Quy định Trung tâm

Quy định Trung tâm

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

 

Nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cũng như để đảm bảo quyền lợi cho các học viên, Trung tâm Anh ngữ Athena yêu cầu tất cả các học viên phải tham khảo kỹ các thông tin dưới đây và  nghiêm túc thực hiện các nội quy của trung tâm.

1.Thông tin ghi danh

Khi đến ghi danh, học viên vui lòng cung cấp những thông tin sau đây cho nhân viên ghi danh để thông qua phiếu thu này, trung tâm sẽ  lưu trữ hồ sơ và giữ liên lạc với học viên trong suốt quá trình học tập:

1.Họ và tên

2.Ngày sinh

3.Số điện thoại

4.Địa chỉ

5.Sinh viên năm

2.Thông tin học phí

*Đối với các chương trình khuyến học, giảm giá

Nhằm tạo điều kiện để giúp các bạn sinh viên có cơ hội được đến lớp nhiều hơn, Anh ngữ Athena luôn có chương trình khuyến học, giảm giá hỗ trợ các bạn sinh viên.

Đối với các chương trình này, học viên sẽ phải đặt cọc trước 200.000 để trung tâm giữ chỗ, học phí khuyến mại còn lại sẽ phải hoàn thành trước 5 ngày khai giảng.

*Đối với các khóa học thông thường, học viên sẽ phải hoàn thành 100% học phí trước khi khai giảng.

3.Biên lai thu tiền

Khi học viên đăng ký học và đóng học phí, trung tâm sẽ cấp biên lai thu tiền . Biên lai thu tiền sẽ được sử dụng như thẻ học viên trong suốt quá trình học

4.Hoàn trả học phí

- Học viên sẽ được hoàn lại 100% học phí trong buổi đầu tiên của khóa học.

- Kể từ sau 06h khi kết thúc buổi đầu tiên của khóa học, học viên không tham gia khóa học nữa sẽ không được hoàn lại học phí hay bảo lưu dưới bất kỳ hình thức nào.

5.Quy định học tập tại trung tâm

Nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra, học viên khi theo học tại Athena phải cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

  • - Đi học đầy đủ, không nghỉ quá 3 buổi/1 khóa học
  • - Khi nghỉ học, học viên phải thông báo và được trung tâm đồng ý trước khi buổi học đó diễn ra.
  • - Hoàn thành tối thiểu 80% bài tập tại lớp, bài tập về nhà và bài kiểm tra.
  • - Học viên phải có trách nhiệm đi học đúng giờ, tôn trọng giáo viên đứng lớp và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp
  • - Giữ gìn vệ sinh lớp học