Sample IELTS Speaking Part 1 - PEN AND PENCIL

Cân gọn IELTS Speaking Part 1 chủ đề Pen and Pencil đơn giản với bài mẫu (sample) do đội ngũ giáo viên 8.5+ IELTS biên soạn tại đây.

sample ielts speaking part 1 - pen and pencil

Which one do you often use: pen or pencil? 

Oh, it really depends on what I'm doing. If I'm drafting or brainstorming ideas, I always reach for a pencil.  Because it’s just easier to make changes and adjustments that way. But when it comes to writing something down more permanently, like filling out forms or jotting down notes that I need to keep clean, I definitely go with a pen. 

 

brainstorming /ˈbreɪnˌstɔːr.mɪŋ/ (n): lên ý tưởng

adjustments /əˈdʒʌst.mənt/ (n): điều chỉnh

jotting /dʒɑːt/ something down (phrasal verb): viết xuống

 

Nó thực sự phụ thuộc vào việc làm gì. Nếu tôi đang phác thảo hoặc lên ý tưởng, tôi luôn chọn bút chì. Bởi vì nó dễ dàng hơn để thay đổi và điều chỉnh. Nhưng khi cần viết cái gì đó để lưu mãi hơn, như điền vào tờ mẫu thông tin hoặc ghi chú mà tôi cần giữ sạch sẽ, tôi chắc chắn sẽ chọn bút.

 

When was the last time you bought a pen or pencil?

That was probably around 2-3 years ago. I’m all about buying in bulk which is not only convenient but it is also budget-friendly. I picked up a big pack of both pens with different colors and pencils, so I’ve been pretty well-stocked ever since. It’s kind of nice not having to worry about running out any time soon. 

 

in bulk /bʌlk/ (phrase): số lượng lớn

budget-friendly /ˈbʌdʒ.ɪt//ˈfrend.li/: tiết kiệm chi phí

 

Có lẽ đó là khoảng 2-3 năm trước. Tôi thường mua số lượng lớn vì nó không chỉ tiện lợi mà còn tiết kiệm. Tôi đã mua một gói lớn bao gồm cả bút nhiều màu và bút chì, nên tôi luôn có sẵn bút. Thật tuyệt khi không phải lo lắng về việc suốt ngày hết bút.

 

What do you think if someone sends you a pen as a gift? 

Oh, I will truly treasure it. I have a real soft spot for journaling, it's my little daily ritual. So, receiving a pen is like getting a key to more wonderful writing experiences. Each pen has its own feel and style, which makes writing in my journal even more special. I think it’s such a thoughtful gift, showing that someone knows and appreciates my love for writing. It’s not just a pen, it’s a personal encouragement for my creativity. 

 

treasure /ˈtreʒ.ɚ/ (v): trân trọng

soft spot /ˈsɑːft ˌspɑːt/ (n): mềm lòng, thích

ritual /ˈrɪtʃ.u.əl/ (n): thói quen, nghi thức

 

Ồ, tôi sẽ thực sự trân trọng nó. Tôi rất thích viết nhật ký, đó là thói quen hàng ngày của tôi. Vì vậy, nhận được một cây bút giống như có thêm chìa khóa để mở ra những trải nghiệm viết tuyệt vời hơn. Mỗi cây bút đều có cảm giác và phong cách riêng, làm cho việc viết nhật ký của tôi trở nên đặc biệt hơn. Tôi nghĩ đó là một món quà rất chu đáo, cho thấy ai đó biết và trân trọng sở thích viết lách của tôi. Nó không chỉ là một cây bút; đó là một sự khuyến khích sự sáng tạo của tôi.

 

Tổng kết

Và đó là lời giải chi tiết cho đề IELTS Speaking Part 1 với chủ đề: Pen and Pencil. Hãy tìm hiểu thêm nhiều bài mẫu IELTS Speaking và Writing của Athena trong bộ Dự đoán đề IELTS Speaking Quý 1/2024 để học hỏi và chinh phục tấm bằng IELTS với điểm số thật cao nhé!

 

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 6.5+ của Athena giúp bạn nâng điểm Speaking nhanh chóng: 

  • Chương trình học từ cơ bản đến nâng cao, luyện tập toàn diện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC-IELTS).
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí vừa ví với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc mục tiêu 5.5-7.5+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp - chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn học viên hoàn thành tốt chương trình học.

 

Xem thêm:

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn