IELTS Writing Task 1 dạng Mixed Charts: Hướng dẫn cách viết + bài mẫu tham khảo

IELTS Writing Task 1  dạng Mixed Charts được đánh giá là một dạng bài tương đối khó, tuy nhiên lại xuất hiện rất thường xuyên. Vì vậy để đạt được band điểm cao trong phần thi này, các thí sinh cần phải nắm rõ chiến lược làm bài và luyện tập thành thạo. Trong bài viết dưới đây, Athena cung cấp cho các bạn mọi thông tin về dạng bài Mixed Charts từ các bước làm bài, cấu trúc ngữ pháp, các nhóm từ vựng hay cũng như bài làm mẫu giúp bạn làm quen với cấu trúc bài thi.

1. Tổng quan về IELTS Writing Task 1 dạng Mixed Charts

1.1. Dạng bài Mixed Charts là gì?

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, dạng Mixed Charts (Multiple Charts/Graph) là dạng bài kết hợp hai biểu đồ biểu thị các thông tin khác nhau, hai biểu đồ này có thể giống hoặc khác nhau. Dạng bài Mixed Charts thường yêu cầu các bạn đưa ra những thông tin để so sánh số liệu, nhận xét các điểm giống nhau và khác nhau, cuối cùng là kết luận về mối tương quan giữa 2 biểu đồ này.

 

1.2. Những dạng bài Mixed Charts thường gặp

Có 6 dạng bài Mixed Charts thường hay xuất hiện trong đề thi như sau:

 • Dạng Table (bảng biểu) với dạng Pie chart (biểu đồ tròn)
 • Ví dụ: The chart below shows what Anthropology graduates from one university did after finishing their undergraduate degree course. The table shows the salaries of the anthropologists in work after five years. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words.

 

Ví dụ minh họa dạng bài Table (bảng biểu) với dạng Pie chart (biểu đồ tròn)

 

 • Dạng Table (bảng biểu) với dạng Line chart (biểu đồ đường)
 • Ví dụ: The graph and table below give information about water use worldwide and water consumption in two different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words.

 

Ví dụ minh họa dạng bài Table (bảng biểu) với dạng Line chart (biểu đồ đường)

 

 

 •  Dạng Table (bảng biểu) với dạng Bar chart (biểu đồ cột)
 • Ví dụ: The chart below shows the value of one country's exports in various categories during 2015 and 2016. The table shows the percentage change in each category of exports in 2016 compared with 2015. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words.

 

Ví dụ minh họa dạng Table (bảng biểu) với dạng Bar chart (biểu đồ cột)

 

 

 • Dạng Pie chart (biểu đồ tròn) với dạng Line chart (biểu đồ đường)
 • Ví dụ: The chart and graph below give information about sales and share prices for Coca - Cola. Write a report for a university lecturer describing the information shown below. You should write at least 150 words.

 

Ví dụ minh họa dạng Pie chart (biểu đồ tròn) với dạng Line chart (biểu đồ đường)

 

 • Dạng Pie chart (biểu đồ tròn) với dạng Bar chart (biểu đồ cột)
 • Ví dụ: The charts below show the results of a survey of adult education. The first chart shows the reasons why adults decide to study. The pie chart shows how people think the costs of adult education should be shared. Write a report for a university lecturer, describing the information shown below. You should write at least 150 words.

 

Ví dụ minh họa dạng Pie chart (biểu đồ tròn) với dạng Bar chart (biểu đồ cột)

 

 

 • Dạng Line chart (biểu đồ đường) với dạng Bar chart (biểu đồ cột)
 • Ví dụ: The chart below shows the amount of money per week spent on fast foods UK. The graph shows trends in consumption of fast foods. Write a report for a university lecturer describing the information shown below. Write a report for a university lecturer describing the information below. You should write at least 150 words.

 

Ví dụ minh họa dạng Line chart (biểu đồ đường) với dạng Bar chart (biểu đồ cột)

2. Cách viết chi tiết dạng Mixed Charts trong IELTS Writing Task 1

2.1. Bố cục bài viết dạng Mixed Charts - IELTS Writing Task 1

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, bố cục viết bài dạng Mixed Charts cũng gồm 4 phần tương tự các dạng bài khác:

 • Introduction: Phần này yêu cầu các bạn nêu khái quát nội dung mà hai biểu đồ đã cho cung cấp. Các bạn có thể viết 1-2 câu bằng phương pháp paraphrase, viết lại câu hỏi của đề bài bằng văn phong và từ ngữ của mình.
 • Overview: Đưa ra những đặc điểm chính và nổi bật của mỗi biểu đồ.
 • Body 1: Mô tả những đặc điểm nổi bật của biểu đồ đầu tiên.
 • Body 2: Mô tả những đặc điểm chính của chart 2. Đối với dạng bài có 2 biểu đồ như dạng Mixed Charts này, các bạn chỉ cần mô tả riêng rẽ từng chart không nhất thiết cần phải có sự so sánh hay kết nối giữa 2 biểu đồ.

2.2. Các bước viết bài dạng Mixed Charts - IELTS Writing Task 1

Bước 1: Phân tích đề bài

Trong IELTS Writing Task 1 dạng Mixed Chart được đánh giá là một dạng đề khó, rất nhiều bạn hoang mang và gặp khó khăn khi viết bài vì đề bài không chỉ có một mà có tới hai biểu đồ khác nhau. Thực ra nếu các bạn hiểu rõ cấu trúc cũng như yêu cầu bài làm thì đây là một dạng bài tương đối dễ. Các bạn chỉ cần phân tích riêng lẻ từng dạng biểu đồ đề đã cho và đặt mỗi biểu đồ vào 1 đoạn body riêng biệt. 

 

Một chiến thuật giúp bạn làm chủ được dạng bài Mixed Chart là hãy tập trung tìm các điểm chính, hay điểm nổi bật trong bài và tường thuật lại các thông tin đó. Dạng đề bài hay xuất hiện trong đề thi là “Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.”  tóm tắt và miêu tả lại những ý chính ở các biểu đồ được cho và so sánh những điểm có mối liên quan với nhau. 

 

Có thể so sánh sự giống và khác nhau giữa các đối tượng trong 1 biểu đồ hoặc giữa các biểu đồ với nhau; mối quan hệ nguyên nhân kết quả hay tác động lẫn nhau giữa các loại biểu đồ (nếu có),…

 

Dưới đây là một số thông tin các bạn có thể khai thác để đưa vào phần miêu tả:

 • Số liệu/ Điểm cao nhất/thấp nhất.
 • Điểm bắt đầu/kết thúc.
 • Xu hướng chính/ Thay đổi đáng kể của nhóm dữ liệu.

Bước 2: Viết Introduction

Với phần Introduction, hãy tóm tắt và paraphrase lại đề bài trong vòng 1-2 câu. Lưu ý rằng khi paraphrase lại đề bài, các bạn cần sử dụng vốn từ vựng và văn phong của mình, tránh việc lặp lại hoặc viết tương tự cả câu từ đề bài. Những thông tin tổng quan cần có:

 • Loại biểu đồ mà đề bài đưa ra.
 • Khoảng thời gian của hai biểu đồ
 • Nội dung chính của từng biểu đồ.

Các bạn có thể tham khảo mẫu cấu trúc cho phần Introduction như sau:

The bar/chart

illustrates/ gives information about/ shows/ depicts

nội dung đề cập trong biểu đồ 1 

while/and 

the table/picture provides information about/describes/compares

nội dung đề cập trong biểu đồ 2

 

Bước 3: Viết Overview

Các bạn nên chọn lọc những thông tin/số liệu nổi bật nhất của từng biểu đồ để giới thiệu trong phần này. Các nhóm thông tin mà bạn nên đề cập đến trong phần Overview gồm có: 

 • Sự thay đổi tổng quát của các số liệu qua thời gian (biểu đồ có xu hướng tăng hay giảm? giữ nguyên hay dao động liên tục).
 • Số liệu cao/ thấp nhất được cung cấp.
 • Sự chênh lệch giữa các số liệu được cung cấp.

Lưu ý không nên giới thiệu về tất cả số liệu và thông tin của cả hai biểu đồ vì thời gian và quy định số lượng từ có hạn cũng như tránh để bài viết quá lan man, không có điểm nhấn. Về phần so sánh tương quan giữa các biểu đồ, các bạn có thể trả lời những câu hỏi sau:

 • Mỗi biểu đồ nêu ra thông tin gì cho người đọc?
 • Khoảng thời gian của biểu đồ?
 • Đặc điểm nổi bật nhất trong mỗi loại biểu đồ?
 • Có điểm nào chung trong hai biểu đồ không?
 • Mối quan hệ giữa hai biểu đồ là gì?

Một số cụm từ và từ các bạn có thể tham khảo khi dẫn vào phần Overview:

 • Overall/ Generally / It can be seen that / In summary/ In general / Generally

 

Bước 4: Viết Body

Trong phần Body của dạng bài Mixed Charts trong bài thi IELTS Writing Task 1, bạn có thể chia làm hai đoạn nhỏ, mỗi đoạn phân tích từng biểu đồ riêng biệt. Cụ thể hơn như sau:

 • Body 1: Phân tích chi tiết 2 điểm chính trong biểu đồ 1 hoặc ý đã nêu ở phần Overview.
 • Body 2: Phân tích chi tiết 2 điểm chính trong biểu đồ 2, có thể thêm một đặc điểm nổi bật nào khác hoặc nêu so sánh.

Một vài chú ý các bạn cần biết khi viết phần Body:

 • Không liệt kê toàn bộ thông tin của các biểu đồ trong cùng 1 đoạn văn. Vì bản chất thông tin ở mỗi biểu đồ thường khác nhau về thành phần và đơn vị thế nên việc kết hợp hay so sánh thông tin giữa chúng trong cùng 1 đoạn body là không thể. 
 • Cần nêu lên được ít nhất một điểm so sánh giữa hai biểu đồ trong bài. Không nêu quan điểm cá nhân của bạn trong bài làm.
 • Để tạo tính logic cho mỗi đoạn chuyển miêu tả số liệu, các bạn có thể dùng các cụm từ như:

With regard to / Concerning / Regarding / As can be seen from

+ tên của biểu đồ

3. Bài mẫu tham khảo IELTS Writing Task 1 dạng bài Mixed Chart

Đề bài: The graph and chart below give information on the average daily maximum and minimum temperatures in degrees Celsius (°C) and the average number of days with rainfall each month for two Australian cities.

The graph and charts provided illustrate the comparison of monthly temperatures in Celsius and rainy days between Brisbane and Canberra, Australia.

Despite both cities having similar periodic fluctuations, Brisbane consistently exhibits higher maximum and minimum temperatures than Canberra. Furthermore, the highest number of rainy days in Brisbane occurs in the first half of the year, whereas Canberra experiences the opposite pattern.

Brisbane's maximum and minimum temperatures begin at 28 and 27 degrees Celsius, respectively, and the temperature gap widens from April to July, with a notable difference of 10 degrees. The temperatures then rise in the remaining months and end at just below 30 degrees Celsius. In contrast, Canberra's temperatures maintain a gap of 8-10 degrees Celsius throughout the period. The maximum and minimum temperatures in this city start at 22 and 13 degrees Celsius in January, respectively, before experiencing a significant drop, reaching troughs of 10 and 1 degree Celsius in July before rising again later in the year.

Regarding the number of rainy days, Brisbane experiences 10-14 rainy days in the first five months, with the highest number of rainy days recorded in February and March. After remaining constant at 10 days from June to August, this figure decreases by three days in December. On the other hand, Canberra experiences seven rainy days from January to September, with eight days in March. There is a 50% increase in the number of rainy days in the last quarter of the year, with the figure ending at 12 days.

4. Tổng kết

Trên đây là tổng hợp từ A-Z các thông tin cần biết về IELTS Writing Task 1 dạng bài Mixed Charts. Athena hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn ôn luyện thi hiệu quả hơn và đạt được kết quả cao nhất. Hãy luôn nhớ rằng chăm chỉ luyện tập mỗi ngày để có thể phát triển được khả năng viết bạn nhé! 

Và đừng quên tham khảo  tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ 0 đạt 6.5-8.0+ dành cho người mất gốc tại Athena. 

 • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 6.5+ trong tầm tay.
 • Giáo trình và phương pháp được chính Ths. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  biên soạn và giảng dạy trực tiếp.
 • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 6.5+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước. 

Thông tin chi tiết về khoá học IELTS từ 0 đạt 6.5-8.0 của Athena TẠI ĐÂY.Tìm hiểu thêm: 

 

 
Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn