Phân biệt despite, inspite of, although, though, even though

Phân biệt despite, inspite of, although, though, even though

Despite và inspite of, although, though hay even though đều mang một nghĩa là mặc dù, cho dù. Tuy nhiên chúng lại có cách sử dụng hơi khác nhau, chính vì vậy hôm nay anh ngữ Athena sẽ giúp bạn phân biệt một cách rõ ràng những từ này để tránh nhầm lẫn khi sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một vài mẹo thi toeic trong bộ tài liệu luyện thi toeic của anh ngữ Athena trong quá trình ôn thi toeic để đạt kết quả tốt nhất khi thi thử toeic lẫn thi thật toeic, bạn nhé!

 

HOT!!!! ĐĂNG KÝ NGAY: KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC CHO NGƯỜI MẤT GỐC

 

Phân biệt despite và in spite of, because of, because...

 

 

1. Inspite of, despite

 

Cấu trúc: IN SPITE OF/ DESPITE + danh từ/cụm danh từ/danh động từ

Ví dụ:

Sau Inspite of, despite là danh từ

+ John’s company is doing extremely well despite the recession.

+ He got the job in spite of his prison record.

Sau Inspite of, despite là danh động từ

+ He was very fast in spite of being terribly overweight.

+ They arrived late despite leaving in plenty of time.

Lưu ý là Despite và in spite of hoàn toàn có thể thay thế cho nhau và IN SPITE OF được viết tách chứ không viết liền là INSPITE đây là một lỗi nhỏ mà chúng ta có thể mắc phải

 

2. Although, though, even though

 

Cấu trúc: Although, though, even though + Mệnh đề

+ Though, even though được sự dụng một cách thông thường dân dã hơn so với although, although được sử dụng nhiều trong văn viết. Ví dụ:

Everyone enjoyed the trip to the final although we lost the match

Though it was rainy, we put on our jackets and went for walk

+ Khi Though, although, even though đứng đầu câu thì kết thúc mệnh đề ta phải thêm dấu phẩy nếu ngược lại thì không cần giấu phẩy. Ví dụ:

Even though I earn a lot of money every month, I never seem to have any to spare!

I still feel hungry even though I had a big lunch.

Lưu ý: Trong một số trường hợp trang trọng chúng ta có thể sử dụng although và though + V-ing

[a teacher talking about a student]

Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics.

[a doctor talking about a patient]

The patient, though getting stronger, is still not well enough to come off his medication.

+ Trong văn nói văn viết trang trọng chúng ta còn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn với although và though để giới thiệu mệnh đềsau mà không cần động từ.

Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk.

Though more expensive, the new car model is safer and more efficient.

+ Though còn mang nghĩa là tuy nhiên

 

Trong văn nói chúng ta sử dụng Though (không phải although, even though) với nghĩa là tuy nhiên, cách sử dụng này thường thấy trong giao tiếp hằng ngày giữa bạn bè.

A: You have six hours in the airport between flights!
B: I don’t mindthoughI have lots of work to do. I’ll just bring my laptop with me.
A: It’s expensive.
B: It’s nicethough.
A: Yeah, I think I’ll buy it.
 
Kiến thức và các ví dụ được tham khảo tại từ điển CAMBRIDGE
 
 
Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình luyện thi toeic thì đừng ngại ngần liên hệ ngay với anh ngữ Athena để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, anh ngữ Athena đang cung cấp nhiều khóa học toeic hiệu quả với nhiều ưu đãi cực hấp dẫn như sau: