Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 - Topic: News

Athena gửi các bạn giải đề IELTS Speaking Part 1 - News, có trong Dự đoán Forecast IELTS Speaking Quý 1/2024 nhé. Hãy theo dõi nhiều những đề thi IELTS Speaking gần đây cũng như các bài mẫu IELTS có trong Forecast để có thể ôn luyện thật tốt nhé! 

BÀI MẪU IELTS SPEAKING PART 1 - TOPIC: NEWS 

Giải IELTS Speaking Part 1: News - Forecast IELTS Speaking Q1/2024

 1. Do you read the news?

  Absolutely, I read the news every day, especially news about the economy. It's super important to stay updated with the latest economic trends and events. It's like keeping a finger on the pulse of what's happening around the world. Understanding the economic landscape helps me make informed decisions and stay aware of the global context. It's a daily ritual for me, essential for staying informed and connected.

keeping a finger on the pulse = be aware of the latest things that are happening in

economic landscape: bối cảnh kinh tế

 

 1. Do famous people often appear in the news?

Oh yes, famous people are always popping up in the news, especially in tabloids. It seems like there's a constant stream of stories about celebrities: their lives, careers, and sometimes even their personal dramas. It's like these publications are fixated on the glamorous and sensational aspects of the lives of the rich and famous. 

pop up: xuất hiện

tabloid: báo lá cải

fixated: ám ảnh

glamorous: hoàng nhoáng

sensational: gây sốc

 

 1. Do you like to follow celebrities in the news?

  Not really my thing, even though it seems like a lot of people are into it. I'm more interested in news that's informative and impactful rather than celebrity gossip. I find that there's so much more to the world than just what famous people are doing. My news feed is more about current affairs, science rather than the latest celebrity buzz.

to be into: hứng thú

informative: có thông tin

impactful: có ảnh hưởng

celebrity gossip: tin đồn về người nổi tiếng
current affairs: vấn đề hiện tại

 

 1. Do you think what is said in the news is correct?

  I think whether the news is correct or not really depends on the sources. It's crucial to check the credibility and reliability of where the news is coming from. In an era of information overload and fake news, it's more important than ever to critically evaluate news sources. I believe in seeking out trustworthy and reputable sources for my news to ensure I'm getting accurate and unbiased information.

crucial: quan trọng

credibility: độ tin cậy

reliability: đáng tin cậy

overload : quá tải

critically evaluate: đánh giá 

seek out: tìm kiếm

trustworthy: đáng tin cậy

reputable: uy tín

accurate: chính xác

unbiased: không thiên vị

  

Tổng kết 

Và đó là giải FULL đề thi IELTS Speaking Part 1 theo dự đoán đề IELTS Speaking mới nhất trong năm 2024. Hãy tìm hiểu thêm nhiều bài mẫu IELTS Speaking và Speaking của Athena trong bộ Dự đoán đề IELTS Speaking Quý 1/2024 để học hỏi và chinh phục tấm bằng IELTS với điểm số thật cao nhé!

 

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 7.0+ của Athena giúp bạn nâng điểm Speaking nhanh chóng: 

 • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 7.0+ trong tầm tay.
 • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  
 • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
 • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 7.0+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước.

 

Xem thêm:

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn