Cách đọc phân số bằng Tiếng Anh.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=fr2gB2KoKgY[/embed]

 

Trong các bài ngữ pháp tiếng Anh nói chung và Toeic nói riêng, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp các phân số trong tiếng Anh nhưng không phải ai cũng biết đọc phân số này. Cách đọc những phân số này rất đặc biệt và không phải ai cũng biết hay nhớ cách đọc. Nếu bạn cũng chưa biết hay chưa nắm vững cách đọc thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây thôi. Trước hết ta phân biệt số thứ tự và số đếm

 

  • Số đếm: 1: one, 2: two, 3: three, 4:four, 5: five….
  • Số thứ tự: 1st: first, 2nd: second, 3rd: third,…

 

Cách đọc và viết phân số:

 

  • Tử số: luôn dùng số đếm: one, two, three, four, five….
  • Mẫu số: có hai trường hợp:
  • Nếu tử số là một chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số ta thêm s) E.g: 2/6 = two sixths ; 3/4 = three quarters.
  • Nếu tử số là hai chữ số trở lên hoặc mẫu số từ 3 chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và dùng số đếm, giữa tử số và mẫu số có chữ over. VD:  22/16 : twenty-two over one six (tử số có 2 chữ số ) 3/462 = three over four six two.
  • Hỗn số: Ta viết số nguyên (đọc theo số đếm) + and + phân số (theo luật đọc phân số ở trên). E.g: 2 3/5 = two and three fifths ; 5 6/7 = five and six sevenths.
  • Trường hợp đặc biệt: Có một số trường hợp không theo các qui tắc trên và thường được dùng ngắn gọn như sau: 1/2 = a half ; 1/4 = one quarter (one fourth); 3/4 = three quarters; 1/100 = one hundredth;1% = one percent; 1/1000 = one thousandth (one over a thousand).

 

Xem thêm : Chúc các bạn sử dụng thành công nhé!

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn