Giải đề chi tiết IELTS Speaking Part 3 - 10.03.2024 tại IDP Phan Bội Châu

Athena gửi các bạn giải đề thi thực tế IELTS Speaking Part 3 ngày 10.03.2024 tại IDP Phan Bội Châu. Hãy theo dõi nhiều những đề thi IELTS Speaking gần đây cũng như các bài mẫu IELTS để có thể ôn luyện thật tốt nhé!

Bài mẫu Part 3

1. What are the differences between learning skills on your own and from others?

I’m not sure but I think if you learn by yourself, you might take the long way round, discovering shortcuts and challenges firsthand. It’s a real adventure, but expect a few wrong turns. On the other hand, learning from others is like having a seasoned guide. They offer a clear path, warn you of pitfalls, and provide instant feedback to steer you right. 

shortcuts: đường tắt

a few wrong turns: một vài sai lầm

seasoned: có kinh nghiệm

pitfall: bẫy

steer: lái

 

Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ nếu bạn tự học, có thể bạn sẽ phải đi đường vòng, tự mình tìm ra đường tắt và giải quyết thách thức. Đó thực sự là một cuộc phiêu lưu, nhưng bạn sẽ mắc phải vài lỗi. Ngược lại, học từ người khác giống như bạn có một hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm. Họ cung cấp một lộ trình rõ ràng, cảnh báo bạn về những cạm bẫy và đưa ra phản hồi tức thì để định hướng bạn một cách đúng đắn.

 

2. Where do children learn skills in your country?

In Vietnam, kids traditionally learn skills from their parents, soaking up knowledge through family. But things are changing. Nowadays, we've got a bunch of institutes popping up, teaching everything from academics to arts and even tech skills. However, it’s quite expensive, not every family can afford that.

a bunch of: nhiều 

popp up: mọc lên

 

Ở Việt Nam, trẻ em thường học kỹ năng từ cha mẹ, lấy kiến thức từ gia đình của họ. Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều viện đào tạo mọc lên, dạy mọi thứ từ học thuật đến nghệ thuật và cả kỹ năng công nghệ. Tuy nhiên, việc này khá tốn kém, không phải gia đình nào cũng có thể chi trả được.

 

3. What important skills should a child learn?

When it comes to vital skills, kids should learn survival or life skills like swimming, defense and first aid like CPR. These skills are essential for safety and can make a big difference in emergency situations.

vital: quan trọng

emergency situations: tình huống khẩn cấp

 

Khi nói đến các kỹ năng thiết yếu, trẻ em nên học kỹ năng sinh tồn hoặc kỹ năng sống như bơi lội, tự vệ và cấp cứu như CPR. Những kỹ năng này rất quan trọng cho sự an toàn và có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong các tình huống khẩn cấp.

 

4. What skills do you think teenagers should have? 

Teenagers today need a set of skills to navigate their life. At the top of the list are problem-solving and critical thinking skills, which empower them to tackle challenges and think independently. Learning how to manage stress is equally important, given pressures they face like academic demands. Moreover, a basic grasp of financial literacy is crucial for their future too which helps them understand and manage finances effectively.

critical thinking:  tư duy phản biện

financial literacy: hiểu cơ bản về tài chính

 

Thanh thiếu niên ngày nay cần một bộ kỹ năng để điều hướng cuộc sống của họ. Đứng đầu trong danh sách là kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện, giúp họ đối mặt với thách thức và suy nghĩ độc lập. Việc học cách quản lý căng thẳng cũng quan trọng không kém, xét đến áp lực mà họ phải đối mặt như yêu cầu học thuật. Hơn nữa, việc nắm bắt cơ bản về tài chính là rất quan trọng cho tương lai của họ, giúp họ hiểu và quản lý tài chính một cách hiệu quả.

 

5. Who should teach teenagers skills?

Qualified individuals, regardless of their role, should give teenagers advice or guide them. This includes teachers, parents, professionals, and mentors, or maybe even their peers.

 

Những người có trình độ, bất kể vai trò của họ, nên đưa ra lời khuyên hoặc hướng dẫn cho thanh thiếu niên. Điều này bao gồm giáo viên, cha mẹ, chuyên gia và người hướng dẫn, hoặc có thể là cả bạn bè của họ.

 

6. What are the differences between children learning skills and adults learning skills?

Children tend to pick up new skills quickly and are generally more open-minded, making them natural learners who can easily adapt to new situations. On the other hand, adults may find it harder to learn new ways of thinking or to pick up skills as swiftly as children do. 

tend to: có xu hướng

pick up new skills: học kỹ năng mới

open-minded: tư duy mở

 

Trẻ em thường học kỹ năng mới nhanh chóng và có tư duy mở, khiến họ trở thành những người học có thể dễ dàng thích nghi với các tình huống mới. Ngược lại, người lớn có thể thấy khó khăn hơn trong việc học các cách suy nghĩ mới hoặc nắm bắt kỹ năng nhanh như trẻ em.

Tổng kết

Và đó là lời giải chi tiết cho speaking part 2&3 với chủ đề "Describe a sportsperson from your country who did well in a sports event". Hãy tìm hiểu thêm nhiều bài mẫu IELTS Speaking và Speaking của Athena trong bộ Dự đoán đề IELTS Speaking Quý 1/2024 để học hỏi và chinh phục tấm bằng IELTS với điểm số thật cao nhé!

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 7.0+ của Athena giúp bạn nâng điểm Speaking nhanh chóng: 

  • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 7.0+ trong tầm tay.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 7.0+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước.

XEM THÊM:

 

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn