Phân biệt despite, inspite of, although, though, even though

 

Despiteinspite of, although, though hay even though đều mang một nghĩa là mặc dù, cho dù. Tuy nhiên chúng lại có cách sử dụng hơi khác nhau, chính vì vậy hôm nay anh ngữ Athena sẽ giúp bạn phân biệt một cách rõ ràng những từ này để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một vài mẹo thi TOEIC trong bộ tài liệu luyện thi TOEIC của anh ngữ Athena trong quá trình ôn thi TOEIC để đạt kết quả tốt nhất khi thi thử toeic lẫn thi thật TOEIC, bạn nhé!

 

HOT!!!! ĐĂNG KÝ NGAY: KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC CHO NGƯỜI MẤT GỐC

 

Phân biệt despite và in spite of, because of, because...

although despite trong tiếng Anh.

 

1. Phân biệt Inspite of, despite

Cấu trúc: IN SPITE OF/ DESPITE + danh từ/cụm danh từ/danh động từ

Ví dụ:

Sau Inspite of, despite là danh từ

+ John’s company is doing extremely well despite the recession.

+ He got the job in spite of his prison record.

Sau Inspite of, despite là danh động từ

+ He was very fast in spite of being terribly overweight.

+ They arrived late despite leaving in plenty of time.

Lưu ý: Despite và in spite of hoàn toàn có thể thay thế cho nhau và IN SPITE OF được viết tách chứ không viết liền là INSPITE đây là một lỗi nhỏ mà chúng ta có thể mắc phải

 

2. phân biệt Although, though, even though

Despite và in spite of đã dõ, vậy còn "although" là gì? even though là gì?
Thực chất, although, though và even though có thể dùng để thay thế cho despite và in spite of nhưng về mặt cấu trúc ngữ pháp thì có khác biệt. Cách dùng của bộ đôi này như sau:


Cấu trúc: Although, though, even though + Mệnh đề

+ Though, even though được sự dụng một cách thông thường dân dã hơn so với although, although được sử dụng nhiều trong văn viết.
Ví dụ:

Everyone enjoyed the trip to the final although we lost the match

Though it was rainy, we put on our jackets and went for walk

+ Khi Though, although, even though đứng đầu câu thì kết thúc mệnh đề ta phải thêm dấu phẩy nếu ngược lại thì không cần giấu phẩy. Ví dụ:

Even though I earn a lot of money every month, I never seem to have any to spare!

I still feel hungry even though I had a big lunch.

Lưu ý: Trong một số trường hợp trang trọng chúng ta có thể sử dụng although và though + V-ing

[a teacher talking about a student]

Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics.

[a doctor talking about a patient]

The patient, though getting stronger, is still not well enough to come off his medication.


+ Trong văn nói văn viết trang trọng chúng ta còn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn với although và though để giới thiệu mệnh đềsau mà không cần động từ.

Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk.

Though more expensive, the new car model is safer and more efficient.

+ Though còn mang nghĩa là tuy nhiên

 

Trong văn nói chúng ta sử dụng Though (không phải although, even though) với nghĩa là tuy nhiên, cách sử dụng này thường thấy trong giao tiếp hằng ngày giữa bạn bè.

A: You have six hours in the airport between flights!
B: I don’t mindthoughI have lots of work to do. I’ll just bring my laptop with me.
 
A: It’s expensive.
B: It’s nicethough.
A: Yeah, I think I’ll buy it.
 
Kiến thức và các ví dụ được tham khảo tại từ điển CAMBRIDGE
 

3 Bài tập về In spite/Despite/Although


Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào chỗ trống

1.Salim wnet to school alone, ________ she knew that it was very unsafe.
2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.
3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.
4. My Mother decided to buy the car ________ he didn’t really have enough money.
5. _______ he was very sick, he still try to complete this job.
6. ________ her age, she still plays badminton every morning.
7. ________ Tom and Mike went to university together, they weren’t close friend.
8. We still play football outside _______ of the heavily rain.
9. ________ his illness, he must go to school.
10. Ha knew what he wanted ________ of not understanding anything.


Đáp án chi tiết bài 1

Bài 1:

1.Salim wnet to school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.
➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.
➔ Vì theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.
➔ vì theo sau là một cụm danh từ

4. My Mother decided to buy the car ____although____ he didn’t really have enough money.
➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ he was very sick, he still try to complete this job.
➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ her age, she still plays badminton every morning.
➔ vì theo sau là một cụm danh từ

7. ____Although____ Land and Mike went to university together, they weren’t close friend.
➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.
➔ Vì theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go to school.
➔ vì theo sau là một cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.
➔ Vì theo sau là of
 

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc về although despite hay vấn đề nào khác trong quá trình luyện thi toeic thì đừng ngại ngần liên hệ ngay với anh ngữ Athena để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, anh ngữ Athena đang cung cấp nhiều khóa học TOEIC hiệu quả với nhiều ưu đãi cực hấp dẫn như sau:
 
 

 
 
Xem thêm: 8 chủ điểm ngữ pháp chắc chắn gặp trong TOEIC part 5, 6 - Th.S Đô Vân Anh

 
Tham khảo các bài viết liên quan:
Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn