Lộ trình 28 ngày chinh phục Toeic 800+

Để đạt được mục tiêu thì mỗi học viên phải luôn có cho mình một kế hoạch cụ thể. Vì vậy, nhằm giúp các bạn vững vàng hơn trong quá trình chinh phục mục tiêu Toeic. Athena đã biên soạn lộ trình học Toeic cực chi tiết trong 28 ngày.

 

Những nội dung trong bài viết dưới đây sẽ là những kiến thức căn bản, những kỹ năng cần thiết mà các bạn cần trang bị để có thể đạt được số điểm như mong muốn.

 

Day 1: Get to know the Toeic Test - Hiểu về kỳ thi Toeic

Bao gồm 3 kiến thức chính:

- Hiểu định nghĩa Toeic là gì?

- Cấu trúc của bài thi Toeic?

- Cách tính điểm trong bài thi Toeic?

Day 2: Structures & Basic Elements - Cấu trúc và thành phần cơ bản

Bao gồm kiến thức về 6 từ loại và các cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh.

Day 3-4-5: Tense - Thì của động từ

Bao gồm kiến thức về 13 thì trong tiếng Anh và bài tập luyện tập.

Day 6: Verb Infinitive - Động từ nguyên mẫu

Kiến thức về động từ nguyên mẫu có "to" và động từ nguyên mẫu không có "to"

Day 7: The passive - Thể bị động

Bao gồm kiến thức:

- Câu bị động được dùng trong trường hợp nào?

- Cấu trúc của câu bị động tại các thì khác nhau?

Day 8: Sự hòa hợp các yếu tố trong câu Subject - Verb Agreement

Bao gồm kiến thức về:

- Nguyên tắc chia động từ

- Các cặp tính từ và trạng từ giống nhau

Day 9: Comparisons/Participles - Câu so sánh/Phân từ

Bao gồm kiến thức:

- Câu so sánh là gì?

- Cấu trúc câu so sánh thường gặp trong bài thi

Day 10: Conjunction and Prepositions - Liên từ và giới từ

Bao gồm kiến thức:

- Các loại liên từ

- Chức năng, vị trí của liên từ

- Định nghĩa, vị trí của giới từ

- Phân loại giới từ

Day 11: Conditional sentences/Claus - Câu điều kiện/ Mệnh đề

Bao gồm kiến thức:

- Cấu trúc, cách sử dụng câu điều kiện

- Mệnh đề

- Đại từ quan hệ

Day 12: Increasing vocabulary - Tăng vốn từ vựng

Day 13 -14: Part 1 - Mô tả tranh

Day 15-16: Part 2 - Hỏi và trả lời

Day 17-18: Part 3 - Cuộc hội thoại ngắn

Day 19-20: Part 4 - Cuộc nói chuyện ngắn

Day 21-22: Part 5 - Điền vào câu

Day 23-24: Part 6 - Điền vào đoạn văn

Day 25-26: Part 7 - Đọc hiểu đoạn văn

Day 27-28: Part 8 - Tăng tốc

Ấn vào  ĐÂY để tải bản full của tài liệu nhé

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn