TRỌN BỘ NGỮ PHÁP TOEIC TRỌNG ĐIỂM {Bài viết chi tiết kèm video hướng dẫn có bài tập áp dụng,...}

Ngữ pháp chỉ chiếm gần một nửa phần đọc trong bài thi TOEIC (khoảng 46 câu) và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các phần của bài thi nghe, chính vì vậy việc nắm chắc ngữ pháp TOEIC là điều kiện tiên quyết trong quá trình luyện thi TOEIC.  

 

So với ngữ pháp THPT hoặc IELTS, ngữ pháp cho bài thi TOEIC đơn giản hơn và các bạn có thể tập trung vào các chủ đề ngữ pháp trọng điểm, thường xuyên xuất hiện trong bài thi thay vì phải ôn tập tổng quát, dàn trải. Nhận thấy việc lựa chọn, hệ thống kiến thức ngữ pháp để ôn tập đủ và đúng trọng tâm là vô cùng quan trọng, Athena đã biên tập tài liệu “TRỌN BỘ NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM TRONG BÀI THI TOEIC”.

Tài liệu bao gồm 9 chủ đề ngữ pháp cốt lõi bên cạnh đó là bài tập dụng, chọn lọc giúp các bạn được thực hành, vận dụng lý thuyết vào đề thi thực tế. 

 

 

9 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TOEIC TRỌNG ĐIỂM KÈM BÀI TẬP ÁP DỤNG

✧ Ngữ pháp TOEIC chuyên đề 1: Danh động từ, động từ nguyên thể

Bao gồm lý thuyết danh động từ, động từ nguyên thể, ví dụ minh họa và bài tập áp dụng kèm đáp án.

Nội dung chi tiết tại link: Danh động từ, động từ nguyên thể 

 

 

✧ Ngữ pháp TOEIC chuyên đề 2: Liên từ

Bao gồm lý thuyết về các loại liên từ, ví dụ minh họa và bài tập áp dụng kèm đáp án.

Nội dung chi tiết tại link: Liên từ

 

✧ Ngữ pháp TOEIC chuyên đề 3: Giới từ

Bao gồm lý thuyết về giới từ, ví dụ minh họa và bài tập áp dụng kèm đáp án.

 Nội dung chi tiết tại link: Giới từ

 

✧ Ngữ pháp TOEIC chuyên đề 4: Đại từ

Bao gồm lý thuyết về với từ, ví dụ minh họa và bài tập áp dụng kèm đáp án.

Nội dung chi tiết tại link: Đại từ

 

✧ Ngữ pháp TOEIC chuyên đề 5: Câu bị động

Bao gồm lý thuyết câu bị động, cách cách chuyển câu chủ động sang bị động, ví dụ minh họa và bài tập áp dụng kèm đáp án.

Nội dung chi tiết tại link: Câu bị động

 

✧ Ngữ pháp TOEIC chuyên đề 6: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ

Bao gồm lý thuyết về chia động từ ở các trường hợp thông dụng và đặc biệt, ví dụ minh họa và bài tập kèm đáp án.

Nội dung chi tiết tại link: Sự hòa hợp chủ ngữ vị ngữ

 

✧ Ngữ pháp TOEIC chuyên đề 7: Mệnh đề quan hệ

Bao gồm định nghĩa đại từ quan hệ, các dạng mệnh đề quan hệ, trạng từ quan hệ, cách rút gọn mệnh đề quan hệ , ví dụ minh họa và bài tập kèm đáp án.

Nội dung chi tiết tại link: Mệnh đề quan hệ

 

✧ Ngữ pháp TOEIC chuyên đề 8: Câu điều kiện

Bao gồm lý thuyết về các loại câu điều kiện, đảo ngữ của câu điều kiện, cách dùng với unless, ví dụ minh họa và bài tập kèm đáp án.

Nội dung chi tiết tại link: Câu điều kiện

 

✧ Ngữ pháp TOEIC chuyên đề 9: Câu giả định

Bao gồm lý thuyết về câu giả định, ví dụ minh họa và bài tập kèm đáp án. 

Nội dung chi tiết tại link: Câu giả định

 

Học và thực hành trọn bộ ngữ pháp TOEIC trọng điểm trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp TOEIC và vững vàng hơn để bắt đầu học và thực hành đề thi TOEIC. Xem thêm các bài viết liên quan:

941 từ đồng nghĩa chinh phục mọi kỳ thi

 13 bước đánh gục TOEIC 500+ 

  Tổng hợp đề thi TOEIC

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn