LỚP TOEIC A20

Đây là lớp có nhiều bạn cô rất ấn tượng, mặc dù khi mới bắt đầu gặp cô, các bạn xuất phát điểm có thể nói từ 0, nhưng với sự nỗ lực của các bạn, các bạn đã làm cô rất tự hào.

 

điểm toeic Thị Thanh thumbthuy  1 (FILEminimizer)