Phân biệt display/exhibit/show/expose

Display,exhibit, show hay expose đều có  nghĩa trưng bày nhưng cách dùng những động từ này lại không giống nhau. Tùy vào từng ngữ cảnh mà chúng ta sẽ sử dụng show, display, exhibit hay expose để diễn đạt ý. Vậy cách dùng các động từ này như thế nào? KHi nào dùng show? khi nào dùng exhibit..? Các ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được cách dùng mỗi động từ này

 

vien-uong-fairen-co-phai-la-thuoc-khong-1043 

Chúng ta hãy cùng xem xét các ví dụ để hiểu về nó nhé!

-    I’d like a pen like the one displayed/shown in the window.

Tôi muốn có một cái bút giống như cái bày trong tủ kính.(Không dùng *expoxed*, *exhibited*)

Trong trường hợp này: display/ shown = on view, especially for sale: trông thấy, thường là để bán.

-    The gallery exhibits/displays/shows work by unknown artists.

Phòng tranh triển lãm/trưng bày tác phẩm của các hoạ sĩ không tên tuổi. (Không dùng *exposes* nhé)

Và exhibits/displays/shows = has on view, especially to be admired: trưng bày, đặc biệt là để chiêm ngưỡng

-    Curtains are bound to fade if they’re exposed to sunlight.

Rèm cửa nhất định phai màu nếu bị nắng.

Vậy exposed = not protected from: không được bảo vệ khỏi).

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn