Trọn bộ 30+ chủ đề IELTS Writing Task 2 phổ biến nhất trong đề thi kèm bài mẫu

Mục lục [Ẩn]

Bài viết dưới đây Athena sẽ tổng hợp hơn 30 chủ đề IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu được cập nhật nhanh chóng và chính xác giúp các bạn đang luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng ra đề và độ khó của đề thi IELTS Writing. 

1. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Art and Culture

Chủ đề Art and Culture là một trong những chủ đề khó nhất trong IELTS Writing vì chủ đề này không chỉ cần nhiều từ vựng chuyên ngành mang tính trừu tượng, khái niệm mà còn đòi hỏi người viết có kiến thức về xã hội để đưa ra những luận điểm đúng đắn, thuyết phục.

Với chủ đề này, đề bài thường đề cập đến các vấn đề xung quanh sự thay đổi của Art and Culture theo sự phát triển của xã hội hiện đại, được lồng ghép vào các ngữ cảnh liên quan đến giáo dục hoặc sự đầu tư của chính phủ và yêu cầu thí sinh phải đưa ra ý kiến theo dạng bài "agree or disagree" hoặc "discuss both view and give your own opinion".

Các dạng bài có liên quan đến Art and Culture sẽ luôn mang giá trị lịch sử và tính dân tộc vô cùng rõ ràng (historical and national values). Các bạn nên kết hợp hai tính chất này vào trong bài, kết hợp với những ví dụ thể hiện lịch sử và truyền thống để bài viết có chiều sâu hơn. Ví dụ có thể là chính những bức tranh, tác phẩm văn học, hoặc âm nhạc nổi tiếng trên thế giới hoặc của Việt Nam mang đậm tính văn hóa và truyền thống. 

Sample topic: Some people think that the government is wasting money on the arts and that this money could be better spent elsewhere. To what extent do you agree with this view?

2. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Business and Money

Chủ đề Business and Money là một trong những chủ đề phổ biến trong IELTS Writing Task 2, người viết sẽ được yêu cầu nêu quan điểm đối với những vấn đề điển hình như: 

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
 • Xu hướng thay thế những tập đoàn nhỏ bởi những tập đoàn đa quốc gia.
 • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến doanh nghiệp.
 • Ảnh hưởng của việc có nhiều tiền bạc đến xã hội.
 • Tầm quan trọng của bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Để đạt được band điểm cao trong chủ đề này, các bạn có thể tham khảo cách sử dụng lập luận logic trong các bài viết và bài báo về lĩnh vực kinh tế, vừa học hỏi được các từ vựng chuyên ngành về tài chính để đa dạng hoá ngôn từ trong bài thi của mình vừa giúp các bạn có thêm kiến thức xã hội liên quan.

 

Sample Topic:  

 • Some people think that big companies should provide sports and social facilities for the local community. To what extent do you agree or disagree? 
 • Sample topic: Large businesses have big budgets for marketing and promotion and as a result, people gravitate towards buying their products. What problems does this cause? What could be done to encourage people to buy local products?

 

3. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Communication and Personality

Chủ đề Communication and Personality sẽ xoay quanh rất nhiều khía cạnh như sự thành công, sự hạnh phúc và phát triển cá nhân. Những khía cạnh mà đề bài có thể nhắc tới trong chủ đề này là:

 • Quan điểm về hạnh phúc trong cuộc sống.
 • Quan điểm về sự thành công trong cuộc sống.
 • Sự nuôi dưỡng và quá trình hình thành nhân cách của con người.

Các bạn có thể vận dụng những ý tưởng và từ vựng liên quan đến các chủ đề gia đình, xã hội để nói về sự phát triển của cá nhân, bởi quá trình hình thành nhân phẩm và  những thành công mà chúng ta đạt được, hầu hết được nuôi dưỡng từ môi trường chúng ta lớn lên. 

 

Sample Topic:

 • Research indicates that the characteristics we are born with have much more influence on our personality and development than any experiences we may have in our life. Which do you consider to be the major influence? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.
 • Some people think that being able to communicate with others online is breaking down geographical barriers and enabling people, who would normally never have the chance to meet, to communicate. What are the advantages of international communication online? Are there any disadvantages to this?

 

4. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Criminal Justice

Chủ đề Crime Justice được đánh giá là một trong những chủ đề khá hóc búa đối với các bạn thí sinh vì có yếu tố liên quan đến pháp luật. Các đề bài phổ biến thường xoay quanh những khía cạnh như:

 • Các biện pháp cải tạo người phạm tội.
 • Có nên áp dụng án tử hình với người phạm tội.
 • Ảnh hưởng của việc bắt giam người phạm tội đến xã hội.
 • Quan điểm của thí sinh về vấn đề tội phạm vị thành niên.

Với chủ đề này, các bạn cần suy nghĩ và phát triển ý tưởng bài viết ở khía cạnh xã hội, dựa trên góc nhìn của cá nhân và góc nhìn của người phạm tội. Từ đó, hãy phát triển từng luận điểm nhỏ để dẫn đến một kết luận và bài học lớn cho toàn bộ bài làm.

 

Sample Topic: 

 • Sample topic: Many criminals commit further crimes as soon as they are released from prison. What do you think are the causes of this? What possible solutions can you suggest?
 •  In some societies, the number of crimes committed by teenagers is growing. Some people think that regardless of age, teenagers who commit major crimes should receive adult punishment. To what extent do you agree?

 

5. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Government and Society

Cũng thuộc chủ đề mang tính thời sự và xã hội, thế nhưng chủ đề Government and Society lại có phần bao quát hơn. Đề bài có thể xoay quanh các vấn đề nóng hổi tại các nước đang phát triển, và cách giúp đỡ giữa các nước với nhau. Hoặc các vấn đề cụ thể sau:

 • Nghĩa vụ của chính phủ đối với người dân.
 • Quan điểm về việc miễn phí các dịch vụ cộng đồng.
 • Quy trình kiểm duyệt lĩnh vực nghệ thuật - văn hóa của một quốc gia.

 

Sample Topic: 

 • Some people say the government should not put money into building theaters and sports stadiums; they should spend more money on medical care and education. To what extent do you agree or disagree with this opinion?
 • Some people believe that only the government can bring about significant changes in society, while others think that even an individual can have a lot of influence on society. What is your opinion on the above statement?  

 

Bài viết mẫu:

 • People think that old buildings should be knocked down and give way to modern buildings. To what extent do you agree or disagree? 

 

The subject of whether historic buildings should be demolished to pave the way for contemporary structures is a topic of contention. While proponents contend that aging edifices should give way to modern counterparts, others assert that historical and cultural value must be preserved. In this essay, I will articulate my stance on this matter. 

 

On one hand, several justifications underscore the notion that outdated buildings warrant demolition to accommodate modern structures. Primarily, historical buildings may fail to meet contemporary safety and health standards. Additionally, antiquated buildings may lack energy efficiency, whereas contemporary constructions can be tailored to meet eco-friendly criteria. Lastly, modern buildings can be designed to serve evolving societal demands, such as providing ample space for businesses and integrating cutting-edge technologies.

 

Conversely, compelling reasons exist for the conservation of historical buildings. Firstly, these structures often bear cultural and historical significance, constituting a facet of a city's heritage. Furthermore, they contribute to the aesthetic charm of urban landscapes, infusing character into the surroundings. Secondly, retaining historical buildings can be a more ecologically sound choice, circumventing the depletion of resources and energy typically associated with erecting new edifices. Lastly, these buildings can be revamped and modified to cater to contemporary requirements, while still retaining their intrinsic historical essence.

 

From my vantage point, the preservation of historical buildings should be prioritized, coexisting harmoniously with the construction of modern structures that complement the existing architectural fabric and safeguard the cultural and historical essence of the locale. While modern constructions offer undeniable merits, conserving historical buildings upholds a city's identity and heritage and may yield greater sustainability in the long run.

 

In conclusion, while advocates contend that replacing old structures with contemporary ones is a judicious move, I am inclined to disagree. Historical buildings bear profound cultural and historical significance, rendering their preservation paramount. Preserving these structures often proves to be a more sustainable and responsible choice, while modern buildings should be thoughtfully integrated to honor existing architecture and conserve the historical and cultural legacy of the region.

 

6. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Economics

Chủ đề Economics là một trong những chủ đề rất quen thuộc trong đề thi trong những năm qua. Đề bài của chủ đề này khá đa dạng, thường xoay quanh những vấn đề sau:

 • Xu hướng phát triển nền kinh tế tại các nước.
 • Ảnh hưởng của phát triển nền kinh tế đến các quốc gia.
 • Vấn đề môi trường và phát triển kinh tế.
 • Chi tiêu chính phủ.
 • Tác động của kinh tế đến các vấn đề xã hội. 

 

Sample Topic:

 • Economic growth in recent years made some people in both developed countries and developing countries richer. However, research shows that while people in developing countries are happier, people in developed countries seem not happier than before. Why does this happen? What can we learn from it?
 • Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country. Discuss both these views and give your own opinion.

 

7. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Education

Trong IELTS Writing Task 2, chủ đề Education cũng là một chủ đề rất phổ biến. Tuy nhiên độ bao quát từ vựng và kiến thức cũng vô cùng rộng, chủ đề không chỉ xoay quanh “school” hay “university” mà còn có thể liên quan đến các vấn đề lớn mang tính giáo dục toàn cầu cũng như các vấn đề chuyên sâu của từng đất nước hay khu vực. Bạn sẽ bắt gặp một số dạng đề cơ bản như sau:

 

 • Vấn đề và hướng giải quyết cho sự phát triển giáo dục.
 • Hệ thống giáo dục của đất nước bạn sống. 
 • Quan điểm về việc đi du học.
 • Ảnh hưởng của thầy cô và ba mẹ đến trẻ.
 • Quan điểm về việc học cao học (thạc sĩ, tiến sĩ).
 • Ảnh hưởng của giáo dục giới tính/chế độ giáo dục dạy chung cho nam và nữ.

 

Sample Topic:

 • Some people believe that the best way of learning about life is by listening to the advice of family and friends. Other people believe that the best way of learning about life is through personal experience. Compare the advantages of these two different ways of learning about life. Which do you think is preferable? Use specific examples to support your preference.
 • Some people think that it is better to educate boys and girls in separate schools. Others, however, believe that boys and girls benefit more from attending mixed schools. Discuss both these views and give your own opinion.

 

Bài viết mẫu:

 • Many students find it difficult to concentrate or pay attention at school. What are the reasons? What could be done to solve this problem?

 

In recent times, a growing number of students have voiced challenges in maintaining concentration and focus within the educational setting, potentially hampering their academic achievements. This essay aims to delve into the root causes of this predicament and deliberate on prospective remedies.

 

There are several reasons why students may find it difficult to concentrate or pay attention in school. Firstly, students may be dealing with personal issues or stress outside of school, which can affect their ability to focus in class. Secondly, the modern digital age has created many distractions, such as smartphones and social media, which can divert students' attention away from their studies. Thirdly, students may be struggling with a learning disability or attention-deficit disorder, which can make it difficult to concentrate in a traditional classroom setting.

 

To solve this problem, several strategies can be implemented. Firstly, schools can provide counseling services to help students deal with personal issues or stress, which can improve their mental health and focus. Secondly, schools can implement policies that restrict the use of smartphones and other digital distractions during class time. Thirdly, teachers can introduce more engaging and interactive teaching methods, such as project-based learning, to keep students interested and focused. Concurrently, teachers can accommodate learners with learning disabilities or attention-deficit disorders by incorporating periodic breaks or augmenting resources.

 

In my opinion, a multifaceted approach is needed to solve this problem. While addressing personal issues and limiting digital distractions can help, teachers also need to rethink traditional teaching methods and provide accommodations for students with learning disabilities. Furthermore, parents hold a pivotal role in inculcating salubrious habits and fostering a nurturing home environment that nurtures concentration and attentiveness.

 

In conclusion, many students struggle with concentration and attention in school, and several factors contribute to this issue. By implementing a range of strategies, such as counseling services, digital restrictions, and engaging teaching methods, schools can help students overcome these challenges and achieve academic success.

 

8. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Environment

Từ vựng chủ đề Environment không nhiều và khá đơn giản nhưng đề bài liên quan đến chủ đề này thường rất khó. Bạn cần trang bị sẵn các kiến thức cơ bản về môi trường và vốn từ vựng nhất định để có thể diễn đạt bài viết theo mạch logic và chính xác. Một số đề bài dễ gặp như:

 • Vấn đề sức nóng toàn cầu.
 • Ảnh hưởng của con người lên môi trường.
 • Giải pháp cho các vấn đề môi trường.
 • Rác thải/tái chế/năng lượng hạt nhân.
 • Những nguồn năng lượng tự nhiên, nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu tái tạo.
 • Các mối đe dọa đối với môi trường (phá rừng, ô nhiễm). 

 

Sample Topic:

 • Nowadays genetically modified food is widespread all over the world. While proponents of GM crops ensure that these foods are safe for human consumption and help to increase food supplies, others argue that their effects on health have not been studied long enough. Describe pros and cons of genetically modified foods.
 • While some people consider global warming to be the most pressing environmental problems which we have at the moment, others believe that deforestation has a more devastating impact on our world. Discuss both sides and give your opinion.

 

9. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Family and Children

Chủ đề Family được các bạn thí sinh đánh giá là chủ đề dễ dàng ăn điểm và rất quen thuộc. Dù vậy nhưng các bạn cũng cần chủ động trau dồi từ vựng và các kiến thức liên quan để bài viết của mình trở nên độc đáo, đa dạng hơn. Chủ đề thường xoay quanh các vấn đề:  

 • Vấn đề liên quan đến độ lớn của một gia đình (Nhiều hay ít thành viên).
 • Ảnh hưởng của ba mẹ lên con trẻ (nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân,…).
 • Quan điểm về chăm sóc cho người lớn tuổi.

 

Sample Topic:

 • These days people are living into their 90’s and beyond. As a result, there is increasing concern about care for the elderly. Do you think it is the responsibility of the family to care for their elderly members or should the government be held responsible?
 • Nowadays, families are not as close as in the past and a lot of people have become used to this. Why is this happening? Do the advantages of this trend outweigh the drawbacks?

 

Bài viết mẫu:

 • Some believe that younger family members should be legally responsible for supporting older family members when they become physically, mentally and financially unable to look after themselves. To what extent do you agree or disagree?

 

In many societies, it is regarded as a responsibility for younger family members to care for their elders when they are no longer capable of self-care. Certain individuals advocate this duty to be legally mandated. In this essay, I will elaborate on my standpoint regarding whether younger family members should be legally obligated to support older family members.

 

On one hand, there are multiple justifications for legally requiring younger family members to support their elders. Firstly, it can be viewed as a moral duty to reciprocate the care provided by parents or grandparents during their youth. Secondly, elderly family members may face financial constraints, and younger family members can offer crucial financial aid. Thirdly, older family members may require medical attention or specialized care, which younger family members are well-positioned to provide.

 

Conversely, there are several reasons against making younger family members legally responsible for supporting their elders. Firstly, this mandate might impose an undue burden on younger family members who lack the financial means or time to fulfill this obligation. Secondly, obligating younger family members to care for their elders may be deemed unfair, especially if they already have their own families to look after. Lastly, enforcing such a legal responsibility could result in resentment and strained relationships among family members.

 

In my viewpoint, while it is essential to care for one's elders, it should not be mandated by law. Instead, it ought to be regarded as a moral obligation and a personal choice. Encouragement should be given to younger family members to support their elders voluntarily, but they should not be compelled to do so.

 

In conclusion, although some advocate for younger family members to be legally responsible for supporting their elders, I hold a different perspective. While caring for one's elders is crucial, it should not be enforced through legislation. Rather, it should be seen as a voluntary moral obligation and a personal decision.

 

10. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Food

Chủ đề Food cũng là một chủ đề hay xuất hiện trong IELTS Writing Task 2. Các vấn đề liên quan về Food bao gồm: 

 • Tự sản xuất thực phẩm hay nhập khẩu (local food and imported food).
 • Thức ăn nhanh và thức ăn có lợi cho sức khỏe (fast food and healthy food). 
 • Ăn uống và sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em.

 

Sample Topic:

 • Nowadays food has become easier to prepare. Has this change improved the way people live?
 • People think that countries should produce foods their population eats and import less food as much as possible. To what extent do you agree or disagree? 

 

Bài viết mẫu:

 • More and more people are becoming seriously overweight. Some people say that the price increase of fattening foods will solve this problem. To what extent do you agree or disagree? 

 

Obesity has emerged as a significant health concern in numerous countries, and its multifaceted nature calls for various approaches to combat it. Some argue that increasing the price of fattening foods could be a solution to address this issue. In this essay, I will share my perspective on whether such a measure can effectively tackle obesity.

 

On one hand, there are several compelling reasons to support the idea of raising the price of fattening foods as a means to combat obesity. Firstly, it may dissuade individuals from consuming unhealthy and calorie-dense foods. With increased prices, people might be inclined to opt for healthier, low-calorie alternatives. Secondly, such a measure can generate revenue that can be channeled towards promoting healthier eating habits and physical activities. Thirdly, it could potentially alleviate the burden on the healthcare system by preventing obesity-related health problems.

 

On the other hand, there are also reasons to believe that solely increasing the price of fattening foods may not be the ultimate solution to the obesity problem. Firstly, individuals with low incomes may still find it challenging to afford healthier food options, leading them to continue consuming fattening foods. Secondly, some people may turn to cheaper, albeit less healthy, alternatives such as fast food, which can be equally fattening. Thirdly, even with higher prices, some individuals may be resistant to changing their eating habits.

 

In my opinion, while increasing the price of fattening foods can serve as a valuable strategy to address obesity, it should not be viewed as a standalone solution. Instead, it should be accompanied by a comprehensive approach that encompasses education and awareness campaigns, subsidies for healthy foods, and the promotion of physical activities.

 

In conclusion, although some argue that increasing the price of fattening foods can resolve the issue of obesity, I believe that it is a partial solution. Combating obesity requires a multifaceted approach that encompasses various measures to achieve long-term and impactful results.

 

11. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Globalization

Globalization là một chủ đề tương đối khó trong bài Writing Task 2. Thí sinh cần cập nhật kiến thức xã hội thường xuyên để có thể đưa ra những dẫn chứng minh bạch, cụ thể chứng minh cho lập luận của mình. Khi đưa vào đề thi IELTS Writing, chủ đề này sẽ yêu cầu bạn đưa ra quan điểm riêng về nguyên nhân và kết quả của vấn đề. Đề bài thường sẽ có nội dung cơ bản sau: 

 • Những vấn đề đang tồn tại ở các nước đang phát triển.
 • Cách giúp đỡ những nước đang phát triển.
 • Ảnh hưởng của việc di cư đến sự phát triển của một quốc gia.
 • Ảnh hưởng của xã hội đa văn hoá đến sự phát triển của một quốc gia.
 • Ảnh hưởng của sự toàn cầu hoá. 

 

Sample Topic:

 • Many people are optimistic of the 21st century and see it as an opportunity to make positive changes to the world. To what extent do you share their optimism? What changes would you like to see in the new century?
 • As mass communication continues to grow, the world is becoming more globalized. Some people believe that this will inevitably lead to the total loss of cultural identity. To what extent do you agree or disagree?

 

12. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Government Spending

Những dạng đề bài của chủ đề Government Spending thường sẽ yêu cầu các bạn trình bày quan điểm cá nhân về việc chi tiêu ngân sách của chính phủ đối với các vấn đề khác nhau trong xã hội. Có thể là một số vấn đề sau:

 • Đầu tư chính phủ vào dịch vụ công và nghệ thuật.
 • Trách nhiệm của chính phủ đầu tư giáo dục và sức khỏe.
 • Đầu tư chính phủ vào khuyến khích lối sống tốt và chữa bệnh

 

Sample Topic:

 • Some people think the government should pay for health care and education, but there is no agreement about whether it is the government’s responsibility. What is your opinion?
 • Some people argue that the government should spend money on public services and facilities, but not on the arts. Do you agree or disagree? 

 

13. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Health, Healthcare

Chủ đề Health là một chủ đề vô cùng phổ biến trong đời sống hàng ngày, nhận được rất nhiều sự quan tâm của không những người dân mà còn cả chính phủ các nước. Chủ đề này cũng đã xuất hiện thường xuyên trong các bài thi IELTS Writing Task 2, trở thành chủ đề quen thuộc với nhiều đề bài khác nhau:

 • Nguyên nhân và tác động của bệnh béo phì lên người lớn và trẻ nhỏ.
 • So sánh giữa dịch vụ y tế công cộng và dịch vụ y tế tư nhân.
 • Các biện pháp cải thiện sức khỏe người dân
 • Phương pháp giúp vóc dáng cân đối, chế độ ăn uống giúp cơ thể khỏe mạnh. 
 • Ảnh hưởng và trách nhiệm của chính phủ đến sức khỏe cộng đồng.
 • Các vấn đề sức khỏe gây ra bởi sự phát triển nhanh chóng của xã hội. 
 • Hệ thống bảo hiểm y tế của quốc gia.
 • Ảnh hưởng của căng thẳng/stress.

 

Sample Topic:

 • Many doctors are concerned about the high use of computer games by children and young people. What mental and physical problems may arise from excessive use of these games? How could these problems be reduced?
 • Some people think that the government has the duty to ensure its citizens to have a healthy diet, while others argue it is the responsibility of each individual. Discuss both views and give your opinion?
 • Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both these views and give your own opinion.

 

14. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Language

Hầu hết các đề bài của chủ đề Language này đều yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề:

 • Một số ngôn ngữ đang trở nên chi phối.
 • Tầm quan trọng của việc học ngôn ngữ.
 • Vấn đề giáo dục ngôn ngữ.

 

Topic Sample:

 • As a part of their education, students should spend a period of time living in another country to learn its language and culture. To what extent do you agree or disagree?
 • Some teachers think that international student exchange programs would be beneficial for all teenage school students. Do you think its advantages will outweigh the disadvantages?

15. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Media and Advertising

Trong đề thi IELTS Writing Task 2 những năm gần đây, chủ đề Media and Advertising thường xuyên được đề cập đến. Những câu hỏi về chủ đề Advertising là những câu hỏi mang tính thời sự, đòi hỏi các thí sinh phải có sự phân tích kỹ lưỡng vấn đề được đề cập ở đề bài để tránh đưa ra những quan điểm chung chung hoặc không liên quan.

Nội dung chủ yếu của các câu hỏi trong chủ đề xoay quanh những vấn đề sau:

 • Mặt tích cực và tiêu cực của việc sử dụng truyền thông.
 • Quan điểm về việc độ tuổi bắt đầu tiếp xúc với công nghệ đang ngày càng giảm dần.
 • Quan điểm về việc sử dụng quá nhiều đồ công nghệ trong ứng dụng cuộc sống.
 • So sánh Internet với các phương tiện truyền thống như sách, đài,…
 • Ảnh hưởng của quảng cáo sai sự thật đến người tiêu dùng.
 • Ảnh hưởng của việc quảng cáo quá nhiều.
 • Ảnh hưởng của quảng cáo đến giới trẻ.
 • Sự cạnh tranh trong quảng cáo.

 

Sample Topic:

 • Nowadays a large amount of advertising is aimed at children. Some people think this can have negative effects on children and should be banned. To what extent do you agree or disagree?
 • In the last few decades there have been more and more cases of famous people being hounded by the press. Some people think that famous people in the media have no right to privacy. To what extent do you agree?

 

16. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Transportation

Chủ đề Transport xuất hiện rất nhiều lần trong đề thi của cả 4 kỹ năng, vì vậy đây là một chủ đề vô cùng quen thuộc đối với các thí sinh. Trong đề thi IELTS Writing Task 2, chủ đề sẽ đề cập đến một số vấn đề sau: 

 • Nguyên nhân và hướng khắc phục tình trạng kẹt xe giờ cao điểm.
 • Thuận lợi và bất lợi của phương tiện giao thông công cộng.
 • Vấn đề an toàn đường đi.

 

Sample Topic:

 • Many people prefer to use public transportation while others say that personal cars are the best mode of transportation. Excessive use of private cars is considered to be the main reason for the traffic jam in many cities and that’s why the use of public transportation is encouraged. In your opinion, what are the pros and cons of using public transport? 
 • In some cities and towns all over the world, traffic jams are a problem. What are the causes of this and what actions can be taken to solve this problem?

 

17. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Sport

Sport là một trong những chủ đề thường gặp trong các đề thi nói của đề thi IELTS, tuy nhiên chủ đề này sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong bài thi IELTS Writing Task 2. Các đề bài liên quan đến chủ đề này là:

 • Các môn thể thao cạnh tranh/chuyên nghiệp.
 • Quan điểm về chế độ lương của nghề thuộc lĩnh vực thể thao.
 • Thể thao và chính trị.
 • Môn thể thao phổ biến tại quốc gia bạn đang sinh sống.
 • Lợi ích của việc chơi một môn thể thao là gì?

 

Sample Topic:

 • Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.
 • Nowadays, sport is a big business with high earnings for professional sports people and companies involved both financially and in other ways. Is this a positive or negative development for sports?

 

18. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Technology

Đây là một chủ đề khá rộng sẽ xoay quanh những lĩnh vực phổ biến như: các thiết bị và tiện ích hiện đại, bạn sử dụng internet để làm gì, công nghệ đã tác động đến giáo dục như thế nào ...Xu hướng đề thi Writing Task 2 đang dần trở nên phức tạp và đa dạng hơn trước. Chủ đề Technology không chỉ giới hạn về vai trò hay trải nghiệm về công nghệ nữa mà sẽ lồng ghép cùng các chủ đề khác để nói về ảnh hưởng của công nghệ lên các vấn đề xã hội khác nhau và các câu hỏi thường ở dạng “discuss both views” hoặc  “agree or disagree”. Chủ đề sẽ xoay quanh những lĩnh vực phổ biến như: 

 • Các thiết bị và tiện ích hiện đại.
 • Mục đích sử dụng Internet.
 • Công nghệ đã tác động đến giáo dục như thế nào.

 

Sample Topic:

 • Many people think modern communication technology is having some negative effects on social relationships. Do you agree or disagree?
 • Some people believe that sport has an important role in society. Others, however, feel that it is nothing more than a leisure activity for some people. Discuss both these views and give your own opinion.

 

19. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Travel and Tourism

Travel and Tourism là chủ đề khá phổ biến trong các đề thi IELTS Writing Task 2. Đề bài chủ đề này sẽ yêu cầu người viết bày tỏ quan điểm cá nhân (Opinion Essay/Discuss both view) về những vấn đề mang tính thời sự liên quan đến du lịch. Một số đề bài liên quan đến chủ đề này như sau:

 • Tương lai của ngành du lịch.
 • Ảnh hưởng của ngành du lịch đến môi trường sống.
 • Lợi ích/ hạn chế của ngành du lịch.

 

Sample Topic:

 • International tourism has brought enormous benefits to many places. At the same time, there is concern about its impact on local inhabitants and the environment. Discuss both these views and give your own opinion.
 • International travel has become more affordable and many countries are opening their doors to increase the number of tourists. What are the advantages and disadvantages of this?

 

20. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Water and Oceans

Chủ đề Water là một nhánh nhỏ trong chủ đề môi trường. Những vấn đề liên quan đến chủ đề nước đang nhận được rất nhiều tranh luận, vì vậy việc đưa chủ đề này vào đề thi IELTS Writing Task 2 cũng là điều tất yếu. Những vấn đề được đề cập có thể là:

 • Tầm quan trọng của nước sạch.
 • Quan điểm về việc cung cấp nước miễn phí.
 • Quan điểm về nước đóng chai.
 • Nguồn cung cấp nước.

 

Sample Topic:

 • Many parts of the world have poor supplies of freshwater. What could be done to reduce this problem?
 • Water is a natural resource that should always be free. Governments should ban the sale of bottled water. To what extent do you agree or disagree?

 

21. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Work

Chủ đề Work luôn là một chủ đề mang tính thời đại cao và ngày càng đa dạng với sự xuất hiện của các xu hướng mới: làm việc tại nhà (Work-from-home), nhảy việc (Job-hopping) hay tình trạng nghiện việc (Workaholism)... Những vấn đề này luôn yêu cầu thí sinh có sự cập nhật thông tin cùng vốn kiến thức xã hội nhất định để có thể đưa ra những lập luận chính xác. Bên cạnh những vấn đề trên, chủ đề này còn đề cập đến:

 • Quan điểm về việc làm một nghề suốt đời.
 • Vấn đề tuyển dụng, tình trạng thất nghiệp hiện nay.
 • Cân bằng giữa cuộc sống và công việc.
 • Ứng dụng của công nghệ trong công việc.
 • Quan điểm về vấn đề lao động ở độ tuổi thiếu niên.

 

Sample Topic:

 • In some countries older people are being encouraged to work longer and not to retire. Discuss the advantages and disadvantages of working beyond retirement age.
 • More and more companies are allowing employees to work from home. Do you think this is a positive or negative development?

 

22. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Gender

Chủ đề Gender là một trong những chủ đề được chú trọng nhiều trong kỳ thi IELTS, đặc biệt về chủ đề giới tính trong trường học và giới tính trong xã hội. Một số nội dung liên quan đến chủ đề này như sau:

 • Giới tính và giáo dục.
 • Giới tính và công việc.
 • Vai trò của nam và nữ giới trong gia đình.

 

Sample Topic:

 • Some feel that schools should be mixed with both girls and boys attending while others feel the genders ought to be separated. Discuss both views and give your own opinion.
 • In spite of many advances women have made in education and employment, they continue to be at a disadvantage when it comes to pay and promotion. In your view, what should be done to promote equality of opportunity for men and women in the workplace?

 

23. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Genetic Engineering

Chủ đề Genetic Engineering là một chủ đề mới nhưng xuất hiện rất nhiều trong xu hướng ra đề thi IELTS Writing Task 2 những năm gần đây. Đây là một chủ đề khá lạ lẫm đối với các bạn thí sinh hiện nay, được đánh giá là chủ đề khó vì mang tính học thuật và khoa học cao. Đề bài chủ đề này có thể xoay quanh các vấn đề sau:

 • Tính an toàn của thực phẩm biến đổi gen.
 • Ảnh hưởng của công nghệ gen lên đời sống con người.
 • Mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ gen.
 • Ảnh hưởng của thực phẩm biến đổi gen.
 • Tính đạo đức của công nghệ biến đổi gen lên con người.
 • Quan điểm về việc chính phủ các quốc gia đầu tư vào công nghệ gen.

 

Sample Topic:

 • To meet the growing needs of food for the increasing population, countries should make use of genetically engineered foods. However, some people believe that GM foods are not only unhealthy but affect nature too. Do you agree or disagree about this?
 • Genetic engineering is an important issue in modern society. Some people think that it will improve people's lives in many ways. Others feel that it may be a threat to life on earth. Discuss both views and give your opinion.

 

24. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Guns and Weapons

Đề bài IELTS Writing Task 2 không chỉ đề cập đến các khía cạnh đời sống như gia đình, sức khỏe, môi trường mà đề thi cũng đang dần cập nhật các chủ đề khó nhằn hơn, ví dụ như Guns and Weapons. Đề bài có thể đề cập đến các nội dung sau:

 • Việc sử dụng vũ khí ở mức độ cá nhân, ở cảnh sát.
 • Tầm ảnh hưởng của việc hợp pháp hóa vũ khí lên đời sống con người.
 • Quan điểm về việc sở hữu súng/vũ khí.
 • Quan điểm về việc cảnh sát sử dụng súng/vũ khí.
 • Ảnh hưởng của vũ khí hạt nhân.
 • Vai trò của lực lượng vũ trang đối với một quốc gia.
 • Các vụ xả súng tăng cao ở nhiều quốc gia và nguyên nhân.

 

Sample Topic:

 • Individuals should not be allowed to carry guns as it increases the crime and violence in the society. To what extent do you agree or disagree?
 •  In some countries, the number of shooting massacres is on the rise because many people have guns at home. To what extent do you agree or disagree with this statement? Give specific reasons and examples to support your answer.

 

25. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Space Exploration

Chủ đề Space Exploration là một chủ đề khá mới mẻ và tương đối khó đối với các thí sinh. Các khía cạnh đề bài có thể hỏi liên quan đến chủ đề này là:

 • Lợi ích/ bất lợi của việc du hành vũ trụ.
 • Quan điểm về đầu tư tiền khám phá không gian.
 • Có nên gửi tín hiệu đến các sinh vật ngoài không gian hay không.
 • Quan điểm về phát triển du lịch ngoài không gian.

 

Sample Topic:

 • Some people think the money spent in developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?
 • Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Do you think it is a positive or negative development?

 

26. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Animal Rights

Chủ đề Animal Rights có đề cập đến một số vấn đề sau:

 • Ảnh hưởng của việc thử nghiệm trên động vật.
 • Nêu thuận lợi và bất lợi của việc xây dựng sở thú (bắt giữ động vật).
 • Quan điểm về đạo ăn chay là bảo vệ động vật.

 

Sample Topic:

 • A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion.

 

27. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Reading

Chủ đề Reading có thể đề cập đến một số nội dung sau: 

 • Sách phổ biến dành cho trẻ em ở đất nước bạn sinh sống.
 • Lợi ích của việc đọc sách.
 • Có nên để trẻ em tự chọn sách họ muốn đọc hay không?
 • Sự phổ biến của sách điện tử.
 • Sách điện tử có thay thế sách truyền thống ở tương lai?

 

Sample Topic:

 • Children who start reading earlier in life, perform better later on in their school studies. How important are early reading skills in a child’s academic performance? What other preschool factors influence a child’s later academic achievements?
 • Some people think that e-books are the death of paper books while others think that paper books will never disappear. Discuss both sides and give your opinion.

 

28. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Traditional and Modern Life

Đề bài của chủ đề này có thể xoay quanh các vấn đề như:

 • Quan điểm về việc đánh mất các kỹ năng truyền thống.
 • Ảnh hưởng của việc thay đổi truyền thống, lối sống xưa cũ.

 

Sample Topic:

 • The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think, and behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life. To what extent do you agree or disagree with this view?

 

29. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - History and Culture

Nội dung của chủ đề này thường là:

 • Sự tác động qua lại giữa văn hóa và du lịch.
 • Sự tác động qua lại giữa văn hóa và công nghệ.
 • Sự mất dần các nền văn hóa
 • Giới trẻ cần tuân theo các giá trị văn hóa, truyền thống xã hội hay có quyền tự do ứng xử

 

Sample Topic:

 • In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters, and writers. What can the arts tell us about life that science and technology cannot?
 • Some people think young people should follow the traditions of their society. Others think that they should be free to behave as individuals. Discuss both views and give your opinion.

 

30. Chủ đề IELTS Writing Task 2 - Society problems

Chủ đề Society Problems có thể đề cập đến một số vấn đề sau:

 • Khoảng cách và sự phân biệt giàu nghèo.
 • Ảnh hưởng của sự di dân.Sample Topic:

 • Many people say the gap between rich and poor people is wider, as rich people become richer and poor people grow poorer. What problems could this situation cause and what measures can be done to address those problems?
 • Today there is a great increase in antisocial behavior and lack of respect to others. What are the causes of this? What measures can be taken to reduce this problem?

 

Bài viết mẫu:

 • Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons for this? Do the advantages of this outweigh disadvantages?

 

In recent times, a prevailing tendency has emerged where individuals are opting to become parents at a later stage in their lives. This essay will delve into the factors underpinning this phenomenon and deliberate on whether the merits of delayed parenthood outweigh its drawbacks.

 

The rationales for embracing parenthood later in life are multifaceted. Firstly, individuals are increasingly prioritizing their careers and personal spheres, deferring family planning until they attain financial stability and emotional readiness. Secondly, advancements in medical technology have empowered women to conceive later, permitting them to pursue their professions or other passions prior to embarking on parenthood. Thirdly, a growing consciousness of the responsibilities and complexities of child-rearing prompts individuals to postpone childbearing until they feel adequately prepared for this role.

 

While there are advantages associated with delayed parenthood, there are also accompanying drawbacks. One benefit is that older parents often boast heightened financial security and greater professional establishment, affording their offspring a secure and comfortable standard of living. Furthermore, advanced age can bestow parents with enhanced life experience and maturity, endowing them with the patience and empathy requisite for effective parenting. However, the drawbacks encompass potential health risks for both mother and child, as well as the conceivable challenge of parents grappling to meet the energetic needs of young children as they age.

 

From my standpoint, if prospective parents have conscientiously planned and readied themselves for the decision, the benefits of postponing parenthood can indeed eclipse the downsides. Couples who embrace parenthood later in life frequently possess augmented financial stability, an attribute that can substantially augment the quality of their children's lives. The accrued maturity and life wisdom that accompanies age equips them to adeptly navigate the complexities of parenting. Nonetheless, it remains imperative to factor in the health vulnerabilities and vitality requisites linked to delayed parenthood, and to ensure that parents are equipped to manage these exigencies.

 

In conclusion, the trend of opting for delayed parenthood is underscored by a medley of factors, and this choice is accompanied by both merits and demerits. Though the benefits of late parenthood can overshadow the drawbacks, individuals should diligently assess their individual circumstances and make an informed decision.

 

31. Tổng kết

Trên đây tổng hợp hơn 30 dạng chủ đề trọng tâm và phổ biến nhất trong xu hướng ra đề thi IELTS Writing Task 2. Để đạt được kết quả thi tốt nhất, Athena gợi ý bạn có thể lập kế hoạch học tập như sau: phân chia các chủ đề theo nhóm và luyện tập chủ đề thường xuyên, kết hợp trau dồi thêm vốn từ vựng và vốn kiến thức xã hội. Một số chủ đề này có thể xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking, vì vậy bạn nên kết hợp luyện tập thêm cả Speaking để đạt kết quả tốt nhất nhé. Chúc các bạn ôn tập tốt!

 

Nếu bạn muốn nâng cao các kỹ năng trong bài thi IELTS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, đừng quên tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ 0 đạt 6.5-8.0+ dành cho người mất gốc tại Athena. 

 • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 6.5+ trong tầm tay.
 • Giáo trình và phương pháp được chính Ths. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  biên soạn và giảng dạy trực tiếp.
 • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 6.5+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước. 

Thông tin chi tiết về khoá học IELTS từ 0 đạt 6.5-8.0 của Athena TẠI ĐÂY.

Tìm hiểu thêm: 

 
Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn