, or the land itself. 

          (Ô nhiễm cũng làm cho môi trường trở nên độc hại đối với động vật, cho dù trong không khí, nước, hay chính đất đai.)

 

 • Problems:
 • The extinction of a species impacts the ecosystem by distorting the food chain. 

         (Sự tuyệt chủng của một loài động thực vật ảnh hưởng đến hệ sinh thái bằng cách làm biến dạng chuỗi thức ăn.)

 • When animals go extinct, we might lose essential discoveries, hampering our chances of finding new treatments for diseases affecting animals and humans.

          (Khi các loài động vật tuyệt chủng, chúng ta có thể mất đi những khám phá quan trọng, làm trở ngại cho khả năng tìm ra các liệu pháp mới để điều trị các bệnh ảnh hưởng đến cả động vật và con người).

 

 • Solutions:
 • Avoid supporting the market in illegal wildlife including: tortoise-shell, ivory, coral. Also, be careful of products including fur from tigers, polar bears, sea otters and other endangered wildlife.

         (Tránh ủng hộ thị trường động thực vật bất hợp pháp, bao gồm: vảy rùa, ngà voi, san hô. Hãy cẩn thận với các sản phẩm bao gồm lông từ hổ, gấu Bắc Cực, lợn biển và các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng khác.)

 • Share with your friends and family about the wonderful wildlife, birds, fish and plants that live near you. The first step to protecting endangered species is learning about how interesting and important they are. 

         (Chia sẻ cùng với bạn bè và gia đình về những loài động vật hoang dã, chim, cá và cây cỏ tuyệt vời sống gần bạn. Bước đầu tiên để bảo vệ các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng là tìm hiểu về sự thú vị và quan trọng của chúng).

2.3. Vấn đề liên quan đến sự khắc phục và bù đắp lại những tổn thất của con người đã gây ra với thiên nhiên

 • Agree:
 • People are making great efforts to limit the enormous environmental degradation. 

         (Con người đang rất nỗ lực nhằm hạn chế sự thoái hóa trầm trọng của thiên nhiên).

 • Several international accords have been introduced in order to ban the discharge of chemical waste into rivers and oceans. 

         (Một số hiệp ước quốc tế đã được công bố, nghiêm cấm việc xả chất thải xuống sông suối và đại dương).

 • Various NGOs are raising funds and public awareness to prevent habitat destruction and protect endangered species.

         (Nhiều tổ chức phi chính phủ đang gây quỹ và nâng cao ý thức cộng đồng về việc bảo tồn môi trường tự nhiên và các loài động vật quý hiếm).

 

 • Disagree:
 • Despite our efforts in recent years, climate science has proved that the fight against environmental disaster is already lost.

         (Dù đã nỗ lực trong nhiều năm gần đây, khí hậu đã chứng minh rằng con người đã thua trong cuộc chiến chống lại thảm họa thiên nhiên).

 • The oceans are heavily poisoned, filled with toxic waste and non-biodegradable plastics. 

         (Các đại dương đang bị ô nhiễm trầm trọng, chứa đầy rác thải độc hại và nhựa không phân hủy).

 • Millions of people might lose their homes or starve from crops failing owing to the greenhouse effect.

         (Hàng triệu người có thể trở nên vô gia cư hoặc mất mùa, đói ăn do hiệu ứng nhà kính).

 

2.4. Tốc độ tiêu thụ tăng chóng mặt của những nguồn nhiên liệu sẵn có

 • Causes:
 • Resource consumption at an accelerated rate stems from overpopulation, especially in developing countries.

        (Việc tiêu thụ tài nguyên ở ngưỡng đáng báo động bắt nguồn từ sự bùng nổ dân số, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển).

 • Fossil fuels are highly beneficial to the rapid growth of worldwide industries. 

        (Nguồn nhiên liệu hóa thạch đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh chóng của các nền công nghiệp trên toàn thế giới).

 • Alternative sources of energy such as solar and wind power demand a great volume of funds and investments. 

         (Những nhiên liệu thay thế như năng lượng gió, năng lượng mặt trời đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn).

 

 • Problems:
 • Using excessive freshwater resources for agriculture, industry, and domestic purposes can lead to water scarcity in many regions, affecting both humans and ecosystems.

         (Sử dụng quá mức nguồn nước ngọt cho nông nghiệp, công nghiệp và mục đích dân sự có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước ở nhiều khu vực, ảnh hưởng đến cả con người và hệ sinh thái.)

 • Overexploitation of natural resources, such as overfishing or illegal logging, can result in the decline or extinction of plant and animal species, reducing biodiversity.

         (Khai thác quá mức nguồn nguyên liệu tự nhiên, như đánh bắt cá quá mức hoặc chặt phá rừng trái pháp luật, có thể dẫn đến suy giảm hoặc tuyệt chủng của các loài động thực vật và động vật, làm giảm đa dạng sinh học.)

 

 • Solutions:
 • The authorities should invest more on the research program for alternate sources of energy. 

        (Các nhà chức trách nên đầu tư nhiều hơn vào quá trình nghiên cứu cho nguồn năng lượng thay thế).

 • The government ought to follow strict regulations and tax the industries which are using the finite source of energy.

         (Chính quyền nên áp dụng quy định nghiêm ngặt, đồng thời đánh thuế những nền công nghiệp đang sử dụng nguồn năng lượng hữu hạn).

 • Multinational corporations should cooperate with each other for the purpose of mitigating natural resources depletion. 

         (Cần có sự hợp tác xuyên quốc gia giữa các tập đoàn để giảm thiểu khan hiếm nguồn nhiên liệu).

Cách viết bài luận chủ đề Environment IELTS Writing Task 2

3.1. Bước 1: Phân tích đề bài

Ví dụ đề bài: Some people believe that all wild animals should be protected. Others say that only a few wild animals should be protected. Discuss both views and give your opinion.

 

 • Chủ đề: Environment.
 • Từ khóa quan trọng: Wild animals, protect.
 • Dạng bài: Discussion Essay - Dạng bài này yêu cầu người viết bàn luận về cả hai khía cạnh của một vấn đề xã hội, đồng thời bày tỏ ý kiến cá nhân về vấn đề đặt ra.
 • Định hướng làm bài: 

+ Phần mở bài, các bạn cần giới thiệu vấn đề được nêu trong đề bài.

+ Phần thân bài, các bạn phải trình bày rõ hai khía cạnh của vấn đề. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần chú ý thể hiện quan điểm cá nhân về vấn đề.

 

3.2. Bước 2: Lập dàn bài

Introduction - Mở bài

Giới thiệu vấn đề được đề cập đến trong đề bài. Vấn đề cần nêu ra là: Một số người cho rằng tất cả các loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, quan điểm của một số nhóm người khác là chỉ cần bảo tồn một số giống loài nhất định. 

 

Tương tự các dạng bài khác, ở phần giới thiệu các bạn nên sử dụng phương pháp paraphrase để giới thiệu vấn đề. Hãy đảm bảo phần giới thiệu của bạn chứa những từ khóa quan trọng được diễn đạt theo văn phong của riêng bạn, tránh sao chép y nguyên đề bài. Các bạn cũng có thể trình bày ngắn gọn quan điểm cá nhân ngay ở phần này.

Main body 1 - Thân bài 1

 • Topic sentence (câu chủ đề): Giới thiệu nội dung của thân bài 1: khía cạnh bảo vệ tất cả các loài động vật. 
 • Main ideas (các luận điểm chính): Quan điểm này xuất phát từ việc bảo vệ quyền của động vật và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các loài động vật trong duy trì sự đa dạng sinh học. 
 • Supporting ideas (các luận cứ): Để thực hiện điều này, con người cần đối xử nhân đạo, không khai thác, ngược đãi hoặc sát hại động vật. Bảo vệ tất cả các loài động vật sẽ hạn chế và giúp ngăn chặn tình trạng tuyệt chủng của các loài này, điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong chuỗi thức ăn và làm suy giảm đa dạng sinh học.

Main body 2 - Thân bài 2

 • Topic sentence (câu chủ đề): Giới thiệu nội dung của thân bài 2: khía cạnh chỉ bảo vệ một số loài nhất định.
 • Main ideas (các luận điểm chính): Việc đầu tư hầu hết nguồn lực vào các dự án bảo tồn không phải lúc nào cũng là một lựa chọn hợp lý và sáng suốt. Vẫn còn tồn tại nhiều loài động vật gây nguy hiểm cần kiểm soát số lượng để đảm bảo sức khỏe của con người.
 • Supporting ideas (các luận cứ): Các nguồn lực có thể phân bổ không hợp lý vì việc bảo tồn thiên nhiên sẽ tiêu tốn nguồn lực cho những ngành thiết yếu hơn như y tế, năng lượng, giáo dục…

Conclusion - Kết bài

Phần kết bài tóm tắt đại ý của toàn bộ bài luận: Bảo vệ hết các loài động vật vẫn còn nhiều khó khăn, nên ưu tiên cho những loài quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

 

3.3. Bài mẫu tham khảo

Ví dụ đề bài: Some people believe that all wild animals should be protected. Others say that only a few wild animals should be protected. Discuss both views and give your opinion.

 

Several individuals state that every species of wild creatures needs protection. Some argue that mankind should only concentrate on certain kinds of animals. While viewpoints towards this matter may vary, I suppose that some wild animals ought to be kept from harm. 

 

On the one hand, various people claim that humans have the responsibility to conserve all natural species. This opinion may stem from animal rights, which requires everyone to treat animals humanely, preventing all forms of animal exploitation, animal suffering and animal slaughter. What is more, since all breeds are parts of the biodiversity, conserving them may help to maintain a balanced ecosystem. For instance, if a particular kind of organism becomes extinct, their predators will suffer from hunger then gradually decline, which enormously disrupts the natural food chain.

 

On the other hand, I tend to support the view that only animals being on the brink of extinction should be protected. Although biodiversity plays a vital part, it would be unwise to invest the vast majority of our resources on various preservation projects. As a consequence, the authorities could experience great financial burden as funds supporting wildlife protection may cause a significant strain in essential sectors such as medical, health, education, electricity and so on. In addition, there is a wide range of harmful species which should be regulated to ensure human’s wellness. Rats, for example, pose a threat to human health, contaminating food and carrying diseases.

 

In conclusion, it is nearly impractical to conserve all species of wild animal. Personally speaking, priority should only be given to those worthwhile creatures which are on the verge of extinction.  

Tổng kết

Chủ đề Environment IELTS Writing Task 2 là một trong những chủ đề quan trọng mà các bạn đang ôn thi cần đặc biệt lưu ý. Bài viết trên đây Athena đã gợi ý cho bạn những ý tưởng cần thiết cho chủ đề Environment IELTS Writing Task 2 kèm theo cách viết và bài mẫu tham khảo. 

Và đừng quên tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ 0 đạt 6.5-8.0+ dành cho người mất gốc tại Athena. 

 • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 6.5+ trong tầm tay.
 • Giáo trình và phương pháp được chính Ths. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  biên soạn và giảng dạy trực tiếp.
 • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 6.5+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước. 

Thông tin chi tiết về khoá học IELTS từ 0 đạt 6.5-8.0 của Athena TẠI ĐÂY.


Tìm hiểu thêm:  
Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn