Giải đề IELTS Writing Task 2 - chủ đề Technology - 31/10/2023

Các sĩ tử IELTS đã xem livestream chữa đề IELTS Writing Task 2 ngày 31/10/2023 thì hãy tham khảo bài mẫu hoàn chỉnh cho chủ đề Technology, sử dụng các từ mới, cấu trúc mới nhé!

 

Task 2: Some people believe that technology causes more problems for modern society than it solves. To what extent do you agree or disagree?

 

Many believe that modern technological development has done more harm than good to both the individual and society as a whole. I completely agree with this notion since we are encountering several complications that have stemmed from technology.

 

First, the rapid integration of advanced technologies in various industries has led to the displacement of human workers. It can be denied that innovative technology surpasses human abilities in various aspects. For example, AI has changed the game completely, many processes can be performed by an AI virtual assistant in a fraction of a second. Therefore, individuals need to adapt by acquiring IT-related skills to secure employment opportunities in a digitalized workforce which is extremely hard for many people, especially the unprivileged ones, and this may easily trigger an increase in the unemployment rate. 

 

When it comes to technology, particularly in the form of smartphones, computers, and video games, it has encouraged a sedentary lifestyle. Most people nowadays opt to stay at home, engaging in virtual activities rather than participating in outdoor activities. This shift to a more inactive lifestyle has caused various physical and mental health problems such as obesity, anxiety, and a lack of social interactions which have deteriorated public well-being.

 

Moreover, the digital age has introduced numerous privacy concerns. The lack of online security measures and the exposure of sensitive data have left individuals vulnerable to data breaches and identity theft. In an era where information is the new currency, safeguarding personal data and maintaining privacy have become critical challenges. Cybersecurity threats, such as hacking and phishing, have emerged as nefarious activities exploiting technology’s vulnerabilities.

 

In conclusion, while technological advancements have undoubtedly improved our lives in many ways, they have also introduced unprecedented challenges. It is imperative that we address these concerns proactively and develop strategies to mitigate the negative aspects of technology’s influence on modern society.

 

Tỷ lệ thất nghiệp tăng:

An increase in the unemployment rate

Bảo mật thông tin: Information securityCông nghệ tiên tiến/ đổi mới vượt qua khả năng của con người ở nhiều khía cạnh khác nhau

Advanced/innovative technologies surpass human abilities in various aspects

Các mối đe dọa an ninh mạng: Cybersecurity threat

Người lao động được yêu cầu phải có được một số kỹ năng nhất định liên quan đến CNTT

Workers are required to acquire certain IT-related skills

Hành động sai trái 

Nefarious activity = immoral activity

Sự phổ biến của lối sống ít vận động trong xã hội hiện đại/ thúc đẩy lối sống ít vận động: The prevalence of the sedentary /ˈsed.ən.tər.i/ lifestyle in modern society/ promote inactive lifestyles

Khai thác lỗ hổng 

Exploit vulnerabilities  /ˌvʌl.nər.əˈbɪl.ə.ti/

Lựa chọn ở nhà thay vì tham gia các hoạt động ngoài trời: Opt for staying at home rather than participate in outdoor activities

Cạm bẫy công nghệ: Technology pitfalls

Dẫn đến các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần -> làm suy giảm phúc lợi công cộng: lead to physical & mental health problems -> deteriorates public wellbeing

Điểm yếu về mặt công nghệ: Technology shortcoming/ drawback

Vấn đề riêng tư: Privacy problem

Những thách thức chưa từng có: Unprecedented challenges

Thiếu bảo mật trực tuyến và lộ dữ liệu nhạy cảm: The lack of online security and exposure of sensitive data

Trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp hoặc chiếm đoạt dữ liệu: Fall victim to theft or data hijacking /ˈhaɪ.dʒæk.ɪŋ/ 

 

Tổng kết 

Đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2 chi tiết kèm từ vựng, cấu trúc band 7.0+ dành cho chủ đề Technology. Athena còn có các bài giải và sample IELTS Writing thuộc các chủ đề khác để các bạn lấy ý tưởng  và hoàn thiện kỹ năng Writing. Hãy tham khảo nhé!

 

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 7.0+ của Athena giúp bạn nâng điểm Writing nhanh chóng: 

  • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 7.0+ trong tầm tay.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 7.0+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước.

 IELTS Writing Task 2 Technology

Xem thêm:

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn