20 bài giảng miễn phí đánh bay mất gốc tiếng Anh

Nếu bạn đang mù tịt về tiếng Anh thì đừng lo 20 bài giảng này của Ms Vân Anh sẽ giúp các bạn chữa trị triệt để căn bệnh này.

Hãy lưu lại bộ tài liệu miễn phí này về học nhé. Chúc các em học tập hiệu quả!

 

 20 bài giảng mất gốc

 

1. Hiện tại đơn

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/541771389352868/

 

2. Thì hiện tại tiếp diễn

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/546878068842200/

 

3. Thì hiện tại hoàn thành

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/543681892495151/

 

4. Quá khứ tiếp diễn

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/550434931819847/

 

5. Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hoàn thành tiếp diễn

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/553569581506382/

 

6. 16 điều về danh từ chắc chắn giỏi

 

https://www.facebook.com/pg/athenacenter.vn/videos/?ref=page_internal

 

7. Câu điều kiện

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/551838255012848/

 

8. Kiến thức về đại từ

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/538303473032993/

 

9. Liên từ

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/548404235356250/

 

10. Hòa hợp chủ vị trong tiếng Anh

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/544915952371745/

 

11. Câu Wish và If only

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/537003309829676/

 

12. Phân biệt Do và make

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/540189026177771/

 

13. Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/535286563334684/

 

14. Câu Bị động

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/533769220153085

 

15. Cách đọc phân số trong tiếng Anh

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/532019836994690/

 

16. Các trạng từ hay nhầm trong tiếng Anh

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/530789940451013/

 

17. Cách sử dụng As……As

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/529147480615259/

 

18. Mệnh đề chỉ mục đích

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/527950980734909/

 

19. Câu So sánh

 

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/525749870955020/

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn