Bộ tài liệu 800+ Toeic YBM 2 Full đáp án

 Toeic YBM 2 là bộ tài liệu được cập nhật dựa theo cấu trúc đề thi Format mới nhất năm 2020. Bộ tài liệu này đặc biệt phù hợp với những bạn có mục tiêu 800+ Toeic, mức độ khó của các đề thi Toeic trong 2 cuốn sách này giống 99% với đề thi thật. Trong bộ tài liệu Toeic YBM 2 còn có file nghe kèm theo giúp cho những bạn ôn thi Toeic không bị bỡ ngỡ vì phát âm của các câu hỏi trong bài thi Toeic Listening.

bộ tài liệu toeic 800+

 

 

Hướng dẫn mẹo làm bài thi TOEIC điểm cao các phần Nghe, đọc

Mẹo thứ 1: Khác thì bỏ!

Mẹo này áp dụng khi các bạn đã vận dụng kiến thức mà vẫn không làm được, hoặc có thể làm được nhưng phải mất thì giờ suy nghĩ trong khi thời gian sắp hết.

Thủ thuật:

Khi làm bài (nhất là gặp các câu dài, phức tạp) ta hãy xem xét đồng thời một lúc 4 chọn lựa, từ ngoài vào trong, nếu thấy chọn lựa nào khác với 3 cái kia thì ta loại ngay rồi xét tiếp các đoạn tiếp theo nếu có 1 chọn lựa khác với 2 cái kia thì loại tiếp. Cuối cùng chỉ còn lại 2 chọn lựa thì ta xem coi chúng khác nhau chỗ nào mà xoáy vào chỗ khác nhau đó để suy luận đúng sai, nếu không suy luận được thì chọn đại 1 trong 2.

Ví dụ

I / have / stay / uplate / lastnight / learn / lessons.

A. I had had to stay up late last night to learn my lessons.

B. I had to stay up late last night to learn my lessons.

C. I had to stayed up late last night to learn my lessons.

D. I have had to stay up late last night to learn my lessons.

Xem xét từ ngoài vào ta thấy A và D khác trong khi B, C giống nhau nên loại A, D

B. I had to stay up late last night to learn my lessons.

C. I had to stayed up late last night to learn my lessons.

Khi còn lại B, C ta xét tiếp thì loại câu C vì sau “had to” mà dùng động từ thêm “ed” thì không đúng, còn lại đáp án là B

mẹo làm bài thi toeic

Vì nguyên tắc này không phải lúc nào cũng đúng nên cần nhắc lại là ta chỉ nên áp dụng nguyên tắc
này trong 2 trường hợp sau đây:

- Không kịp giờ

- Không hiểu gì về câu đó

Ghi nhớ: Khi xem xét các đáp án từ ngoài vào nếu thấy có 1 đáp án nào khác với đa số còn lại thì ta loại đáp án đó ngay.

Mẹo thứ 2: Nhắm đảo ngữ mà chọn

Thủ thuật:

Khi làm trắc nghiệm bạn gặp trong 4 chọn lựa có 2,3 câu gì đó có đảo ngữ thì chắc chắn là đáp án sẽ nằm trong các câu có đảo ngữ đó.
Ví dụ

Only if you promise to study hard ________ to tutor you.

A. will I agree

B. agree I

C. I agree

D. I will agree

Không cần đọc đề, ta thấy trong 4 chọn lựa có 2 câu đảo ngữ là A và B, áp dụng nguyên tắc này ta biết chắc rằng đáp án sẽ nằm trong 2 câu này nhưng B thì bị loại dễ dàng vì đảo ngữ mà đem nguyên động từ ra như vậy là sai, cuối cùng ta chọn A.

Ghi nhớ: Đáp án sẽ nằm trong các phương án trả lời có đảo ngữ

Mẹo thứ 3: Cách chọn câu trả lời trong những tình huống khác

1. Hoàn chỉnh câu (Sentence completion)

Đề thi đưa ra một câu chưa hoàn chỉnh, trong đó, một hay một vài phần được bỏ trống. Theo sau là đáp án, thường liệt kê 4 từ hay cụm từ hoặc mệnh đề. Thí sinh sẽ chọn trong số những đáp án đưa ra, đáp án nào là chính xác để hoàn tất câu hợp với cú pháp và hợp lý nhất.
Ví dụ:

Hãy chọn từ hoặc cụm từ (A, B, C hoặc D) thích hợp nhất cho khoảng trống của câu (Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in the sentence).

Last week, when John and his family arrived at the airport, the plane __________.

A. took off

B. had taken off

C. will take off

D. takes off

Đáp án đúng là B. Ta dùng thì past perfect (quá khứ hoàn thành) ở đây để chỉ một hành động xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ. Tuần trước, khi John đến phi trường thì phi cơ đã cất cánh (hành động xảy ra trước: phi cơ cất cánh - ở thì quá khứ hoàn thành; hành động sau: John đến phi trường - ở thì quá khứ đơn).

Để trả lời câu hỏi loại này, ta cần chú ý:

- Nếu các đáp án khá ngắn, ta nên liếc nhanh toàn bộ để phân nhóm câu hỏi thuộc loại parallel structure, verb forms, word order và có khái niệm về những thiếu sót của câu.

- Nếu các đáp án dài và phức tạp, ta hãy bắt đầu bằng việc đọc cả câu. Không nên phân tích từng từ một nhưng khi đọc hãy cố hình thành diện mạo cấu trúc cả câu

- Nếu chưa tìm được đáp án ngay, cố gắng giải đáp bằng phương pháp loại trừ, tức loại dần những đáp án không hợp lý. Đó là các đáp án:

+ Còn thiếu những từ hoặc cụm từ thiết yếu khiến cho câu chưa hoàn chỉnh.

+ Bao gồm những từ hay cụm từ không cần thiết.

+ Một phần của đáp án sai ngữ pháp khi điền vào toàn câu.

2. Nhận diện sai sót (Error identification)

- Câu hỏi thường đưa ra 4 từ hay cụm từ được gạch dưới (underline). Thí sinh sẽ nhận diện trong số những đáp án đưa ra, đáp án nào là sai, cần phải viết lại để câu được hoàn chỉnh.
Ví dụ:

Choose the underlined word or phrase (A, B, C, or D) that needs correcting. (Hãy chọn từ hoặc cụm từ được gạch dưới, cần phải điều chỉnh lại cho đúng)

In North American cultural(A), men do not kiss(B) men when meeting(C) each other. They shake hands (D).

Với câu này, ta chọn đáp án A vì cutural là tính từ, trong khi ở vị trí này phải là danh từ: culture.

ôn thi toeic

- Để trả lời câu hỏi loại này, ta cần lưu ý:

+ Đừng bao giờ chỉ tập trung đọc những từ hay cụm từ được gạch dưới, bởi vì những từ hay cụm từ đó thường chỉ sai hoặc không hợp lý khi đặt vào ngữ cảnh của toàn câu.

+ Không trả lời câu hỏi cho đến khi đã đọc toàn bộ cả câu.

- Những điểm cần lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệm

+ Theo đúng hướng dẫn: đọc kỹ các hướng dẫn về làm bài thi.

+ Đọc hết toàn bộ từng câu hỏi và tất cả các chọn lựa của đáp án trước khi chọn câu trả lời.

+ Trả lời tất cả các câu. Mỗi câu đều có điểm, cho nên bỏ câu nào là mất điểm câu đó. Với những câu hỏi mà ta không biết câu trả lời chính xác thì các bạn cũng phải nên đoán.

+ Chọn câu trả lời tốt nhất trong các đáp án được câu hỏi đưa ra.

+ Không nên phí thời gian cho một câu hỏi nào đó, hoặc chưa hiểu rõ, hoặc quá khó. Nếu chưa trả lời được ngay thì nên bỏ + qua để làm những câu kế tiếp. Sau đó, nếu còn thời gian sẽ làm trở lại những câu đã bỏ qua nói trên.

+ Đọc câu nào thì trả lời ngay câu ấy. Tránh cách làm bằng việc trả lời trước trên giấy nháp toàn bộ bài thi rồi sau đó mới tô vào bản trả lời, vì đôi lúc sẽ rất cập rập vào giờ chót nên sẽ tô lộn xộn trên phiếu trả lời.

+ Phải đánh dấu câu trả lời theo đúng hướng dẫn và đúng với số thứ tự của câu trên bản trả lời: Dùng bút chì đen tô kín ô tròn tương ứng với chữ cái đã chọn trên phiếu trả lời. Để tiết kiệm thời gian, các bạn nên tập tô thử các ô trước ở nhà.

+ Lưu ý việc dùng tẩy: Tốt nhất là một tay cầm viết, một tay cầm cục tẩy. Nếu tay phải viết thì tay trái cầm cục tẩy (và ngược lại) để thấy sai là tẩy ngay, tiết kiệm được nhiều thời gian.

+ Nên làm nhiều bài thi trắc nghiệm để có thêm kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành test được tốt hơn.

Tài liệu tham khảo: Đăng ký thi Toeic, Luyện thi Toeic

 

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn