Giải đề chi tiết IELTS Speaking Part 3 - 10.03.2024 tại BC Viettel Complex Building CMT8

Athena gửi các bạn giải FULL đề thi thực tế IELTS Speaking Part 3 ngày 10.03.2024 tại BC Viettel Complex Building CMT8. Hãy theo dõi nhiều những đề thi IELTS Speaking gần đây cũng như các bài mẫu IELTS để có thể ôn luyện thật tốt nhé!

 

TOPIC IELTS SPEAKIG PART 3

1. How do you find information about robots?

Oh, I usually learn it from tech pages on my favorite social media platforms like Instagram or Facebook. Whether it's the latest breakthrough in artificial intelligence or the coolest new robot designs, these pages have got it all. 

breakthrough: đột phá

artificial intelligence: trí tuệ nhân tạo

Dịch

Ồ, tôi thường biết từ các trang công nghệ trên các nền tảng mạng xã hội yêu thích như Instagram hoặc Facebook. Dù là bước đột phá mới nhất trong trí tuệ nhân tạo hay những thiết kế robot mới nhất thì những trang này đều có đủ cả.

 

2. Should children study science? Why?

Absolutely! Studying science is essential for children because it equips them with fundamental knowledge about the world around them. Science helps children understand the natural phenomena they encounter every day, fostering curiosity and critical thinking skills. 

fundamental: cơ bản

natural phenomena: hiện tượng tự nhiên

encounter: gặp phải 

fostering curiosity: nuôi dưỡng sự tò mò

Dịch

Chắc chắn rồi! Việc học khoa học là thiết yếu cho trẻ em vì sẽ giúp trang bị cho chúng kiến thức cơ bản về thế giới xung quanh. Khoa học giúp trẻ em hiểu các hiện tượng tự nhiên mà chúng gặp hàng ngày, nuôi dưỡng sự tò mò và kỹ năng tư duy phản biện.

 

3. Why do some children not like science? Should these children study science?

I believe some may not be initially into science because they haven't found the right approach or haven't been exposed to it in an engaging way. Instead of dismissing these children from studying science, we should strive to make science more accessible, interactive, and fun for them. By incorporating hands-on experiments, real-world applications, and exciting demonstrations.

approach: cách tiếp cận

engaging: hấp dẫn

dismissing: loại bỏ

strive: cố gắng

incorporating hands-on experiments: kết hợp thí nghiệm thực tế

Dịch

Tôi tin rằng một số người có thể ban đầu không cảm thấy hứng thú với khoa học vì họ chưa tìm được cách tiếp cận phù hợp hoặc đủ lôi cuốn. Thay vì loại bỏ việc học khoa học, chúng ta nên cố gắng làm cho khoa học trở nên dễ tiếp cận hơn, dễ tương tác và thú vị hơn cho trẻ. Bằng cách kết hợp thí nghiệm, ứng dụng thực tế và mô phỏng một cách thú vị.

 

4. What elements do Scientists need?

Personally, scientists need an insatiable curiosity to explore the unknown, coupled with a relentless persistence to uncover answers to complex questions. These two elements work hand in hand: curiosity drives them to constantly ask questions and seek innovative solutions, while persistence empowers them to persevere through challenges and setbacks along the way. 

insatiable: không thể thỏa mãn

relentless: không ngừng nghỉ

innovative: sáng tạo

persevere: kiên trì

Dịch

Theo tôi, nhà khoa học cần có trí tò mò không ngừng để khám phá những cái chưa biết, kết hợp với sự kiên trì không ngừng nghỉ để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi phức tạp. Hai yếu tố này đi đôi với nhau: sự tò mò thúc đẩy họ không ngừng đặt câu hỏi và tìm kiếm giải pháp sáng tạo, trong khi sự kiên trì giúp họ vượt qua thách thức và khó khăn trên chặng đường.

 

5. Besides the factors you mentioned, do they need anything else?

Perhaps, attention to details and ethical conduct are also crucial for scientists. They need to be meticulous in their work, ensuring accuracy in experiments and data recording. Moreover, maintaining high ethical standards is essential to uphold the integrity of their research and maintain trust within the scientific community and society at large.

ethical: đạo đức

meticulous: tỉ mỉ

integrity: chính trực/ toàn vẹn

Dịch

Có lẽ, đạo đức và việc chú ý đến chi tiết cũng rất quan trọng đối với các nhà khoa học. Họ cần phải tỉ mỉ trong công việc, đảm bảo độ chính xác trong thí nghiệm và ghi chép dữ liệu. Hơn nữa, việc duy trì các tiêu chuẩn đạo đức rất quan trọng để bảo vệ tính toàn vẹn của nghiên cứu và giữ được sự tin tưởng trong cộng đồng khoa học và cả xã hội.

 

Tổng kết 

Trên đây là bài mẫu của Athena cho đề IELTS Speaking Part 3. Hãy tìm hiểu thêm nhiều bài mẫu IELTS Speaking và Writing của Athena trong bộ Dự đoán đề IELTS Quý 1/2024 để học hỏi và chinh phục tấm bằng IELTS với điểm số thật cao nhé!

 

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 6.5+ của Athena giúp bạn nâng điểm Speaking nhanh chóng: 

  • Chương trình học từ cơ bản đến nâng cao, luyện tập toàn diện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC-IELTS).
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí vừa ví với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc mục tiêu 5.5-7.5+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp - chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn học viên hoàn thành tốt chương trình học.

 

The diagram below shows a simple system that turn dirty water into clean water.     

Xem thêm:

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn