Phân biệt Almost, Most và The Most

Phân biệt Almost, Most và The Most

Almost, most và the most đều có nghĩa là hầu hết nhưng các từ này lại có cách dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn cho người học. Nhiều  bạn không nắm vững ngữ pháp nên khi gặp những từ này thường rất lúng túng. Nhưng các bạn đừng lo, bài viết này của Athena sẽ giúp bạn phân biệt cách dùng các từ này.

 

most most of almost the most

 

ALMOST (Trạng từ)

 

+Almost (hầu hết, gần như) là một Adverb (trạng từ),  bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác.

 

+Almost thường đi với: Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, every.
E.g: The alley was too slippery so the old man almost made a false step.
(Lối đi trơn quá nên ông lão suýt nữa thì trượt chân)
+ no, nobody, none, nothing, all, every, anyone, anything,…: hầu như
E.g: There’s almost no space to stand.
(Hầu như không có chỗ nào để đứng)
E.g: She ate almost nothing.
(Hầu như cô ấy chẳng ăn gì)
+ %: khoảng chừng
E.g:Almost 11% people in over the world are left-handed.
(Khoảng 11% số người trên thế giới là thuận tay trái).

 

2. MOST
+ Most là tính từ bổ nghĩa cho danh từ

 

+Most+ N (đi với danh từ không xác định) = hầu hết
E.g: When we toured Italy, we spent most time in Rome.
(Khi chúng tôi du lịch ở Ý, chúng tôi hầu hết dành thời gian ở Rome)
Most racial discrimination is based on ignorance.
(Hầu hết sự phân biệt chủng tộc là dựa trên sự ngu dốt).

 

+Most of + a/an/the/my/his/her/our/their + N (đi với danh từ xác định): hầu hết
E.g: Most of my friends have their lovers.
(hầu hết bạn của tôi thì đều có người yêu).

 

3. THE MOST:

 

so sánh nhất
E.g: It was the most exciting holiday I’ve ever had.
(đó là kì nghỉ thú vị nhất mà tôi từng có).