Quy định trung tâm

QUY ĐỊNH TRUNG TÂM ANH NGỮ ATHENA

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

 

1.Thông tin ghi danh

Khi đến ghi danh, học viên vui lòng cung cấp những thông tin cá nhân, Athena sẽ lưu trữ hồ sơ và liên hệ với học viên trong suốt quá trình học tập:

1.Họ và tên

2.Ngày sinh

3. Số điện thoại

4. Email

5. Trường đại học/Cơ quan

 

2.Thông tin học phí và ưu đãi

- Áp dụng và ghi nhận tại thời điểm học viên đóng học phí đăng ký, Athena có xác nhận hoặc cấp phiếu thu.

- Các ưu đãi được áp dụng tùy thuộc vào từng thời điểm, từng chương trình khác nhau.

  Ví dụ: Ưu đãi cho khóa TOEIC 0-500+ là:

+ Học viên cần Like fanpage Anh ngữ Athena.vn

+ Chia sẻ bài viết được ghim ở đầu trang.

+ Chụp lại hình ảnh đã like và chia sẻ gửi vào box tin nhắn Anh ngữ Athena.vn để được xác nhận.

- Người học phải hoàn thành 100% học phí trước 3-5 ngày khai giảng của lớp.

 

3. Phiếu thu học phí

- Khi học viên đăng ký học và đóng học phí, Athena sẽ cấp phiếu thu học viên

- Học viên kiểm tra đầy đủ thông tin trên phiếu thu,

- Mọi thắc mắc trên phiếu thu vui lòng phản hồi trong 6 tiếng kể từ thời điểm nhận phiếu thu.

- Phiếu thu học phí sẽ được sử dụng như thẻ học viên trong suốt quá trình học.

 

4. Hoàn trả học phí

- Athena KHÔNG hoàn trả học phí dưới mọi hình thức.

- Athena KHÔNG bảo lưu khóa học dưới mọi hình thức.

 

5. Về Lộ trình được thể hiện trong phần khóa học

Ví dụ: TOEIC 4 kỹ năng cơ bản (offline) gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: khóa TOEIC 0-500+ Nghe Đọc (28 buổi)

- Giai đoạn 2: khóa TOEIC 200/400 Nói-Viết (22 buổi).

  Với khóa TOEIC 200/400 Nói-Viết chỉ được bảo lưu trong 5 tháng kể từ thời điểm lớp học khóa 0-500+ Nghe Đọc của học viên kết thúc.

 

6. Đầu ra với mỗi khóa học

Khóa học Đầu vào Đầu ra
TOEIC 0-500+ từ mất gốc Không yêu cầu 500/990
TOEIC 450-700+ Tối thiểu 450 TOEIC LR 700/990
TOEIC Speaking & Writing Tối thiểu 450 TOEIC LR 200/400
TOEIC 4 kỹ năng Không yêu cầu 700/1390

 

7. Điều kiện hưởng cam kết

Nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra, học viên khi theo học tại Athena phải cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

- Đi học đầy đủ, không nghỉ quá 2 buổi/1 khóa học.

- Hoàn thành tối thiểu 90% bài tập tại lớp, bài tập về nhà và bài kiểm tra.

- Đi thi ngay sau khi khóa học kết thúc trong vòng 10 ngày tại IIG.

- Tuân thủ các nội quy lớp học.

 

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn