Phân biệt Another - others - the other - the others

Phân biệt Another - others - the other - the others

Another, others, the other và the others là ngữ pháp thường xuất hiện trong phần thi Part 5 Toeic. Mỗi lần xuất hiện phần ngữ pháp này đã ít nhiều gây hoang mang, nhầm lẫn cho các thí sinh. Vì vậy để giúp các bạn củng cố kiến thức, Athena xin gửi đến các bạn bài viết phân biệt Another-others-the other- the others các bạn theo dõi nhé

 

athena-center, ms-van-anh, luyen-thi-toeic

 

1. Another : số ít, bất kì không xác định

 

E.g: Can you give me another pen? This one runs out of ink.

(Bạn có đưa mình cái bút khác không? Cái bút này hết mực rồi)

 

2. Others : số nhiều, bất kì không xác định

 

E.g: This pen runs out of ink. Please give me others!

( Chiếc bút này hết mực, đưa cho tôi những cái khác nhé!)

 

3. The other : số ít – cái còn lại, xác định

 

E.g: I have two pen. One is blue, the other is red

( Tôi có 2 chiếc bút. Một cái màu xanh và chiếc còn lại màu đỏ)

 

4.The others : số nhiều, xác định

 

E.g: I have 4 pens. One is blue and the others are red.

(Tôi có 4 chiếc bút. Một cái màu xanh và những chiếc còn lại mà đỏ)

Lưu ý: The others = The other + N số nhiều

Ngoài ra [The other] khi đi với các từ chỉ thời gian như day, morning, afternoon, evening… trở thành cụm thành ngữ riêng chỉ không gian xác định quá khứ.

E.g: Guess who I saw the other day, is our old English teacher.