Mẹo sử dụng "in", "on" khi nói về thời gian

Bật mí cho cả nhà một mẹo nhỏ  khi sử dụng giới từ “in” và “on” khi nói về khoảng thời gian nhé. Đó là giới từ "in" thường dùng cho những khoảng thời gian dài dài, còn “on” thì dành cho những khoảng thời gian ngắn hơn thường là một ngày nhất định cụ thể là:

  prepositions-of-place-200531137-a-2-728

 

[ IN ]

  1. Buổi trong ngày: in the morning/afternoon/ evening = in mornings/ afternoons/ evenings
  2. Tháng trong năm: in May, in June
  3. Mùa trong năm: in Spring, in the rainy season
  4. Năm: in 1999, etc
  5. Khoảng thời gian ( Trong vòng bao lâu nữa): We will know the result in a week.

[ ON ]

  1. Thứ trong tuần: on Monday, on Sunday
  2. Ngày trong tháng: on the first of May, on 19th , September, 2009
  3. Ngày có tên riêng: on Christmas Day, on May Day ( Quốc tế lao động)
Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn