Từ vựng đồng nghĩa Toeic chủ đề nhân sự

Dưới đây là tất tần tật các từ đồng nghĩa về chủ đề nhân sự được cô tổng hợp  gửi tới các em, hi vọng giúp các em tiết kiệm được thời gian trong khi làm bài thi Toeic. Chúc các em học tập tốt!

 

từ vụng đồng nghĩa về nhân sự

 

 1. 1. Personnel= human resources: nhân sự
 2. 2. Recruit= hire= take on= employ: tuyển dụng, thuê
 3. 3. Qualification= diploma= degree= certificate= ability: chứng chỉ, bằng cấp, năng lực
 4. 4. Background= experience= history of work= education: nền tảng tri thức, kinh nghiệm
 5. 5. Employee= staff= hire: nhân viên
 6. 6. Income= salary= wage= pension( lương hưu): tiền lương
 7. 7. A raise= increase income: tăng lương
 8. 8. Bonus: tiền thưởng
 9. 9. Compensation: tiền phụ cấp, bồi thường
 10. 10. Promotion: thăng chức
 11. 11. Supplement an income= addition money with income: bổ xung hỗ trợ thêm thu nhập
 12. 12. Cover letter= letter of application: đơn xin việc
 13. 13. CV= resume= profile: sơ yếu lí tịch
 14. 14. Mentor= supervisor= instructor= trainer: người giám sát, đào tạo, hướng dẫn
 15. 15. Health insurance= healh coverage: bảo hiểm sức khỏe
 16. 16. Cost= price= rate= expense= fee= tuition(học phí): giá cả, chi phí
 17. 17. Affordable= resonable= competitive price: giá rẻ, phải chăng
 18. 18. Notify sb of sth= inform= announce: thông báo
 19. 19. Extend= expand: mở rộng
 20. 20.In favor of= approve of: đồng ý
 21. 21. Oppose= argue= against: phản đối
 22. 22. Lack(n/v)= insuffiicient(a)= deficient(a)= inedequate(a)= not enough: không đủ
 23. 23. Important= crucial= essential= vital: quan trọng
 24. 24. Obstacle=challenge= difficuty: khó khăn, thách thức
 25. 25. Effect(n): sự ảnh hưởng
 26. 26. Have an effect on= have an impact on= have an influence on= affect(v): ảnh hưởng
 27. 27. Take effect: có hiệu lực
 28. 28. Effective(a): hiệu quả, có hiệu lực
 29. 29. Remind(v): nhắc nhở
 30. 30. Keep in mind= bear in mind that: nhắc nhở hãy nhớ rằng
 31. 31. Dismiss= sack= lay off= fire= eliminate one position: sa thải
 32. 32. fail to do sth = not do sth không làm việc
 33. 33. deduct = subtract khấu trừ
 34. 34. work late = work overtime : làm thêm giờ
 35. 35. non permanent = temporary : làm việc tạm thời
 36. 36. Difficulties in repaying loans: = have a hard time making mortage payments: khó khăn trong trả tiền vay thế chấp
 37. 37. income for the old = pension:  lương hưu
Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn