Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 Bar chart chi tiết nhất

 

IELTS Writing Task 1 - Bar chart là dạng bài viết được các thí sinh đánh giá có phần “dễ thở” hơn so với IELTS Writing Task 1 - Map vì dạng đề có số liệu rõ ràng, không đòi hỏi quá nhiều từ vựng mô tả. Tuy nhiên, để có thể lấy được trọn vẹn điểm với Writing Task 1 dạng Bar chart trong thời gian tối ưu nhất thì chắc chắn không phải một nhiệm vụ dễ dàng. 

 

Trong bài viết này, Athena sẽ hướng dẫn đầy đủ các công thức viết bài IELTS Writing Task 1 - Bar chart dễ ứng dụng nhất để bạn có thể dễ dàng chinh phục band điểm mục tiêu của mình!

 

Tổng quan về IELTS Writing Task 1 Bar chart (Định nghĩa + Dạng bài)

Dạng bài Bar chart là một trong 5 dạng bài viết trong IELTS Writing task 1, yêu cầu phân tích đặc điểm, số liệu, so sánh và dự đoán xu hướng của đối tượng. Nhiệm vụ mà thí sinh cần thực hiện là phải diễn tả được sự thay đổi của đối tượng được đề cập trong đề bài (dựa trên một đơn vị nhất định). 

Bar chart có thể được chia thành 2 nhóm bài chính với đặc điểm và cách triển khai bài viết khác nhau:

 • Time graph: Đối tượng có sự thay đổi theo thời gian.
 • Comparison graph: Đối tượng giữ nguyên, không thay đổi theo thời gian.

Tiếp theo, Athena sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách viết bài IELTS Writing task 1 dạng Bar chart nhé!

 

Hướng dẫn chi tiết cách viết IELTS Writing Task 1 - Bar chart

Bước 1: Phân tích biểu đồ và viết Introduction

Biểu đồ cột thường có 2 trục:

 • Một trục là đối tượng đề bài yêu cầu phân tích.
 • Trục còn lại là số liệu theo từng đối tượng tương ứng

Biểu đồ cột có thể được trình bày theo dạng cột nằm dọc hoặc ngang, nhưng cách viết so sánh, mô tả số liệu không thay đổi. 

 

Ví dụ về biểu đồ cột trong IELTS Writing Bar Chart

 

Có 4 yếu tố chính cần phải được xác định khi phân tích biểu đồ:

Topic: Chủ đề của biểu đồ

Place: Địa điểm được đề cập

Time span: Đoạn thời gian

Unit of measurement: Đơn vị của đối tượng

 

Với đề bài trên, chúng ta có thể dễ dàng xác định được 4 thông tin quan trọng, đó là:

Topic: Doanh thu của 3 mặt hàng (Shampoo, Moisturizer, Sunscreen)

Place: LABX

Time span: Từ tháng 1 đến tháng 4/2023

Unit of measurement: $

 

Khi đã xác định được các yếu tố trên, các bạn sẽ phải paraphrase đề bài bằng cách dùng từ 

đồng nghĩa với các từ trong đề bài hoặc thay đổi cấu trúc ngữ pháp để viết 1 câu Introduction. 

 

Các bạn có thể sử dụng cấu trúc sau để áp dụng cho mọi loại mở bài Writing task 1:

The (tên biểu đồ: chart/graph…)

shows/illustrates/gives information about/ demonstrates/explains/…

Topic + Place + Timespan 

 

Từ đó chúng ta có thể viết được những câu mở bài như sau:

 • The provided information shows the sales revenue of three products, namely Shampoo, Moisturizer, and Sunscreen, sold at LABX from January to April, 2023. The figures are given in dollars.
 • The given data illustrates the revenue earned by three products - Shampoo, Moisturizer, and Sunscreen - sold at LABX from January to April, 2023,  presented in dollars.
 • The given figures outline the sales revenue of three products - Shampoo, Moisturizer, and Sunscreen - that were sold at LABX between January and April, 2023; the figures are presented in dollars.
 • The information provided highlights the revenue generated by Shampoo, Moisturizer, and Sunscreen, which were sold at LABX from January to April, 2023, presented in dollars.
 • The data provided presents the sales revenue of three products, namely Shampoo, Moisturizer, and Sunscreen, that were sold at LABX between January and April, 2023 with the figures presented in dollars.

 

Bước 2: Viết General overview 

General overview (2 câu) là phần mà bạn cần nêu ra những đặc điểm nổi bật/ xu hướng chung của các số liệu được biểu diễn trong biểu đồ cột. 

Tuy nhiên các bạn cần lưu ý chỉ nên đưa ra 2-3 ý chính, không nên đề cập đến các số liệu trong bài khi viết phần này. 

 

2.1. Cách viết General overview cho Time graph: 

Đối với biểu đồ cột có sự thay đổi về thời gian, các bạn cần thực hiện lần lượt các nhiệm vụ sau:

 • So sánh điểm đầu và điểm cuối của các đối tượng để tìm ra xu hướng
 • Tìm số liệu cao/thấp nhất trong biểu đồ: So sánh các đối tượng với nhau để xác định đối tượng nào nổi bật/ít nổi bật nhất.

 

Đề bài trên là dạng bài Time graph. Vậy nên, các bạn có thể lọc ra những đặc điểm nổi bật sau:

 • Doanh thu của cả 3 sản phẩm đều tăng khi đối chiếu số liệu từ Tháng 1 đến Tháng 4.
 • Doanh thu của sản phẩm Shampoo có mức tăng mạnh nhất từ $10000 lên $28000

 

Từ những dữ kiện trên, phần General overview của bài sẽ có thể như sau: 

Overall,  it can be seen that the sales revenue of all three products increased over the given period. Shampoo was the most profitable product among the three, while Sunscreen generated the least revenue. Moisturizer had a stable rise over the span of time. 

 

2.2. Cách viết General overview cho Comparison graph

Đối với đề bài biểu đồ cột so sánh, các thông tin cần tìm kiếm bao gồm:

 • Các dữ kiện quan trọng (số liệu cao nhất/thấp nhất)
 • Sự chênh lệch giữa các nhóm số liệu

 

Các bạn có thể sử dụng cấu trúc câu này để viết câu mở đầu phần General overview:

Overall/

In general/

Generally/In Common/

It can be seen that/


Đối tượng

experience/

show/

illustrate/

…*

a+ adj + growth/surge/decline/

increase/…

Timespan

*Lưu ý: Các bạn nhớ chia động từ theo thời gian nhé!

 

Bước 3: Viết phân tích chi tiết các số liệu

3.1. Cách viết phân tích số liệu cho dạng Time graph: 

Với biểu đồ có biến thiên thời gian, các bạn có thể triển khai phân tích số liệu theo các mốc thời gian được biểu diễn trong hình. 

 

Các bạn có thể viết phần Phân tích chi tiết như cách Athena gợi ý dưới đây: 

In January, LABX sold Shampoo with a revenue of $10000, Moisturizer with $14000, and Sunscreen with $6000. In February, Shampoo sales revenue climbed to $15000, while the sales revenue of Moisturizer and Sunscreen remained almost the same as in January. In March, all three products' sales revenue increased significantly. Shampoo sales revenue surged to $24000, Moisturizer generated $16000, and Sunscreen rose up to $10000. In April, all three products' sales revenue continued to increase. Shampoo was the highest-selling product, generating $28000 in revenue, while Moisturizer and Sunscreen generated $20000 and $12000, respectively.

 

Ở đoạn phân tích chi tiết này, việc sử dụng lặp lại các từ là điều không tránh khỏi và có thể khiến cho bài của bạn khó được đánh giá cao. Vậy nên, Athena sẽ liệt kê những từ đồng nghĩa mà bạn có thể dùng để tăng tính đa dạng từ vựng cho bài viết của mình.

 

Một số từ đồng nghĩa sử dụng trong IELTS Writing Bar Chart

 

3.2. Cách viết phân tích số liệu cho dạng Comparison graph

Đối với biểu đồ cột không có biến thiên thời gian, phần phân tích cụ thể số liệu có thể được triển khai theo 2 cách:

 • Cách 1: Chia thành hai đoạn văn có các hạng mục so sánh được nhóm lại với nhau. 
 • Cách 2: Mô tả số liệu riêng của 1 đối tượng trong mỗi đoạn thân bài.

Ngoài ra, các bạn vẫn phải sử dụng những từ nối để liên kết các câu và các đoạn trong bài viết để tạo ra mạch triển khai logic và nêu rõ số liệu nhất.

 

Athena ví dụ những từ nối thông dụng sau để các bạn có thể sử dụng trong bài viết của mình: 

 • Clause, but clause
 • Although Clause, Clause / Despite N, Clause
 • However/By contrast/In contrast, Clause
 • Likewise, Clause
 • Similarly, Clause
 • Firstly/Secondly/Thirdly + Clause
 • Finally/At the final step + Clause 

Một lưu ý nhỏ với các bạn ở phần này là: Vì dạng bài này chỉ có 1 biến thời gian nên không thể diễn tả sự tăng giảm mà chỉ có thể trình bày và đối chiếu số liệu.

 

Tổng hợp các bài mẫu IELTS Writing Task 1 Bar Chart

Sau khi đã tìm hiểu cách viết chung cho từng nhóm bài, các bạn có thể tham khảo những bài mẫu mà Athena chuẩn bị dưới đây để biết được rõ hơn bài làm thực tế khi sử dụng cách viết trên sẽ như nào nhé. 

 

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Bar Chart dạng Time graph

Đề bài Writing Task 1 - Bar chart dạng Time graph

 

The bar chart showcases how much money four nations (Italy, Portugal, UK, USA) spent on road and transport systems over a fifteen - time period from 1990 to 2005. In general, it's crystal clear that the countries in landmass Europe put a lot more cash into their transportation systems than the UK and USA did.

 

Back in 1990, Portugal was leading the pack with around 27% of its budget going towards transportation, followed by Italy at about 22%, while the USA and UK only coughed up 10% of their budget for this purpose. By 1995, all four countries decided to cut back on transportation spending by about 1-3%.

 

In 2000, Portugal had decreased its expenditure on transportation to about 22%, while Italy had upped its ante to around 23%, effectively overtaking Portugal as the biggest spender. Meanwhile, the UK and USA decided to increase their transportation budgets by approximately 3%. By 2005, all countries except for the USA had further decreased their transportation spending, with Portugal, Italy, UK, and USA dedicating 20%, 19%, 8%, and 15% of their budgets to transportation, respectively.

 

Những từ mới được sử dụng trong bài:

 • Showcase = Show (v)
 • Landmass (n): Chỉ một phần lớn hoặc toàn bộ của một lục địa, đảo lớn hoặc một khu vực rộng lớn của đất liền. 
 • Lead the pack: Dẫn đầu nhóm
 • Cough up (v): Bắt buộc phải chi trả một số tiền lớn
 • Cut back on = Reduce (v): Giảm
 • Up the ante: Nâng (rủi ro) lên để chiếm ưu thế

 

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Bar Chart dạng Comparison graph 

Đề bài Writing Task 1 - Bar chart dạng Comparison graph

 

The chart illustrates the projected changes in the size and distribution of the elderly population across the United Kingdom for a period of fifty years.

 

On the whole, it is predicted that the percentage of senior citizens will surge in all regions of the UK. In 1985, the senior population, aged 65 times and over, comprised 15 percent of the entire UK population, and this is anticipated to lift to 23 percent by 2035. 

 

Upon scrutinizing the data, it can be inferred that the rate of growth in the aged population is likely to fluctuate across different UK regions. In 1985, Wales had the largest proportion of citizens aged 65 years and above, accounting for 16 percent of the country's population. England followed in the second position, while Scotland ranked third. Conversely, Northern Ireland had the lowest proportion of elderly citizens, constituting only 12 percent.

 

By 2035, Wales is still projected to have the highest proportion of senior citizens, with estimates expected to reach 26 percent. Nevertheless, the most significant surges in this age bracket, relative to the rest of the population, are anticipated to occur in Northern Ireland and Scotland. For example, in Northern Ireland, this percentage is predicted to almost double to 23 percent.

 

Những từ mới được sử dụng trong bài

 • On the whole = Generally: Nhìn chung
 • Surge (n+v): Sự tăng lên mạnh mẽ/bật lên 
 • Comprise = Include (v): Bao gồm
 • Ascend (v): Đi lên
 • Scrutinize (v): Xem xét kỹ lưỡng 
 • Fluctuate (v): Dao động
 • Conversely = In contrast: Ngược lại
 • Constitute = Create (v): Cấu thành
 • Age bracket (n): Độ tuổi
 • To be projected = To be anticipated = To be predicted: Được dự đoán rằng sẽ…

 

Qua bài viết này, Athena đã cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng căn bản nhất về 2 dạng biểu đồ của bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart. Mong rằng những thông tin hữu ích của Athena sẽ có thể giúp bạn hoàn thành xuất sắc bài thi IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart nhé! 

 

Nếu IELTS Writing Task 1 đang làm khó bạn trên con đường đến với tấm bằng IELTS danh giá thì Athena sẽ giúp bạn nâng cấp, hoàn thiện 4 kỹ năng với khóa học IELTS toàn diện từ con số 0. Khóa học này được Athena thiết kế dành riêng cho các bạn mới làm quen với tiếng Anh. 

Chỉ với 4 - 6.5 tháng học cùng Athena, các bạn đã có thể ẵm trọn band điểm IELTS mơ ước:

 • Lộ trình tinh gọn, trọng tâm, rút ngắn thời gian chinh phục tiếng Anh
 • Giáo viên giảng dạy: Ths. Đỗ Vân Anh - người có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh cho hơn 30.000 học viên
 • Phương pháp học tập được thiết kế riêng bởi cô Vân Anh để giúp các bạn ôn luyện chắc chắn từ cơ bản đến nâng cao
 • Chất lượng hiệu quả, học phí “nhẹ nhàng” với sinh viên

Với 10 năm kinh nghiệm đồng hành cùng các bạn học sinh mất gốc, Athena luôn sẵn sàng thay đổi, nâng cao chất lượng đào tạo của mình để tấm bằng IELTS danh giá luôn nằm trong tầm tay của các bạn

Tìm hiểu thêm về khóa học IELTS cho người mất gốc của Athena tại ĐÂY!

 

 

Tìm hiểu thêm: 

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu đầy đủ nhất

 Trọn bộ tài liệu IELTS từ con số 0 dành cho người mất gốc

 Cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng kèm bài mẫu 

 

 

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn