Nắm chắc kiến thức về thì quá khứ tiếp diễn chỉ qua bài viết này

Thì quá khứ tiếp diễn thường xuyên xuất hiện trong các bài tập cũng như văn bản tiếng Anh, bởi vậy, đây là ngữ pháp quan trọng mà bạn cần phải nắm vững nếu muốn học tốt ngoại ngữ này. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp này, Anh ngữ Athena sẽ tổng hợp kiến thức qua bài viết dưới đây nhé.

 

MẤT GỐC TIẾNG ANH MUỐN ÔN THI TOEIC? TỚI NGAY: KHÓA HỌC TOEIC 4 KỸ NĂNG

 

Tất tần tật thì quá khứ tiếp diễn

 

1. Định nghĩa thì quá khứ tiếp diễn.

 

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) được sử dụng khi muốn nhấn mạnh diễn biến/ quá trình của một sự vật/ sự việc nào đó hoặc thời gian mà chúng diễn ra.

 

2. Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn.

 

Thì quá khứ tiếp diễn được sử dụng trong các trường hợp sau:

 

Cách sử dụng Ví dụ
Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễn. When she got there, he was waiting for her.( Khi cô ấy tới, anh ta đã đợi ở đây rồi.)
Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ. While I was taking a bath, she was watching TV.( Trong khi tôi đang tắm thì cô ấy xem TV.)
Diễn đạt hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. I was watching TV when she phoned.( Tôi đang xem ti vi thì cô ấy gọi tới. )
Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác. He was always singing all day. (Anh ta hát suốt ngày)

 

ĐỌC NGAY CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC TẠI: TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC

 

3. Công thức thì quá khứ tiếp diễn.

 

Thể Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn Ví dụ
Khẳng định S + was/ were + Ving +... I was thinking about him last night. (Tôi đã suy nghĩ về anh ta tối qua.)
Phủ định

S + was/ were + not + Ving +...

Chú ý: was not = wasn't

were not = weren't

I wasn't thinking about him last night. (Tôi không suy nghĩ về anh ta tối qua.)
Nghi vấn Was/ were + S + Ving + ...? Were you thinking about him last night? (Có phải bạn suy nghĩ về anh ấy tối qua?)

 

4. Dấu hiệu nhận biết.

 

Khi trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định như dưới đây, chúng ta sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn. 

 ♦ at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)

 ♦ at + giờ + thời gian trong quá khứ (at 10 o’clock last night,…)

 ♦ in the past (trong quá khứ)

 ♦ in + năm (in 2000, in 2005)

 

Chú ý: khi trong câu có ''when'' dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra và có một hành động khác xem vào.

Làm cách nào để phân biệt quá khứ tiếp diễn và các thì quá khứ khác? Cùng xem các bài viết sau đây và rút ra kết luận nhé:

 ♦ Thì quá khứ đơn

 ♦ Quá khứ hoàn thành 

 ♦ Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 ♦ Recap đầy đủ kiến thức về các thì trong tiếng Anh cho người mất gốc

 ♦ Cách ôn ngữ pháp Toeic tốt nhất

 

Bài tập luyện tập quá khứ tiếp diễn

 

5. Bài tập thì quá khứ tiếp diễn.

 

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, sử dụng thì quá khứ tiếp diễn hoặc thì quá khứ đơn.

 1. 1. We were in a very difficult position. We … (not/know) what to do.
 2. 2. I haven’t seen Alan for ages. When I last … (see) him, he … (try) to find a job.
 3. 3. I … (walk) along the street when suddenly I … (hear) footsteps behind me. Somebody … (follow) me. I was scared and I … (start) to run.
 4. 4. Jenny ... (wait) for me when I .... (arrive).
 5. 5. ‘What … (you/do) at this time yesterday?’ I was asleep.
 6. 6. ‘… (you/go) our last night? ‘No,I was too tired’?
 7. 7. How fast … (you/drive) when the accident … (happen)?
 8. 8. Sam … (take) a photograph of me while I … (not/look).
 9. 9. When I was young, I … (want) to be a pilot.
 10. 10. Last night I … (drop) a plate when I … (do) the washing up … Fortunatel it … (not/break).

Đáp án:

 1. 1. didn’t know
 2. 2. saw … was trying
 3. 3. was walking … heard … was following … started
 4. 4. was waiting...arrived
 5. 5. were you doing
 6. 6. did you go
 7. 7. were you driving … happened
 8. 8. took … wasn’t looking
 9. 9. wanted
 10. 10. dropped … was doing … didn’t break

 

Nếu bạn đang luyện thi toeic đã lâu nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn, hãy gọi ngay đến trung tâm anh ngữ Athena theo Hotline: 0983.66.22.18 để được tư vấn một cách tốt nhất nhé!

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn