BẬT MÍ TI TỈ THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ KỲ THI TOEIC SPEAKING & WRITING

Thiên hạ đang rầm rộ đồn thổi về kì thi TOEIC Speaking và Writing khiến các bạn không khỏi hoang mang, lo lắng phải không nào? Bởi vì chúng ta chưa hiểu rõ thông tin về kì thi này sẽ diễn ra như thế nào, và cách ôn luyện ra sao để đạt được hiệu quả tốt nhất!

 

Các bạn đừng quá lo lắng, mọi thứ đã có Athena lo rồi, việc của bạn là đọc hết bài viết này để nắm bắt những thông tin hữu ích về kì thi Toeic Speaking & Writing mà Athena thu thập được sau bao ngày kiếm tìm.

 

TẤT TẦN TẬT THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ KÌ THI TOEIC SPEAKING & WRITING:

 

Kỳ thi TOEIC speaking & Writing được tiến hành theo thể thức IBT ( Internet-based Test) tức là thí sinh sẽ làm bài trên máy tính tại những trung tâm khảo thí được chỉ định.

Ở phần speaking câu trả lời của thí sinh sẽ  được ghi âm , còn ở phần writing thí sinh sẽ làm bài trên máy tính và phần trả lời sẽ được gửi đến ETS ở Mỹ chấm điểm. 

 

 

1. Về phương thức tính điểm

Điểm số bài thi TOEIC speaking và writing được tính riêng, số điểm tối đa cho mỗi kỹ năng là 200 điểm. Cấp độ 8 là cấp độ cao nhất của Speaking và cấp độ 9 là cao nhất của Writing.

Dưới đây là bảng tính thang điểm để các bạn tham khảo: 

 

CẤP ĐỘ ĐIỂM SỐ
Level Speaking Writing
Level 1 0-30 0-30
Level 2 40-50 40
Level 3 60-70 50-60
Level 4 80-100 70-80
Level 5 110-120 90-100
Level 6 130-150 110-130
Level 7 160-180 140-160
Level 8 190-200 170-190
Level 9   200

 

2.Thời gian và cấu tạo của bài thi TOEIC SPEAKING

 

Số câu hỏi Loại câu hỏi Thời gian trả lời
1,2 Read a text aloud ( đọc to 1 đoạn văn)

-45 giây chuẩn bị

-45 giây đọc to mỗi đoạn

3 Describe a picture ( mô tả tranh)

-30 giây chuẩn bị

- 45s trả lời

4-6 Respond to questions ( trả lời câu hỏi)

-15s trả lời  mỗi câu hỏi 4&5

-30s trả lời câu hỏi 6

7-9 Respond to question based on provided information ( Trả lời câu hỏi dựa trên thông tin cho sẵn)

-15s trả lời mỗi câu hỏi 7&8

-30s  trả lời câu hỏi 9

10 Propose a solution ( đưa ra giải pháp)

-30s chuẩn bị

- 60s giây trả lời

11 Express an opinion (bày tỏ ý kiến)

-15s chuẩn bị

-60s trả lời


3. Thời gian và cấu tạo của bài thi TOEIC WRITING

 

Số câu hỏi Loại câu hỏi Thời gian trả lời
1-5 Write a sentence based on a picture ( Viết câu dựa vào tranh) 8 phút
6,7 Respond to a written request ( trả lời câu hỏi viết) 20 phút ( mỗi câu 10 phút)8
8 Write an opion essay ( Viết bài luận diễn đạt ý kiến) 30 phút

 

4. Cấu trúc bài thi TOEIC SPEAKING

Bài thi Toeic Speaking sẽ có 11 câu hỏi, bao gồm các dạng sau:

 

4.1.Read a text aloud: Đọc to 1 văn (questions 1-2) 

 • Nhiệm vụ của thí sinh là phải đọc to các văn bản trên màn hình. Thí sinh có 45 giây chuẩn bị và có 45 giây để đọc to các nội dung trên màn hình
 • Thí sinh sẽ nghe đọc phần hướng dẫn và câu Begin preparing now.Khi đó, đoạn văn xuất hiện và nghe thấy tiếng bíp-bắt đầu tính giờ chuẩn bị. Sau khi kết thúc 45 giây chuẩn bị, hộp tính giờ sẽ chuyển thành Response Time và bạn nghe câu begin reading aloud now.
 • Sau khi hoàn thành hết thời gian đọc đoạn số 1, màn hình sẽ tự động chuyển sang đoạn số 2.
 • Phần này nhằm đánh giá khả năng phát âm, ngữ điệu cũng như trọng âm của thí sinh. 

 Các chủ đề có thể gặp:

 • Office issues
 • News
 • Cultural events
 • Sales
 • Shopping
 • Education

 

4.2.Describe a picture: Miêu tả một bức tranh (Question 3)

 • Nhiệm vụ của thí sinh là sẽ phải mô tả tối đa các chi tiết trong 1 bức tranh. Thí sinh sẽ có 30 giây để chuẩn bị và có 45s để trả lời. Thí sinh sẽ phải mô tả về người, vật và các hành động nhìn thấy. Bức tranh ở câu hỏi thứ 3 này sẽ tập trung vào các hoạt động hàng ngày như : leisure time, shopping, home, travel, sports...
 • Khi nghe Begin Preparing now kèm tiếng bíp thì thời gian chuẩn bị bắt đầu được tính (30 giây)
 • Khi nghe câu Begin Speaking now vang lên thì đồng hồ trong hộp thư Response time bắt đầu tính giờ. Và thí sinh cần phải bắt đầu nói ngay. Hết 45 giây, màn hình sẽ chuyển sang câu hỏi dạng 3
 • Phần thi này nhằm đánh giá khả năng phát âm, ngữ điệu, trọng âm, từ vựng, ngữ pháp của thí sinh

 

4.3. Respond to questions: Trả lời câu hỏi (question 4-6)

 • Nhiệm vụ của thí sinh sẽ phải trả lời 3 câu hỏi dạng phỏng vấn, thời gian từ 30-45s. Câu hỏi sẽ xuất hiện trên màn hình và thí sinh sẽ nghe thấy tiếng người nói. Sau mỗi câu hỏi, bạn sẽ nghe thấy 1 tiếng beep. Sau tiếng beep này, thí sinh cần phải trả lời ngay lập tức mà không có thời gian chuẩn bị. Thí sinh sẽ có 15 giây để trả lời mỗi câu hỏi 4&5 và 30 giây để trả lời câu hỏi 6.
 • Chủ đề có thể  liên quan đến: holidays and travel; shopping;  heath and sports; dining and entertainment; news; housing

 

4.4.Respond to question based on provided information:

 • Trả lời câu hỏi dựa trên những thông tin cho trước (question 7-9)
 • Nhiệm vụ của thí sinh là trả lời 3 câu hỏi dựa trên những thông tin đã được cho sẵn. Những thông tin này có thể là theo dạng lịch trình, hội nghị hoặc hành trình du lịch. Thông tin sẽ xuất hiện trên máy tính và  thí sinh sẽ có thời gian đọc 30s mà không có thời gian chuẩn bị. Sau đó nghe câu hỏi và trả lời. Thí sinh sẽ có 15 giây trả lời mỗi câu hỏi 7&8 và 30 giây trả lời câu hỏi 9.
 • Lưu ý ở phần này câu hỏi không hiện lên màn hình.
 • Câu hỏi 7&8 trả lời câu hỏi chi tiết về lịch trình còn câu hỏi 9 thường là câu hỏi mang tính chất tư duy, logic mang tính chất kết nối ví dụ:

- What topics do the workshops cover?

- Who will the speakers be?

 

4.5.Propose a solution: Giải quyết tình huống (question 10)

 • Nhiệm vụ của thí sinh là sẽ phải đưa ra phương án giải quyết cho 1 tình huống có sẵn trên màn hình bằng kinh nghiệm của bản thân. Thời gian chuẩn bị là 30s và thời gian trả lời là 60s
 • Sau khi nghe “Begin preparing now” và tiếng bíp, thí sinh bắt đầu chuẩn bị ngay vì máy đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Đây là lúc bạn sẽ vừa động não tìm giải pháp vừa chuẩn bị sẵn câu trả lời
 • Ngay sau khi nghe “begin speaking now” và tiếng bíp, bạn sẽ bắt đầu nói. Câu trả lời phải nêu được 2 vấn đề: Bạn hiểu rõ vấn đề được nêu ra như thế nào và giải pháp bạn đưa ra giải quyết vấn đề đó là gì.

 

4.6.Express an opinion: Bày tỏ quan điểm (question 11)

 • Nhiệm vụ của thí sinh sẽ phải vận dụng kiến thức cá nhân để bày tỏ quan điểm về 1 chủ đề được cho sẵn. Thời gian chuẩn bị là 15 giây và thời gian trả lời là 60 giây
 • Sau khi nghe “Begin preparing now” và tiếng bíp, thí sinh bắt đầu chuẩn bị ngay vì máy đã bắt đầu đếm ngược thời gian chuẩn bị (15 giây)
 • Ngay sau khi nghe “begin speaking now” và tiếng bíp, bạn sẽ bắt đầu nói ngay vì máy bắt đầu đếm ngược thời gian trả lời (60 giây)

 

5. Cấu trúc bài thi TOEIC WRITING

Bài thi gồm 3 phần:

 

Part 1: Write a sentence based on a picture: Viết một câu mô tả tranh

Dựa vào bức tranh cho sẵn và các từ cho sẵn để viết thành các câu đơn

Phần này yêu cầu thí sinh phải nắm chắc ngữ pháp, từ vựng, đặt câu phù hợp với bức tranh.

 

Part 2: Respond to a written: Trả lời bằng văn bản

Phần này yêu cầu các em viết 1 bài trả lời các email khi làm việc với khách hàng, đồng nghiệp.

 

Part 3: Write an opion essay:Viết bài luận ý kiến 

Phần này yêu cầu các em viết 1 bài luận về quan điểm, ý kiến của mình.

Với những gì Athena thu thập được hi vọng sẽ giúp các bạn bớt hoang mang về kì thi Toeic Speaking & Writing và có phương pháp học đúng đắn để dễ dàng chinh phục phần thi này.

Đừng quên Athena đã có khóa học Toeic Speaking & Writing giúp các bạn có những chiến lược học hiệu quả "đánh gục" kì thi trong vòng "một nốt nhạc"! Nhanh tay đăng kí giữ cho mình một slot học Toeic 4 kĩ năng để chuẩn bị vững chắc cho tương lai nhé!

 

Bạn có thể tham khảo lộ trình khoá học Toeic Speaking & Writing tại Anh ngữ Athena qua video sau:

     

Lộ trình học TOEIC SPEAKING & WRITING tại Anh ngữ Athena

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn