Cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh

Khi học tiếng Anh các bạn cần phải nhớ được tất cả các cấu trúc để có thể áp dụng được vào bài thi một cách hợp lý hay thậm chí là trong giao tiếp hàng ngày. Nếu thành thạo các phần cấu trúc trong tiếng anh bạn có thể linh hoạt sư dụng nhiều cấu trúc trong câu thoại, giúp bạn giao tiếp một cách trôi chảy. Anh ngữ Athena xin tổng hợp và chia sẻ lại những cấu trúc quan trọng trong tiếng anh. Chúc các bạn học tốt
Các bạn cũng có thể tải file PDF gồm tất cả lý thuyết về cấu trúc tiếng anh tại đây nhé.

cấu trúc tiếng anh 1

cấu trúc tiếng anh 2

Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn