KHÁM PHÁ CÁCH SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ “WISH”

"Wish" là loại câu sử dụng trong câu để bày tỏ ước muốn trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chủ thể. Đây là một cấu trúc câu đơn giản và phổ biến nhưng không phải ai cũng nắm vững cách sử dụng chúng chích xác nhất. Hãy cùng Anh ngữ Athena tìm hiểu nhé!

 

 Hướng dẫn cách dùng câu với "Wish".

 

CẤU TRÚC "WISH" ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC THÌ

1. "Wish" ở thì tương lai

1.1. Ý nghĩa "Wish" trong tương lai

Câu ước ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai ( mong ước này có thể xảy ra hoặc không ở hiện tại). Chúng ta sử dụng câu ước ở tương lai với mong muốn ai đó, sự việc gì đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.

 

1.2. Cấu trúc "Wish" trong tương lai

Loại câu Cấu trúc
Khẳng định S+ Wish(es) + S + would + V1
Phủ định S + Wish(es) + S + wouldn’t + V1
= IF ONLY + S + would/ could + V (bare-infinitive)

Eg:

 • I wish you wouldn’t leave your clothes all over the floor.
 • I wishI would be an astronaut in the future.
 • If only I would take the trip with you next day.
 • If only I would be able to attend your wedding next day.
 • I wish they would stop arguing.

Chú ý: 

 • Đối với chủ ngữ ở vế "Wish" là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sử dụng "Wish". (Eg: They wish, Many people wish,…).
 • Đối với chủ ngữ ở vế "Wish" là chủ ngữ số ít, chúng ta sử dụng "Wishes". (Eg: He wishes, the boy wishes,…)
 • Động từ ở mệnh đề sau ta chia ở dạng nguyên thể vì đứng trước nó là Modal verbs (Động từ khuyết thiếu) would/could. Chúng ta có thể dùng "could" để diễn đạt mong muốn về một việc nào đó ở tương lai.
  • Eg: I wish Jane could meet me next week.
   Chúng ta cũng có thể cùng "could" để diễn tả một việc nhìn chung rất khó có thể thực hiện, không khả thi.
  • Eg: I wish I could contact him, but I don't have my mobile phone with me.
 • Chúng ta cũng có thể dùng "have to" để nói về mong muốn một việc trong tương lai.
  • Eg: I wish I would go to the cinema tomorrow.
   • I wish I didn't have to get up early tomorrow.

 

 khám phá cách sử dụng động từ wish

 

2. "Wish" ở thì quá khứ

2.1. Ý nghĩa "Wish" được dùng ở quá khứ.

Câu ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ. Chúng ta sử dụng câu ước ở qúa khứ để ước điều trái với những gì xảy ra trong quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc với tình huống ở quá khứ.

 

2.2. Cấu trúc "Wish" được dùng ở quá khứ.

 

Loại câu Cấu trúc
Khẳng định  S + Wish(es) + S + had + V3/-ed
Phủ định S + Wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed = IF ONLY + S + V ( P2)
S + WISH + S + COULD HAVE + P2 = IF ONLY+ S + COULD HAVE + P2


Lưu ý:

 • Động từ ở mệnh đề sau "Wish" chia ở thì quá khứ hoàn thànhĐể diễn đạt một mong muốn ở quá khứ, chúng ta dùng:
  • S + wish + the past perfect. 
  • Eg : I wish I had gone to your party last week. (I did not go).

 

3. "Wish" ở thì hiện tại

3.1. Ý nghĩa "Wish" được dùng ở hiện tại.

Câu ước ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế.Chúng ta dùng câu ước ở hiện tại để ước về điều không có thật ở hiện tại, thường là thể hiện sự nuối tiếc về tình huống hiện tại (regret about present situations).

 

3.2. Cấu trúc "Wish" được dùng ở hiện tại.

Loại câu Cấu trúc
Khẳng định S + Wish(es) + S + V2/-ed + O (to be: were / weren’t)
Phủ định S + Wish(es) + S + didn’t + V1 = IF ONLY + S+ V (simple past)

  

Chú ý:

 • Động từ ở mệnh đề sau "Wish" luôn được chia ở thì quá khứ đơn.
 • Động từ BE được sử dụng ở dạng giải định cách, tức là ta chia BE = WERE với tất cả các chủ ngữ.

Eg:

 • If only she were here. (The fact is that she isn’t here).
 • We wish that we didn’t have to go to school today. (The fact is that we have to go to school today).
 • I wish I went to school (Tôi ước gì là mình đã đến trường nhưng trên thực tế hiện tại tôi đã không đến)
 • She wishes she didn’t break up with her boyfriend (Cô ấy ước mình không chia tay bạn trai nhưng trên thực tế hiện tại đã chia tay)

 

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI HẤP DẪN CÙNG NHIỀU PHẦN QUÀ KHI ĐĂNG KÝ: KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

 

CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU ƯỚC

1. Câu điều ước 1

Diễn tả sự khó chịu, bực mình, không thể kiên nhẫn của người nói trước một sự việc ở hiện tại và mong muốn nó thay đổi.
S + Wish (that) + S + would/could + V_inf
Eg:

 • I wish he would stop making noise.
 • I wish it would stop raining hard.

 

2. Câu điều ước 2

Diễn tả ước muốn trái với sự thật ở hiện tại (giống câu điều kiện loại 2)
S + Wish (that)+ S + V2/ed / (be->were)

Lưu ý:

 • Trong câu điều ước loại 2, động từ chính được chia ở.
 • Past subjunctive là hình thức chia động từ giống thì quá khứ đơn.
 • Riêng động từ "to be" thì dùng "were" cho tất cả các ngôi.

Eg:

 • I wish I knew her address.
 • I wish I were poor.

 

3. Câu điều ước 3

Diễn tả ước muốn trái với sự thật ở quá khứ (giống câu điều kiện loại 3)S + Wish (that) + S + had + V3/ed

Eg:

 • I wish I hadn’t spent so much money.
 • I wish I had seen the film last night.

Lưu ý:

 • I wish = If only (giá gì/ phải chi)
 • Chúng ta còn có thể dùng "If only" thay cho "I wish" trong cả 3 cấu trúc, nó mang sắc thái mạnh hơn và càng không thể thực hiện được hơn so với "I wish".

Eg: If only Lana were here.

 

HOT!!! THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG TOEIC NGAY: KHÓA HỌC TOEIC CÙNG MS VÂN ANH!

 

MỘT SỐ CÁCH DÙNG KHÁC CỦA WISH


1. "Wish" dùng với "would"

Dùng để phàn nàn về 1 thói quen xấu, chúng ta dùng: S + Wish + S + would + V
Eg: I wish Peter wouldn't chew gum all the time.

Hoặc dùng I Wish+ S + would để diễn tả 1 điều mà chúng ta muốn điều đó xảy ra.
Eg: I wish the police would do something about these people!

 

2. "Wish" dùng "If only"

Chúng ta có thể thay thế "I Wish" bằng "If only" để nhấn mạnh.
Eg: If only I knew the answer to this question!  If only I had gone to your party last week!

Trong văn nói, "only" thường là trọng âm của câu.

 

3. Các cách sử dụng khác của "Wish"

3.1. Đôi khi người ta còn dùng "Wish to” theo cách nói hơi mang tính hình thức để thay cho “want to”.

Eg:

 • I wish to make a complaint.
 • I wish to see the manager.

 

3.2. Sử dụng "Wish" với một cụm danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc mừng, mong ước.

Eg:

 • We wish you a merry Christmas.
 • I wish you all the best in your new job.

 

3.3. Các bạn chú ý nhé, nếu các bạn muốn đưa ra một lời mong ước cho người khác bằng cách sử dụng động từ, các bạn phải dùng “hope” chứ không được sử dụng "Wish" nhé.

Eg:

 • They wish you the best of luck = They hope you have the best of luck.
 • I wish you a safe and pleasant journey = I hope you have a safe and pleasant journey.

 

3.4. Phân biệt với "Wish" mang nghĩa “muốn” (Muốn làm gì)

Eg:

 • Why do you wish to see the manager
 • Iwish to make a complaint.

 

3.5. Đôi khi người ta còn dùng "Wish to” theo cách nói hơi mang tính hình thức, lịch sự để thay cho “want to”.

Eg:

 • I wish to make a complaint.
 • I wish to see the manager.

 

3.6. Sử dụng "Wish" với một cụm danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc mừng, mong ước.

Eg:

 • I wish you a happy new year
 • She wishes him a good health

3.7. Nếu muốn đưa ra một lời mong ước cho người khác bằng cách sử dụng động từ, chúng ta phải dùng “hope” chứ không được sử dụng “Wish". Trường hợp này để phân biệt với "Wish + cụm danh từ” ở trường hợp thứ 2

Eg:

 • I wish you a good job = I hope you have a good job
 • She wishes him a Merry Chrismas = She hopes he has a Merry Chrismas

 

3.8. Phân biệt với "Wish" mang nghĩa “muốn”. "Wish" to do sth (Muốn làm gì)
Eg:

 • I wish to go to the cinema
 • We wish to have a travel

 

3.9. To wish sb to do sth (Muốn ai làm gì)

Eg:

 • My teacher wishes me to do my homework
 • I wish my sister to come back home tomorrow

 

3.10. Động từ tình thái could/ would dùng "Wish"

Subject + wish +( that ) + subject + could/ would + verb ( without to)
Eg:

 • I wish (that) I could swim.
 • I wish my father would stop smoking.

 

CÁC DẠNG BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI CẤU TRÚC WISH


1. Bài tập

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc

1. We wish you (come)……………. tonight.
2. They wish  we (give)……………. them some food yesterday.
3. She wishes that she (be)……………. at home now.
4. The boy wishes that he (win)………….the competition the next day.
5. They wish she (make)……………. the arrangements for the meeting next week.
6. I wish you (write) ……………. to me.
7. I wish he (be)……………. here today.
8. He wishes you (feel)……………. better.
9. He wish that you (be)…………….here lastweek.
10. I wish she (finish)……………. his work tonight.
11. He wishes he (open)……………. the window last week.
12. I wish you (leave) …………….earlier yesterday.
13. We wish they (come)…………….with us last weekend.
14. They wish he (come)……………. with them the next month.
15. They wish you (arrive)……………. yesterday.
16. I wish I (not lose)……………. the answers.
17. You wish you (know)……………. what to do last year.
18. I wish that he (visit)……………. us next year.
19. I wish I (hear)……………. the news.
20. You wish that he (help)……………. you last week.
21. I wish I (find)……………. the subject more interesting.
22. He always wishes he (be)……………. rich.
23. I wish the weather (be)……………. warmer now.
24. They wish he (telephone)……………. them next week.
25. He wishes you (help)……………. him in the future.
26. She wishes the mail (come)……………. soon.
27. We wish they (hurry)……………. or we will miss the bus.
28. You wish the door (open)……………..
29. He wishes he (show)……………. us the book.
30. They wish we (wait)……………. for them.

 

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. I wish they (played/ playing/ play) soccer well.
2. I wish I (am/ was/ were) a movie star.
3. I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages.
4. I wish I (have/ has/ had) a lot of interesting book.
5. I wish I (would meet/ met/ meet) her tomorrow.
6. I wish I (was/ were/ am) your sister.
7. I wish they (won/ had won/ would win) the match last Sunday.
8. She wishes she (will/ would/ can) come here to visit us.
9. I wish yesterday (were /was/had been ) a better day.
10. I wish tomorrow (were/ will be/ would be) Sunday.

 

Bài tập 3: Chọn đáp án sai và sửa lại

1. He wishes it didn’t rain yesterday.
2. I wish my father gives up smoking in the near future.
3. I wish I studied very well last year.
4. I wish you will come to my party next week.
5. I wish it stops raining now.
6. I wish you are my sister.
7. She wish she could speak English well.
8. I wish it didn’t rained now.
9. I wish I was a doctor to save people.
10. I wish I have more time to look after my family.
11. She wishes she is the most beautiful girl in the world.
12. I wish Miss Brown will come here and stay with us next week.
13. I wish I am at home with my family now.
14. I wish I could been there with you.
15. She wish she could go home now.

 

Bài tập 4: Viết lại câu sử dụng ‘I wish”

1. I am not good at English.
→ I wish ……………………………………….………
2. He studies badly.
→ I wish ……………………………………….………..
3. He doesn’t like playing sports.
→ I wish ……………………………………….….
4. I don’t have a computer.
→ I wish ……………………………..………….………
5. Today isn’t a holiday.
→ I wish ……………………………………….…………
6. I can’t sing this song.
→ I wish ………………………………………….…………
7. I have to study hard.
→ I wish ……………………………………….……………
8. We had a lot of homework yesterday.
→ I wish …………………………………………………
9. It is raining heavily.
→ I wish ……………………………………….……….
10. It was cold last night. .
→ I wish ……………………………………….……..
11. They work slowly.
→ I wish ……………………………………….…..……
12. She doesn’t join in the trip.
→ I wish ……………………………………….……
13. He was punished by his mother.
→ I wish ……………………………………………………
14. They won’t come here again.
→ I wish ………………………………………….…………
15. He won’t go swimming with me.
→ I wish …………………………………………………….
16. We didn’t understand them.
→ We wish ………………………………………….……..
17. I will be late for school.
→ I wish ………………………………………….……….
18. The bus was late today.
→ I wish ………………………………………….………..
19. She doesn’t like this place.
→ I wish ………………………………………….………
20. These students talked too much in class.
→ I wish ………………………………………………….
21. I can’t play basketball.
→ I wish ………………………………………….……….


2. Bài giải

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc

1. would come
2. had given
3. were
4. would win
5. would make
6. would write
7. were
8. felt
9. had been
10. would finish
11. had
12. had left
13. had come
14. would come
15. had arrived
16. had not lost
17. had known
18. would visit
19. had heard
20. had helped
21. found
22. were
23. were
24. would telephone
25. would help
26. would come
27. would hurry
28. would open
29. had shown
30. would wait

 

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. played
2. were
3. could speak
4. had
5. would meet
6. were
7. had won
8. would
9. had been
10. would be

 

Bài tập 3: Chọn đáp án sai và sửa lại

1. didn’t rain -> hadn’t rain
2. gives -> would give
3. studied -> had studied
4. will -> would
5. stops -> stopped
6. are -> were
7. wish -> wishes
8. rained -> rain
9. was -> were
10. have -> had
11. is - were
12. will -> would
13. am -> were
14. been -> be
15. wish -> wishes

 

Bài tập 4: Viết lại câu sử dụng "I wish”

1. I wish I were good at English.
2. I wish he didn’t studied badly.
3. I wish he liked playing sports.
4. I wish I had a computer.
5. I wish today were a holiday.
6. I wish I could sing this song.
7. I wish I didn’t have to study.
8. I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday.
9. I wish it didn’t rain heavily.
10. I wish it hadn’t been cold last night.
11. I wish they didn’t work slowly.
12. I wish she joined in the trip.
13. I wish he hadn’t been punished by his mother.
14. I wish they would come here again.
15. I wish I he would go swimming with me.
16. We wish we had understood them.
17. I wish I wouldn’t be late for school.
18. I wish the bus hadn’t been late today.
19. I wish she liked this place.
20. I wish these students hadn’t talked too much in class.
21. I wish I could play basketball

Các bạn đã sử dụng động từ “wish” thành thạo chưa nhỉ?

 

Bạn bị mất gốc tiếng Anh đã lâu? Bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chăm chỉ nhưng chưa hiệu quả? Tham khảo ngay các khóa học TOEIC để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

cách dùng wish

 

Xem thêm:

Cách phát âm đuôi "ed" chuẩn không cần chỉnh

Từ a-z các loại câu hỏi trong tiếng Anh

Tất tần tật về câu điều kiện trong tiếng Anh

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn