Phân biệt Too/ So và Either/ Neither

 

Các từ "so", "too", "either", "neither"  được sử dụng trong những câu khẳng định/phủ định mang ý đồng tình. Tuy vậy, 4 cấu trúc này lại có công thức và cách dùng khác nhau trong các tình huống giao tiếp. 

  PHÂN BIỆT TOO, SO, EITHER, NEITHER

 

Phân biệt “Too" và “So"

Cấu trúc câu sử dụng “Too”

S + trợ động từ/động từ khuyết thiếu/to-be, too.

Trong đó

Ví dụ:

A: I enjoyed going to Blackpink’s concert

B: I did, too

 

Cấu trúc câu sử dụng “So"

So + trợ động từ/động từ khuyết thiếu/to-be + S. 

Trong đó

 • “So” đứng ở đầu câu hoặc mệnh đề.
 • Đảo trợ động từ/tobe/modal verb lên trước chủ ngữ. Trợ động từ cũng được chia theo chủ ngữ và thì thích hợp.

 

Ví dụ: 

A: I enjoyed going to Blackpink’s concert

B: So did I. 

→ Câu trên ở thì quá khứ đơn, không sử dụng động từ khuyết thiếu nên trợ động từ sẽ là “did". Chủ ngữ I đi với trợ động từ did. Đáp án là “So did I”. 

 

Bảng so sánh “Too" và “So"

 

TOO

SO

Khác nhau

– Đứng cuối câu hoặc mệnh đề 

– Ngăn cách bởi dấu “,

Ví dụ

A: I enjoyed going to Blackpink’s concert

B: I did, too

– Đứng đầu câu hoặc mệnh đề

– Cần đảo trợ động từ liền sau "So" và trước chủ ngữ 

Ví dụ

A: I enjoyed going to Blackpink’s concert

B: So did I. 

 

Phân biệt “Either" và “Neither"

Khi người thứ nhất nói một điều phủ định và người thứ hai nói giống như vậy, có thể dùng hai từ này.

 

Cấu trúc sử dụng “Either"

S + trợ động từ/động từ khuyết thiếu/to-be + not, either.

 

Trong đó:

 • Giống với “too", trường hợp sử dụng động từ thường, bạn cần phải mượn trợ động từ và chia thì động từ thích hợp theo chủ ngữ S. 
 • “Either” đứng ở cuối câu hoặc mệnh đề và được ngăn cách bởi dấu phẩy (,).

Ví dụ: 

 • A: I’ m not good.
 • B: I’ m not good, either / I'm not, either.

 

Cấu trúc sử dụng “Neither”

Neither + trợ động từ/động từ khuyết thiếu/to-be + Subject

 

Chú ý: Sau “Neither” không có “not”, chúng ta có thể nhớ “Neither” = “not” + “either”, như vậy đã có “neither” thì không cần “not” nữa.

Ví dụ

 • A. I don’t play football.
 • B. Neither do I.

 

Bạn bị mất gốc tiếng Anh đã lâu? Bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chăm chỉ nhưng chưa hiệu quả? Tham khảo ngay các khóa học TOEIC để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

PHÂN BIỆT TO,SO,EITHER,NEITHER

 

Bài tập về “So", “Too”, “Either", “Neither" có đáp án

Bài 1: Dùng "too" hay "either" để điền vào chỗ trống.

 1. We often go swimming in the summer, and they........
 2. He can speak English very well. I...............................
 3. Ha didn’t come to the party last night, and Minh....
 4. Mai will buy some oranges and pineapples. I.............
 5. They don’t want to go out tonight, and we..................
 6. The pineapples aren’t ripe, and the bananas................
 7. Hai is hungry and his friends......................................
 8. Jane won’t come. Peter................................................
 9. Minh had a medical check-up yesterday morning. We.
 10. She can’t swim and his brother......................................

 

Bài 2: Dùng "so" hay "neither" để điền vào chỗ trống.

 

 1. I ate bread and eggs for breakfast. ....................I
 2. Hanh doesn’t like pork, and.......................her aunt.
 3. Milk is good for your health. ......................fruit juice.
 4. I didn’t see her at the party last night. ....................we.
 5. These boys like playing soccer, and.......................those boys.
 6. My father won’t go to Ha Noi, and....................my mother.
 7. Manh can swim. ........................Ba.
 8. The spinach isn’t fresh. .......................the cabbages.
 9. You should drink a lot of milk, and........................your brother.
 10. I don’t know how to cook. .........................my sister.

 

Đáp án

Bài 1: Dùng "too" hay "either" để điền vào chỗ trống.

1 - do, too;

2 - can, too;

3 - didn’t, either;

4 - will, too;

5 - don’t, either;

6- aren’t, either;

7 - are, too;

8 - won’t, either;

9 - did, too;

10 - can’t, either.

 

Bài 2: Dùng "so" hay "neither" để điền vào chỗ trống.

1 - so did;

2 - neither does;

3 - So is;

4 - Neither did;

5 - so do;

6 - neither will;

7 - So can;

8 - Neither are;

9 - so should;

10 - Neither does.

 

Qua bài viết trên, Anh ngữ Athena đã cung cấp cho các bạn trẻ đang luyện thi TOEIC và cần những mẹo thi TOEIC hiệu quả. Bạn có thể sưu tầm thêm các trường hợp dùng too/so, neither/either trong các bài thi thử TOEICtài liệu TOEIC mà Anh ngữ Athena cung cấp tại khóa học TOEIC để đạt kết quả tốt nhất khi thi thật. Chúc các bạn ôn thi thành công!

 

Tham khảo các bài viết liên quan:

Tất tần tật về câu chẻ

Cách sử dụng "not only, but also"

Phân biệt Much và Many đầy đủ  

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn