Giải đề IELTS Writing Task 2 - ngày 01/10/2023 - IDP Hai Bà Trưng

Đề bài IELTS Writing Task 2 ngày 01/10/2023 tại Hai Bà Trưng là một đề bài đáng để các sĩ tử nghiên cứu vì không những mang tính thời sự cao mà còn là dạng bài Đồng ý hay Không đồng ý (Agree or Disagree). Thế nên để được band điểm cao, các bạn cần có luận điểm có chiều sâu và thuyết phục. Tham khảo bài mẫu IELTS Writing của Athena dưới đây để lấy ý tưởng nhé!

 

Writing Task 2 - 01/10/2023 - IDP Hai Bà Trưng: International community should act immediately to ensure all countries will reduce consumption of fossil fuel. Do you agree or disagree? 

 

The urgent need to reduce fossil fuel consumption has become an imperative echoed worldwide. In the face of escalating climate change, there is a compelling argument for the international community to take immediate and decisive action. This essay explores the pressing reasons why global collaboration is essential in curbing fossil fuel consumption.

 

One of the paramount reasons for global intervention lies in the dire environmental consequences of unabated fossil fuel use. Climate change, fueled by greenhouse gas emissions, has resulted in devastating phenomena such as extreme weather patterns and rising sea levels. These effects pose existential threats to both humanity and the natural world. Therefore, rapid international action is not just advantageous; it is a moral obligation to preserve Earth's delicate ecosystems.

 

Furthermore, the reduction of fossil fuel consumption is integral to stimulating innovation and fostering sustainability. Embracing renewable energy sources not only reduces pollution but also fuels technological advancements. Nations investing in clean energy infrastructure are at the forefront of the green revolution, creating jobs, stimulating economic growth, and nurturing a culture of environmental stewardship. This shift minimizes our carbon footprint, propelling the transition towards a more sustainable global economy.

 

In conclusion, addressing fossil fuel consumption is a defining challenge of our time, requiring resolute global action. By diminishing our reliance on fossil fuels swiftly, we not only mitigate environmental degradation but also usher in an era of innovation, economic prosperity, and sustainable development. Through collaborative efforts, the international community can pave the way for a greener, more equitable future. Urgent (adj.): Cấp bách, khẩn trương.

Existential threats (n.): Nguy cơ tồn tại...

Fossil fuel (n.): Nhiên liệu hóa thạch.

Innovation (n.): Đổi mới, sự đổi mới.

Imperative (adj.): Cấp thiết, không thể tránh khỏi.

Fostering (v.): Khuyến khích, thúc đẩy.

Escalating (adj.): Tăng lên, leo thang.

Stimulating (adj.): Kích thích, khuyến khích.

Climate change (n.): Biến đổi khí hậu.

Carbon footprint (n.): Lượng khí thải carbon.

Greenhouse gas emissions (n.): Khí thải nhà kính.

Environmental degradation (n.): Sự suy thoái môi trường.

Extreme weather patterns (n.): Biến đổi thời tiết cực đoan.

Equitable (adj.): Công bằng

Rising sea levels (n.): Nước biển dâng lên.

 

 

Tổng kết 

IELTS Writing Task 2 là một trong những phần thi gây khó dễ nhất cho các thí sinh. Ngoài thao khảo các bài viết IELTS Writing mẫu, các bạn cũng cần nắm được hướng dẫn viết với tất cả các dạng bài Writing Task 2 để “rinh” điểm IELTS thật cao nhé!

 

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 6.5-8.0+ của Athena giúp bạn nâng band IELTS nhanh chóng: 

  • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 6.5-8.0+ trong tầm tay.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 6.5-8.0+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước.

 

Thông tin chi tiết về khoá học IELTS từ 0 đạt 6.5-8.0 của Athena

IELTS Writing Task 2 - IDP Hai Bà Trưng

Xem thêm:

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn